Universiteit schaft judicia af

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Universitaire studentenraad (USR) heeft op 8 december een brief ontvangen waarin het college van bestuur een bindende richtlijn uitvaardigt aangaande de judiciaregeling. In de brief staat dat de judicia per collegejaar 2015-2016 herzien worden. De drie judicia die we nu universiteitsbreed kennen zijn: bene meritum, cum laude en summa cum laude. Vanaf volgend collegejaar zal er nog maar één judicium gehanteerd worden, namelijk cum laude.

Naast het feit dat er nog maar één judicium zal zijn, worden ook de regels voor het behalen hiervan vastgelegd. Zo mag een student nog maar één tentamen herkansen om in aanmerking te komen voor dit judicium.

De richtlijn is uitgevaardigd vanwege het feit dat er te veel verschillen op de universiteit zijn als het gaat om de regels omtrent de judicia. De USR heeft in voorgaande jaren dan ook gepleit voor een uniformere regeling, maar de inhoud van deze maatregel staat haaks op het advies wat de USR van 2013-2014 aan het college heeft gegeven. Destijds heeft de USR namelijk uitgesproken de drie bestaande judicia te willen behouden maar deze wel universiteitsbreed in te voeren.

Met het bindende karakter van deze richtlijn beroept het college van bestuur zich op de structuurregeling van onze universiteit. Hiermee kunnen ze de (facultaire) medezeggenschap hun instemming en adviesrecht op een deel van Onderwijs- en Examenreglement ontzeggen.  De USR zal zich in samenwerking met de facultaire medezeggenschap beraden op haar vervolgstappen en roept het college van bestuur op in gesprek te gaan met de medezeggenschap over de exacte invulling van de judiciaregeling.