Geschil over BSA!

Gisteren met de voorbereidende gezamenlijke vergadering heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het voorstel van de USR om de legitimiteit van de bindende richtlijn over BSA voor te leggen aan een geschillencommissie. Ondanks de vele overleggen tussen het College en de OR/USR worden we het niet eens met elkaar. Het is de hoop van de USR dat de uitspraak van de geschillencommissie duidelijkheid schept over de situatiee. Er is namelijk op dit moment veel verwarring over of de richtlijn wel op deze manier uitgevaardigd had mogen worden.
De geschillencommissie zal bestaan uit 3 leden: de OR/USR, het College en het Stichtingsbestuur mogen elk een lid voordragen, de leden mogen geen banden met de RU hebben.
Dit is de eerste keer dat er sprake is van een formeel geschil aan de RU, daarom kunnen wij ook (nog) niks zeggen over bijvoorbeeld het tijdspad.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Voor vragen kun je ons altijd mailen: usr@student.ru.nl
Voor het overzicht nog een korte samenvatting van de situatie. Begin dit jaar heeft het College van Bestuur het BSA verhoogd van 39-42 ECTS naar 42-25 ECTS. Dit hebben zij gedaan door middel van een bindende richtlijn: een regel die voor alle faculteiten geldt en waar de facultaire medezeggenschap niks over te zeggen had (vandaar het ‘bindend’ gedeelte). Op centraal niveau was er ook geen medezeggenschap. Dit vonden wij een rare situatie, vandaar dat we dit gaan voorleggen aan de geschillencommissie.