Verkiezingen!

Waarschijnlijk heeft iedereen het al door: het is verkiezingstijd! Je kan via deze link stemmen voor de Universitaire Studentenraad, de Facultaire Studentenraad en de opleidingscommissie.

Studeer jij op de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en weet jij nog niet op wie je wil stemmen? Hieronder stellen alle kandidaten zich even voor!

Kandidaten FSR FNWI

1. Ahmed Avci
Mijn naam is Ahmed Avci. Ik ben 21 jaar en eerstejaars Scheikunde student. Ik heb besloten mij dit jaar verkiesbaar te stellen voor de FSR. Komend jaar zou ik graag de voorzieningen binnen de faculteit willen verbeteren. Bovendien wil ik de mogelijkheden van stages en studievakken in het buitenland bevorderen. Studeren in een nieuwe omgeving kan vele positieve effecten hebben op studenten. Tevens is er een grote potentie tot zelfontplooiing. Engels wordt meer en meer de voertaal op de faculteit. Helaas gaat niet alles vanzelf met de overgang naar het Engels. Ten slotte sta ik voor een duurzame faculteit. Om dit allemaal te bereiken moet er uiteraard gestemd worden. Het is aan jullie wie in de raad terechtkomt. Ga dus zeker stemmen!

2. Lian Blijlevens
Ik ben Lian Blijlevens, 21 jaar en een vierdejaars student Scheikunde. Ik ben nu mijn bachelor aan het afronden, zit in de StudieCie en het jaar ervoor was ik secretaris bij V.C.M.W. Sigma. Tijdens mijn bestuursjaar is me duidelijk geworden hoe belangrijk het actieve studentenleven is. Zonder actieve studenten zijn er geen verenigingen en zonder verenigingen is er bijvoorbeeld geen FNWI Gala. Als student ontwikkel je heel veel studievaardigheden, maar dit zijn niet de enige vaardigheden die ertoe doen. Zelf heb ik door mijn bestuursjaar geleerd om extraverter te zijn en vind ik het makkelijker om met onbekenden te praten. Ik wil dat iedereen de ruimte krijgt om dingen naast de studie te kunnen doen en dat de focus niet alleen ligt op zo snel mogelijk je opleiding afronden.

3. Rachel Mijdam
Mijn naam is Rachel Mijdam. Ik ben twintig jaar, derdejaars student medische biologie en ben momenteel bezig met de laatste loodjes van mijn bachelor. Ik ben actief binnen BeeVee bij de commissie SPIn, maar zou mij graag meer in willen zetten voor de faculteit. Het Huygens is voor mij altijd een plek geweest waar ik mij thuis heb gevoeld, ik wil graag dat dit voor alle studenten zo is. Iedereen moet het meeste uit zijn studententijd kunnen halen en een van de beginselen van je studententijd is onderwijs. Ik wil er voor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. Om dit te bereiken is de stem van alle studenten onmisbaar!

4. Jan Martens
Mijn naam is Jan Martens, ik ben een 21 jarige informaticastudent en wil volgend jaar graag plaatsnemen in de FSR. Dit collegejaar ben ik actief in het bestuur van de studievereniging van informatica en informatiekunde Thalia. In dit bestuursjaar ben ik mezelf veel meer bewust geworden van wat er allemaal op onze faculteit speelt, en wat de inspraak is van studenten. Op deze manier is mijn interesse gewekt voor de medezeggenschap en de functie van de FSR vind ik erg interessant. Ik zou graag volgend jaar plaatsnemen in de FSR om mee te denken in lopende zaken, en de student hierin te vertegenwoordigen. Belangrijk vind ik dat de kwaliteit van onderwijs centraal staat. Daarnaast vind ik toegankelijke studiefaciliteiten en heldere communicatie hierover belangrijk.

5. Beate Stevens
Beste Medestudenten,
Komend jaar wil ik, Beate Stevens(21 jaar), jullie graag vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad (FSR) van de FNWI. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben vierdejaars student van Science en Natuur- en Sterrenkunde. Momenteel ben ik actief lid van Studievereniging Leonardo da Vinci en Koepelvereniging Olympus.
Als kandidaat voor de FSR lijkt het mij mogelijk om niet alleen commentaar te hebben op dingen die nog niet goed geregeld zijn, maar er ook echt iets aan te kunnen doen. Zo kan de communicatie en openheid richting de studenten flink verbeterd worden. Natuurlijk is goed onderwijs en een prettige werksfeer ook een van de prioriteiten.
In het komende jaar wil ik me daarom inzetten voor de bèta-student, zodat onze belangen op een goede manier worden vertegenwoordigd!

6. Luc van Keulen
Ik ben Luc van Keulen en ik studeer inmiddels al bijna drie jaar scheikunde op deze universiteit. Ik ben een actief lid bij studievereniging Sigma, waar ik help in meerdere commissies. Ook ben ik een actief lid bij koepelvereniging Olympus; je zult me vaak gezien hebben wanneer ik tosties bak in de Zuidkantine of wanneer ik meehelp met de organisatie van het BeestFeest. In mijn tweede jaar heb ik zelfs een bestuursjaar gedaan bij Olympus, waardoor ik veel ervaring heb gekregen met deze faculteit. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de FSR, omdat ik het belangrijk vind dat de FSR nog laagdrempeliger wordt voor de gewone student. Ook vind ik het heel belangrijk dat er op een delicate wijze wordt omgegaan met de internationalisering van de faculteit.

7. Stijn van Uffelen
Mijn naam is Stijn van Uffelen. Ik ben 18 jaar oud, en naast tweedejaars student Wiskunde/ Natuur- en Sterrenkunde ook eerstejaars student Filosofie. Ik loop dus op twee faculteiten rond en merk wat een grote verschillen er tussen beide bestaan. In de FSR hoop ik dus de sterke kanten van beide faculteiten te kunnen overdragen zonder de kleinschaligheid te verliezen. Daarnaast wil ik aandachtig en kritisch kijken naar het overgangsproces naar Engelstalig onderwijs dat momenteel aan de gang is.

8. Roel Cooijmans
Het einde van het academisch jaar nadert weer en daarmee de verkiezingen voor de facultaire studentenraad (FSR). In deze verkiezing kan er gekozen worden uit maar liefs acht enthousiaste medestudenten die zich graag inzetten voor de faculteit via de FSR. De FSR vertegenwoordig studenten in de faculteit, door middel van studenten. Ik ben Roel, 22 jaar, een vierdejaars bioloog en ik ben één van de kandidaten. Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik onder andere vind dat:
1. Bij de informatie voorziening is verbetering mogelijk qua overzichtelijkheid.
2. Er meer voorlichting over de mogelijkheid van het volgen van onderwijs aan andere Universiteiten nodig.
3. Er verbetering mogelijk is bij aansluiting op vooropleidingen.
Laat je stem horen en stem voor de medezeggenschap!