20e Universitaire Studentenraad

Op de eerste dag van academisch jaar 2016-2017, 29 augustus jongstleden, is de XXe Universitaire Studentenraad (USR) geïnstalleerd. We kijken er ontzettend naar uit om ook dit jaar de belangen van de studenten van de Radboud Universiteit zo goed mogelijk te behartigen. De USR bestaat uit acht verkozen leden en zes koepelleden. Koepelverenigingen vertegenwoordigen een bepaald deel van de studentenpopulatie en zorgen er zo voor dat de belangen van alle studenten behartigd worden. Voor de verkozen leden worden elk jaar verkiezingen gehouden in mei, waarop er momenteel op drie partijen gestemd kan worden: AKKUraatd, asap en De Vrije Student (DVS).

De XXe USR bestaat dit jaar uit:
– Dennis Walraven (voorzitter; asap)
– Isa Corbeek (vicevoorzitter; AKKUraatd)
– Else Giesbers (secretaris eerste half jaar; SOFv)
– Aline Tuls (secretaris tweede half jaar; CSN)
– Dinja de Vries (AKKUraatd)
– Michelle Snaterse (AKKUraatd)
– Bob Smits (asap)
– Cas Spaans (asap)
– Maarten Dietz (asap)
– Joppe Hamelijnck (De Vrije Student)
– Bente Bouwman (ISON)
– Timo Bakrin (B.O.S.)
– Pim ten Broeke (NSSR)
– Ilse Strikkeling (CHECK)

De contactpersonen voor de FSR’en zijn:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: Joppe Hamelijnck
Faculteit der Letteren: Michelle Snaterse
Faculteit der Managementwetenschappen: Bob Smits
Faculteit der Medische Wetenschappen: Maarten Dietz
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: Cas Spaans
Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Pim ten Broeke
Faculteit der Sociale Wetenschappen: Else Giesbers