Update #2: Corona en privacy

Vandaag vertelt voorzitter Hans Kunstman waar de USR zich de afgelopen weken mee bezig heeft gehouden met betrekking tot de corona-crisis. Lees hieronder verder voor de update:

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de overlegvergadering met het college van bestuur (CvB) en de discussie over proctoring. Op 20 april heeft de USR met het CvB en de ondernemingsraad (OR) voor het eerst online vergaderd. Met ongeveer 50 mensen een dergelijke formele vergadering voeren valt niet mee. Het voorzitten van een vijf-uur durende videoconferentie is een ware uitputtingsslag, gelukkig is alles goed verlopen en is het met een kleine uitloop gelukt om alle punten op de agenda te behandelen.

Tijdens de gezamenlijke vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de corona-crisis. Diverse raadsleden hebben vragen gesteld over de consequenties van de corona-crisis voor medewerkers met een flexcontract. Onder deze medewerkers zijn ook veel student-assistenten voor wie een deel van het inkomen wegvalt. Tijdens de vergadering zijn er kritische vragen gesteld over het werkgeverschap van de Radboud Universiteit, wanneer ben je een goede werkgever in tijden van corona? De beantwoording van het CvB wees uit dat veel afhangt van hetgeen er op landelijke niveau besloten wordt en dat er per geval moet worden bekeken wat de juiste oplossing is. De USR blijft zich onverminderd inzetten voor student-medewerkers die in de problemen zijn gekomen door de corona-crisis, laat het ons vooral weten als je problemen ondervindt en als student voor de universiteit werkt.

In de media is de afgelopen weken regelmatig aandacht besteed aan het afnemen van tentamens met zogeheten ‘proctoring-software’. Zowel landelijke media als ons eigen Vox berichtten over de privacy-problemen die het gebruik van proctoring oplevert. Waar andere universiteiten in Nederland al uitgebreid tentamens afnemen met deze omstreden software overweegt het CvB dat te doen voor een beperkt deel van de tentamens. Het gaat hier om de grotere tentamens waarbij alternatieve methoden van tentaminering niet werkbaar zijn. Bij kleinere vakken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van take-home tentamens, mondelinge tentamens en andere vormen. Voor grote vakken is er onvoldoende capaciteit om via die methoden tentamens af te nemen. Om te voorkomen dat studenten moeten wachten tot volgend jaar (of nog langer…) overweegt het CvB om software te gebruiken die via de webcam en microfoon controleert of studenten tijdens een tentamen niet frauderen.

De USR heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van proctoring. We zijn er niet van overtuigd dat bij alle opleidingen even goed wordt gekeken naar alternatieve methoden van toetsing. In sommige gevallen lijken docenten/examencommissies bijvoorbeeld na te denken over manieren om hun traditionele tentamen digitaal uit te voeren. Bij andere opleidingen zien we juist dat door innovatieve manieren van tentamineren het risico op fraude op een slimme manier wordt geminimaliseerd. Voor de USR staat het belang van privacy en studievoortgang voorop. Creativiteit en innovatie in het onderwijs zijn nu echt nodig om problemen op de korte en lange termijn te voorkomen.

Onze wettelijke advies-bevoegdheid hebben we vorige week ingezet om het CvB (ongevraagd) te adviseren om proctoring alleen te gebruiken als laatste middel om studievertraging te voorkomen en dan alleen onder zeer strenge voorwaarden. Recente berichtgeving in de media wijst erop dat proctoring niet waterdicht is als het aankomt op fraudepreventie. Dat plaatst de complexe discussie over proctoring in een ander daglicht. Waarom zouden we ‘onwenselijke’ methoden van tentamineren gebruiken in het kader van fraudebestrijding als het helemaal niet zo moeilijk is om te frauderen met proctoring? De USR blijft zich inzetten voor de privacy en studievoortgang van studenten.

De USR hoort het graag als jij in je onderwijs of op een andere manier problemen ondervindt tijdens de corona-crisis. Laat het ons ook weten als je ideeën hebt over hoe dingen op de universiteit beter kunnen tijdens de corona-crisis!

Namens de Universitaire Studentenraad,

Hans Kunstman, voorzitter