Dag van de Medezeggenschap

Waarom een Dag van de Medezeggenschap?
De ‘Dag van de Medezeggenschap’ wordt jaarlijks georganiseerd met het doel om de medezeggenschap meer onder de aandacht van studenten te brengen. Medezeggenschappers zetten zich op alle lagen van de universiteit in om de kwaliteit te waarborgen van het onderwijs en alles wat daar omheen beweegt. De medezeggenschap bestaat uit studenten die zich hiervoor verkiesbaar stellen, veelal zijn studenten echter niet goed op de hoogte van wat de medezeggenschap precies inhoudt.
Op de ‘Dag van de Medezeggenschap’ worden verschillende acties georganiseerd door de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad. Zij zullen de student kennis laten nemen en enthousiast maken voor de medezeggenschap. Op deze dag wordt ook gevraagd naar de input van studenten en krijg je daarnaast een kijkje in de keuken van de medezeggenschap. Loop dus langs bij jouw opleiding, faculteit of USR en ontdek de medezeggenschap!

Dag van de Medezeggenschap 2017
De Dag van de Medezeggenschap van 2017 vond plaats op 14 februari. De Universitaire Studentenraad organiseerde een fotowedstrijd met een greenscreen in De Refter en op de faculteiten werd o.a. chocolademelk uitgedeeld, konden mensen een compliment uitschrijven voor hun docent of de faculteit en konden studenten in gesprek gaan met facultaire studentenraden en opleidingscommissies om input te geven van zaken waar zij tegenaan lopen. Veel studenten hebben dit gedaan en de rest van dit jaar gaat de medezeggenschap aan de slag om deze zaken mee te nemen en aan te pakken.
Allemaal bedankt voor de geslaagde middag!

Dag van de Medezeggenschap 2018

Dit collegejaar zal de dag van de medezeggenschap plaatsvinden op 21 februari. Er zal in samenwerking met de FSR’en een leuke dag worden georganiseerd.