74 extra beurzen in Regeling FOndS

lenen20studentDe Universitaire Studentenraad heeft ingestemd met een technische wijziging in de regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2014-2016. De regeling zoals afgelopen collegejaar vastgesteld  had 1800 beurzen. Door veranderingen in het aantal beurzen voor de medezeggenschap zorgde dit voor minder incidentele beurzen. Deze incidentele beurzen zijn bedoeld voor studenten die een activiteit willen organiseren die niet valt onder de bestaande verenigingen. Op deze manier wordt ondernemerschap en creativiteit onder studenten gestimuleerd. De USR vindt het belangrijk dat dit soort initiatieven gestimuleerd worden en heeft daarom ingestemd met een structurele ophoging van 74 beurzen. Deze verhoging had vorig jaar al plaats moeten vinden maar was niet opgenomen in de uiteindelijk vastgestelde tekst. Één beurs is gelijk aan anderhalve maand studiefinanciering.

Organiseer jij een congres of een andere activiteit waarvoor je extra financiele ondersteuning nodig hebt neem dan contact op met Dienst Studentenzaken voor meer informatie.