November Update

Werkgroep Campus en Duurzaamheid

Vanuit de werkgroep campus en duurzaamheid zijn we druk bezig geweest de afgelopen maanden. Eén hoofdthema is de vergroening en verduurzaming van de campus. Belangrijke onderwerpen hierin zijn het gebied voor Linnaeus vergroenen,, meer biodiversiteit creëren, meer vegetarische opties aan te bieden in de gebouwen, recyclen van mokken, betere scheiding van afval en circulariteit. Wat ook speelt zijn studiewerkplekken; er is meer een wens aan ‘zoom’ hokjes op de campus en überhaupt de verandering van de werkplekken. Collegezalen worden hierin ook onder de loep genomen. Ook praten wij mee over het campusplan; dit wordt met ons doorgenomen waar onze ideeën zeer welkom zijn. Een voorbeeld hiervan is een pilot dat binnenkort gaat lopen over het langer gebruik van kluisjes (denk aan ~72 uur) en een ‘zwerfbibliotheek’. Daarnaast zien wij de campus ook graag levendiger; met meer ruimte voor cultuur en sport. Ook hier worden veel gesprekken over gevoerd. Gelukkig zijn veel beleidsmedewerkers zeer meedenkend en net zo enthousiast als wij!

Werkgroep Onderwijs en ICT

Vanuit de werkgroep Onderwijs & ICT zijn we de afgelopen periode voornamelijk bezig geweest met de vormgeving van het onderwijs gedurende en na de pandemie. De omslag naar weer een meer digitale leeromgeving dient in goede banen te worden geleid, hierbij luisteren we naar de ervaringen van studenten. In deze context hebben we ook met hoge urgentie een notitie gestuurd naar het college van bestuur (CvB). Aanleiding van de notitie was de zorgelijke geluiden die we hoorden van studenten die werden aangemoedigd om zelfs met corona-gerelateerde klachten naar de universiteit te komen om hun tentamen te maken. Dit is zorgelijk want ofwel studenten maken het tentamen niet en schrijven zich in voor de herkansing, ofwel studenten worden alsnog geacht het tentamen te maken. Beide keuzes hebben op zichzelf al een enorme negatieve impact op de studenten. Denk aan studievertraging, maar ook het gevoel van onveiligheid dat gecreëerd wordt voor andere studenten. In de notitie verzoeken we het CvB om in ieder geval tot het einde van het collegejaar 2021-2022 alternatieven voor fysieke tentamens aan te bieden. Daarnaast is de werkgroep bezig geweest met input leveren voor de nieuwe onderwijsvisie en zijn we met medewerkers in gesprek over het opzetten van innovatieve vormen van interdisciplinair onderwijs.

Werkgroep Welzijn en inclusie

In de werkgroep Welzijn & Inclusie zijn we de eerste maanden vooral bezig geweest met het in kaart brengen van de lopende projecten. Binnen onze werkgroep werd er al snel een subgroep gevormd die zich focust op het welzijn en inclusie van de internationale studenten. Het verbeteren van de positie van deze groep studenten zal dit jaar ook één van de focuspunten zijn van deze werkgroep. Andere onderwerpen waar wij aan werken zijn o.a. de identiteit van de universiteit, project studentenbegeleiding 2023, zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen en de nasleep van corona. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met verschillende medewerkers die kennis hebben over het welzijn en diversiteit op onze universiteit. We hopen dat we dit jaar ons steentje kunnen bijdragen aan het welzijn alle studenten van de Radboud Universiteit. Dit willen we graag doen door ons met grote structurele vraagstukken bezig te houden, maar ook door kleinere daden zoals het uitdelen van een gratis kopje koffie en het bieden van een luisterend oor.

Werkgroep Actieve Student

Zoals in voorgaande jaren ook het geval was zet de werkgroep active student zich ook dit jaar weer in voor de erkenning, bewustwording en stimulering van het actieve studentenleven. Dit doen we aan de hand van vele projecten. In de eerste beleidscyclus zijn we aan de slag gegaan met de invulling van de introductieweek aangezien de “corona-editie” ons veel geleerd heeft, zijn we bezig om de goede dingen mee te nemen voor wanneer we de introductieweek weer kunnen houden als vanouds. Verder zijn onze leden aanwezig geweest bij de master fair en de master open dag, om hier te praten over het actieve studentenleven en wat je zoal naast je studie kan doen. Dit zijn maar twee van vele projecten waar wij ons dit jaar mee bezig houden. Mocht je vragen hebben of problemen ondervinden met betrekking tot het actieve studentenleven schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Werkgroep Zichtbaarheid & Relaties

De afgelopen tijd was deze werkgroep vooral bezig met het plannen van een receptie voor de Universitaire Studentenraad, die nu helaas weer geannuleerd moest worden vanwege COVID. Ook andere toekomstige activiteiten worden beïnvloed door deze onzekerheid, wat erg jammer is. Toch proberen we zichtbaar te zijn en elke student te laten zien waar we mee bezig zijn. Door posts op LinkedIn, Instagram en facebook promoten we evenementen die relevant zijn voor studenten en informeren we over de projecten waar we mee bezig zijn. We zijn blij met alle input die we krijgen van studenten via alle verschillende kanalen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we jullie problemen aanpakken en weten we waar we aan moeten werken.

In de toekomst hopen we weer met jullie in contact te komen op de campus door middel van evenementen zoals de studenteninspraakdag, bijvoorbeeld Radboud XL of kleine coffee stands waar je langs kunt komen en je mening kunt laten horen. Tot die tijd kun je met ons in contact komen via onze socials op Instagram, facebook or LinkedIn.