Gijs stelt zich voor

In de komende weken zal de 22e USR zich voorstellen: we trappen af met Gijs Kooistra, de voorzitter van de 22e USR!

Hoi allemaal! Ik ben Gijs Kooistra en ben komend jaar voorzitter van de USR, waar ik zitting in neem namens AKKUraatd. Ik ben 21 jaar oud, ben masterstudent politicologie en woon nu ruim drie jaar in Nijmegen. De afgelopen jaren heb ik het studentenleven en de universiteit op verschillende manieren ontdekt en komend jaar wil ik me er graag voor inzetten om de studentenbelangen op de universiteit te behartigen. Als voorzitter zou ik graag de medezeggenschap in Nijmegen als geheel sterker te maken. Het is van belang dat de medezeggenschap zichtbaarder wordt en dat de communicatie tussen de verschillende medezeggenschapsorganen op de universiteit soepeler gaat verlopen. Op deze manier kunnen wij alle studenten beter vertegenwoordigen zodat de studentbelangen zo goed mogelijk naar voren komen. Ik heb veel zin in komend jaar en kijk er naar uit om zo veel mogelijk te gaan bereiken voor de Nijmeegse student!