Statement over het Presidium USR

Afgelopen maandag heeft de Universitaire Studentenraad besloten om met een nieuw presidium het jaar voort te zetten.

Binnen het vorige presidium waren er verschillen in visie over de manier waarop een presidium moet samenwerken en hoe het presidium de rest van de raad moet steunen. Deze verschillen zaten het optimaal functioneren van het presidium in de weg. Het presidium heeft gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking. Dit leverde helaas niet snel genoeg de gewenste uitkomst op.

Vorige week heeft Lotte Dirchs (politiek commissaris, NSSR) besloten om haar functie in het presidium neer te leggen. Het kostte haar te veel energie om door te gaan binnen een presidium waar deze visieverschillen zo vaak onderwerp van discussie waren. Zij betreurt dat ze deze beslissing moest nemen.

Vervolgens heeft ook Bart Zonneveld (AKKUraatd) besloten om zijn functie neer te leggen, omdat hij het idee had dat doorgaan met het huidige presidium niet bevorderlijk zou zijn voor de volledige studentenraad.

De Universitaire Studentenraad vindt het erg jammer dat deze situatie ontstaan is. Met een nieuw presidium zullen we de blik weer voorwaarts richten. Hieke Zoon (politiek commissaris, ISON) en Eline Zwiers (politiek commissaris, B.O.S.) zullen samen met Hans Kunstman (asap) het nieuwe presidium vormen.

In deze samenstelling is de fractie AKKUraatd niet vertegenwoordigd. Het presidium zal daarom extra contact met AKKUraatd onderhouden zodat alle perspectieven worden meegenomen.

Op voorstel van het nieuwe presidium is na intern beraad besloten om met een functieverdeling verder te gaan. Hans Kunstman krijgt de rol van voorzitter, Eline Zwiers wordt vicevoorzitter en Hieke Zoon zal als secretaris fungeren. Wel zullen alle afspraken nog altijd op gelijkwaardige basis gemaakt worden.

De Universitaire Studentenraad bedankt Bart en Lotte voor hun inzet in het presidium gedurende de afgelopen maanden.