Enquête naar welzijn van Radboudstudenten

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327Op initiatief van de USR is nu een onderzoek gestart naar het welzijn van studenten op de Radboud Universiteit. Een van de aanleidingen van het onderzoek is een uitkomst van de Nationale Studentenenquête, waaruit blijkt dat studenten meer tijd zowel studie en onbetaald werk besteden. Andere redenen voor het gevoel van toegenomen druk zijn hogere studiekosten en de neiging om je steeds meer te onderscheiden als student. Over de ervaren druk is echter weinig kennis, en dat is de reden waarom de werkgroep Welzijn deze enquête heeft ontwikkeld in samenwerking met Dienst Studentenzaken.

Sinds 10 mei is de enquête in de inbox van alle studenten te vinden. Omdat het belangrijk is dat iedereen zich thuis voelt op de universiteit, is het van belang dat we er achter komen wat daar voor nodig is. Invullen dus! Over twee weken sluit de enquête. De zaken die naar voren komen uit de enquête, zullen we aan de slag gaan om het welzijn van studenten op de universiteit te verbeteren. We houden jullie op de hoogte!