De Facultaire Studentenraad Medische Wetenschappen stelt zich voor

De Facultaire Studentenraad (FSR) bestaat uit uitsluitend studenten en iedere faculteit heeft verplicht een FSR. De Faculteit Medische Wetenschappen heeft 4 opleidingen Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease en Geneeskunde, welke worden vertegenwoordigt door de FSR Medische Wetenschappen.

Als FSR houden we ons vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de studie. Een zestal studenten van de FSR heeft ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad bestaat uit een groep van 24 mensen die advies geven (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs. We bekijken oa. De hooglerarenbenoemingen (geven ze wel genoeg onderwijs?), het onderwijs en examenreglement, maar ook plannen van het UMC op het gebied van internationalisering en ICT (Leuk dat draadloos internet, maar werkt het ook?).

Onze speerpunten dit jaar zullen zijn:

  • De herziening van de curricula van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen
  • Decentrale selectie: Geneeskunde zal dit jaar 2 soorten decentrale selectie hebben. De invoering hiervan moet zeer zorgvuldig gaan. Daarnaast is het aannemelijk dat loting in de toekomst niet meer mag en ook BMW en THK 100% decentraal moeten gaan selecteren.
  • Het Bindend Studie Advies: zijn de studenten beter gaan studeren door de invoering van het BSA?
  • Digitalisering van het onderwijs: van laptopplan tot weblecture, waar moeten we heen?
  • Handhaving nakijk termijnen: Het komt met regelmaat voor dat een cijfer te laat bekend is. De vorige FSR is hiermee bezig geweest en wij willen hiermee verder aan de slag
  • Daarnaast willen we, als gehele medezeggenschap, dichter bij de studenten komen te staan.

Wil je nog meer weten of heb je op of aanmerkingen dan mag je natuurlijk altijd mailen naar: fsr@iwoo.umcn.nl

Leden
Bryan Aaldering (BMW) Sollicitaties
Niels de Haas (BMW) Sollicitaties
Joyce Hellegering (GNK) Lid Agendacommissie UMC-Raad
Marlijn Hendrick (GNK) Contactpersoon voor de USR
Elsemiek Engwerda (GNK) Secretaris
Lydia Kwekkeboom (GNK) Voorzitter
Thomas van de Winkel (THK) Algemeen Lid
Eline Bruning (THK) Financiën
Michelle van Kleef Afgevaardigde USR
Luc Evers Studentassessor

Rector on Tour bij Medische Wetenschappen

Op woensdag 18 april aanstaande zal Rector Magnificus van de Universiteit (Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann) de medische faculteit bezoeken. Van 12:30 tot 13:30  kunnen jullie de belangrijkste man op het gebied van onderwijs en onderzoek leren kennen. De discussie zal worden aangegaan en scherpe stellingen zullen worden geponeerd. Natuurlijk is er ruimte om mee te discussieren en zelf punten van aandacht aan te dragen. Aanmelden is niet nodig, schuif gewoon aan, ook na de start van het programma. Tijdens de discussie is er gezorgd voor eten en drinken.
 

Ben je de weg kwijt? Pak je Tandheelkunde wegwijzer!

De wegwijzers zijn een initiatief van de facultaire studentenraad van 2010/2011. Al eerder waren de wegwijzers van Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen te vinden op deze site!

De wegwijzers zijn verspreid over alle bachelor jaren in een poging om niet alleen de eerstejaars studenten van een exemplaar te voorzien. Aan de huidige facultaire studentenraad de verantwoordelijkheid om de inhoud up to date te houden en de verspreiding aan alle nieuwe studenten te faciliteren.

Kortom: ben je de weg kwijt, pak je wegwijzer!

De digitale versie staat hieronder als download.

UMC ST Radboud STUDIEWIJZERTANDHEELKUNDE Z06-300x234_LR2

Ben je de weg kwijt? Pak je wegwijzer!

De wegwijzers zijn een initiatief van de facultaire studentenraad van 2010/2011.
Hun motivatie om een einde te maken aan de ‘verdwaalde en radeloze student’ heeft er toe geleid dat er een compact overzicht van de gehele faculteit, het curriculum en andere essentiële zaken is verschenen.
De wegwijzers zijn vanaf het begin van 2011 over alle bachelor jaren van de faculteit verspreid in een poging om niet alleen de eerste maar ook alle bachelorstudenten van een exemplaar te voorzien.
Aan de huidige facultaire studentenraad de verantwoordelijkheid om de inhoud up to date te houden en de verspreiding aan alle nieuwe studenten te faciliteren. De wegwijzer van Tandheelkunde zal binnenkort beschikbaar zijn.
Kortom: ben je de weg kwijt, pak je wegwijzer!

Een papieren versie is verkrijgbaar bij het SOOS en hieronder als download.

Wegwijzer Geneeskunde

Wegwijzer Biomedische Wetenschappen

FSR Medische Wetenschappen 2011-2012 stelt zich voor

Beste studenten van de Medische Faculteit,

Bij dezen willen wij ons als FSR 2011-2012 kort aan jullie introduceren, zodat je weet wie wij zijn en waar wij mee bezig zijn, tips/klachten/vragen zijn altijd welkom. Is je iets opgevallen wat beter kan of heb je een nieuw idee, mail dan naar: fsr@iwoo.umcn.nl of spreek één van onderstaande aan.

Toon Lamberts, dit jaar de voorzitter van de Facultaire Studentenraad der Medische Faculteit. Als FSR is het onze taak om de (onderwijs)-belangen van alle studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en masterstudenten Molecular Mechanisms of Disease te behartigen. Na een bestuursjaar vond ik het interessant om mijzelf in te gaan zetten voor goed onderwijs en alle zaken die daarmee samenhangen.

Bryan Aaldering, 23 jaar oud en student Biomedische Wetenschappen. De afgelopen jaren ben ik al actief geweest bij het SOOS, onder andere als penningmeester. Dit jaar zal ik er voor zorgen dat de lijntjes tussen de FSR en de OLC BMW, en de FSR en het SOOS kort zijn. Daarnaast zal ik een kritische blik werpen op blokevaluaties (die leuke formuliertjes die je krijgt bij de bloktoetsen). En als kers op de taart ben ik samen met Rebecca verantwoordelijk voor sollicitaties ten behoeve van de assessor en de OMT’s. Als je meer over me wil weten, wandel dan een keer de SOOSkamer op, grote kans dat ik daar ben.

Eva Papenhuijzen, 21 jaar oud en student Geneeskunde. Dit jaar zal ik me vanuit de FSR gaan in zetten om de banden met de Universitaire Studenten Raad te onderhouden. Want samen staan we sterk.  Daarnaast is mijn speerpunt internationalisering, om te kijken hoe we de mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen kunnen verbeteren en/of uitbreiden.  Tevens houd ik me bezig met de evaluatie  van het studentmentoraat, wat sinds dit jaar een verplicht onderdeel is van het 1e jaars curriculum, dus mocht je nog tips/klachten hebben, laat je horen!

Sanne van Raaij, 4e jaars student Biomedische Wetenschappen en dit jaar versterk ik de FSR van de Medische Faculteit onder meer als secretaris en lid van de UMC raad. Ik heb de afgelopen jaren mijn stem laten horen in de Opleidingscommissie van BMW (OLC) en in Onderwijs Management Team 1 (OMT1) en met deze ervaring hoop ik dit jaar veel te kunnen bereiken in de FSR!

Lianne Schouten, vierdejaars Geneeskunde studente. Ik ben penningmeester van de FSR en studentlid van de UMC-raad. Daarnaast ben ik contactpersoon van de OLC Geneeskunde. Mijn persoonlijke speerpunten zijn de academische vorming in het medisch onderwijs en de naleving van de OERs.

Anouk Rozeboom, 23 jaar oud en studente Biomedische Wetenschappen. Ik ben de laatste jaren actief geweest binnen de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen als Ab Actis, maar ook binnen de opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen. Nu vond ik het eens tijd voor de FSR en zal ik me voornamelijk bezig houden met de Onderwijs en Examenregeling. Ben benieuwd of de opleidingen zich hier een beetje aanhouden!

Camiel Berens, 20 jaar oud en studeert geneeskunde.

Ik heb altijd al affiniteit gehad met de medezeggenschap; al op de middelbare school was ik actief bij plaatselijke maar ook internationale gelegenheden.Toen ik in de loop van vorig jaar hoorde dat er nieuwe verkiezingen aankwamen besloot ik mee te doen.

Mijn belangrijkste taak binnen de facultaire studentenraad (ofwel FSR) is mijn deelname aan de agendacommissie van de UMC-raad; ik ben hier de vertegenwoordiger van de studentenfractie.

Verder ben ik verantwoordelijk voor de geneeskunde wegwijzer, dus als hier op of aanmerkingen op zijn hoor ik het graag en voor zover nodig ben ik de contactpersoon van de OLC MMD.

Last but not least is de medische bieb iets waarvoor ik me in het bijzonder in zal zetten.

Als je meer wil weten over de medezeggenschap, mijn rol in de FSR of een andere vraag wil stellen, ben je altijd welkom.  Ik ben vaak te vinden op de sooskamer.

Rebecca Kirana, studente Tandheelkunde, 20 jaar.

– Verantwoordelijk voor het opzetten van de werving en sollicitatieprocedures van de OMT’s en Assessor
– Tevens lid van de UMC-Raad
– Vormt de schakel tussen Tandheelkunde en de overige opleidingen binnen de medische faculteit.

Naast mijn bezigheden voor de FSR, ben ik lid van de OLC THK en zal ik vanaf december als Vice-Praeses zitting nemen in het bestuur van de Tandheelkundige FaculteitsVerenigigng.