Cyclus update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 22 maart, 2021

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens het Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering gaan de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) met het College van Bestuur (CvB) in gesprek. Op de agenda stonden onder andere de vervolgnotitie Proctorio en het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM), waarbij het eerste onderwerp de hoofdtoon voerde.
Tevens was deze vergadering de laatste met de huidige samenstelling van het CvB: vicevoorzitter Wilma de Koning is per 1 juni algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daan Willems, voorzitter van de USR, heeft mevrouw De Koning namens de UGV bedankt voor haar inzet voor de Radboud Universiteit de afgelopen jaren en wenste haar veel succes bij haar nieuwe baan.

Proctorio
Een bewogen cyclus waarbij de boventoon gevoerd werd door Proctorio. De UGV mocht afgelopen cyclus stemmen over de kaders voor de inzet van Proctorio. Ter voorbereiding mocht de UGV (informatieve) vragen stellen aan de rector en een aantal beleidsmedewerkers over de aangeleverde stukken tijdens een commissievergadering eerder in de maand. Tijdens de Overlegvergadering ligt de nadruk meer op beleidsvragen. Voor de UGV waren een aantal zaken nog niet (voldoende) duidelijk, bijvoorbeeld over de vraag waar we exact over moesten instemmen: is de inzet van Proctorio alleen mogelijk in individuele gevallen of moet er juist grootschalig gebruik gemaakt van worden? Daarnaast waren het tijdspad voor de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) onvoldoende uitgewerkt. Gezien het feit dat de FGV gaat over de het daadwerkelijk toekennen van Proctorio en zij ook moeten instemmen met het opnemen van Proctorio in de OER, is het van belang dat dit vooraf duidelijk is. Daarnaast kon de vraag of docenten/examencommissies Proctorio ook daadwerkelijk als laatste redmiddel werd ingezet naar mening van de meerderheid van de UGV onvoldoende beantwoord worden.
Op basis van de aangeleverde stukken en de discussie tijdens de Overlegvergadering is de UGV niet voldoende overtuigd geraakt dat Proctorio een gerechtvaardigd belang dient. Vandaar dat een kleine meerderheid van de UGV op maandag 29 maart tegen de inzet van Proctorio heeft gestemd. Meer informatie? Kijk dan hier.

Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM)
Door de uitgebreide discussie over Proctorio is er alleen schriftelijk gereageerd op de vragen van de UGV over het GEM. Het GEM gaat met name over de verdeling van de huisvestingskosten. De doelstellingen zijn (1) efficiĆ«nte exploitatie van de gebouwen op de campus, (2) duurzaam en optimaal gebruik van de gebouwen op de campus en (3) gemeenschappelijk de lasten delen. Tijdens de voorbereidende commissievergadering is gevraagd naar de eventuele nadelige gevolgen voor de werk- en onderwijsruimten. Het document lag nu alleen ter informatie voor aan de GV. In juni zal de definitieve versie worden besproken, waarbij ook onze input voor is meegenomen.