Corona en financiën: wat te doen bij (acute) geldnood?

Ondanks de crisis waarin wij momenteel verkeren zitten wij als studentenraad niet stil. Wij blijven ons inzetten voor de student en proberen ook in deze tijden alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De komende tijd zullen wij jullie meer inzicht geven in de zaken waar wij mee bezig zijn.

De COVID-19 crisis kan financieel veel impact hebben op een student. Momenteel dringen wij aan bij het universiteitsbestuur om studenten financieel te ondersteunen in de huidige situatie en studievertraging waar mogelijk te compenseren.

Studenten die direct ondersteuning nodig hebben worden door de Radboud Universiteit op dit moment naar DUO doorverwezen. Op deze website staat alles wat DUO voor jou kan betekenen: https://duo.nl/particulier/corona-vragen-en-antwoorden.jsp

Studenten kunnen bij acute financiële problemen aanspraak maken op het Noodfonds. Voor compensatie van financiele problemen door studievertraging door ziekte of mantelzorg kan aanspraak gemaakt worden op het profileringsfonds. Het ISO heeft de rechten van de student op dit gebied uitgewerkt; https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2020/04/Corona-en-profileringsfonds-.pdf. Voor meer info over financiële ondersteuning aan de RU; https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-en-advies/financiele-ondersteuning/

Mocht je je erg veel zorgen maken over studievertraging en bijvoorbeeld het ontstaan van mogelijke schulden kun je altijd contact opnemen met de studentenpsychologen, decanen en andere begeleiders van de Radboud Universiteit. Deze kunnen je helpen via telefoon, videobellen en mail.
Daarnaast zijn er verschillende zelfhulpmodules, e-learnings en webinars beschikbaar. Alle informatie hierover is hier te vinden: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-en-advies/begeleiding-advies-tijdens-coronacrisis/

Op korte termijn komt de Radboud Universiteit met meer duidelijkheid over wanneer je precies voor welke vorm van financiële ondersteuning in aanmerking komt. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden!

Wij wensen iedereen veel succes en gezondheid toe! Mochten er nog vragen of zaken zijn waar jij wilt dat wij ons als studentenraad mee bezig kunnen houden mail dan naar usr@ru.nl