Update FSR FNWI: Visiedocument FSR FNWI ’13-‘14

De FSR FNWI heeft een visiedocument geschreven. Hierin worden hun speerpunten aan het licht gebracht, zoals de kwaliteit van studentassistenten, huisvesting en mastervoorlichting. Dit document is te vinden op de site van de FSR FNWI (www.ru.nl/fnwi/fsr).

 Dit document hebben zij gepresenteerd op een kennismakingsborrel. Hiervoor waren alle medezeggenschap van de faculteit, het facultair bestuur, de besturen van de studieverenigingen, diverse medewerkers en de andere FSR’en en USR uitgenodigd. De borrel was erg gezellig, en zo kon iedereen op een informele manier met elkaar kennis maken. Wij zouden een dergelijke borrel zeker aanraden voor de andere FSR’en!

 

Nieuwsbrief November FSR-FNWI

De nieuwe FSR is alweer twee maanden bezig met het behartigen van de studentenbelangen op onze faculteit. Tijd dus, om ons even voor te stellen en om een korte update te geven van waar wij allemaal mee bezig zijn geweest. De voorzitter heet Twan Joosten, hij is bioloog en gaat dit jaar de FSR leiden. De vice-voorzitter is Pjotr Michels, hij studeert scheikunde. De functie secretaris wordt vervuld door Charlotte van Damme, zij is studente medische biologie. Lin Que vervult de penningmeesters-post en komt van de studie moleculaire levenswetenschappen. Verder heeft de FSR nog twee algemene leden, Mark Verleg van de studie natuurwetenschappen en Jordy Davelaar van natuurkunde. De assessor van dit jaar is Ilse Ottenbros, ook zij studeert biologie. Ilse neemt plaats in het faculteitsbestuur voor een jaar en is ook altijd bij vergaderingen van de FSR aanwezig.

De afgelopen twee maanden hebben we natuurlijk niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief hebben we de meest relevante punten voor jullie op een rijtje gezet, zodat jullie op de hoogte zijn van onze bezigheden. Een groot deel van de hieronder beschreven punten zijn lopende zaken, dus in een volgende nieuwsbrief komt hier weer meer (definitieve) informatie over. Daarnaast heeft de FSR een visiedocument opgesteld, waarin beschreven staat waar wij ons dit jaar mee bezig gaan houden. Deze is te vinden op onze website onder het kopje ‘Nieuws’.

Harde knip
De invoering van de harde knip heeft vele gevolgen, die pas na de implementatie ervan goed duidelijk werden. Hoewel de universiteit wellicht geen voorstander is van de harde knip, is hij uiteraard toch ingevoerd, omdat dit werd opgelegd vanuit Den Haag. Hoewel de FSR op het eerste zicht weinig kan doen aan de invoering en ook de uitvoering van de harde knip, is het wel een punt dat hoog op de agenda staat. Studenten moeten namelijk goed op de hoogte zijn van de regels en van hun rechten en plichten als het gaat om het volgen van onderwijs. Wat de FSR vooral wil, is dat de voorlichting over de harde knip naar studenten toe duidelijk is. Op het FNWI is het zo dat een student in principe geen masteronderwijs mag volgen als deze geen bachelordiploma heeft, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is door de examencommissie. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor het volgen van masteronderwijs zonder bachelordiploma, kun je dus contact opnemen met de examencommissie. Zij weten alle randvoorwaarden en kunnen dus bepalen of masteronderwijs gevolgd mag worden.

Mobility window
Momenteel wordt er onderzocht of het invoeren van een mobility window in de bachelor mogelijk is. Een mobility window houdt in dat er een semester vrij wordt geroosterd van verplichte vakken, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het invullen van dit semester. Een belangrijk aandachtspunt van de FSR is internationalisering, dit is een punt waarvoor dit semester goed gebruikt kan worden. Veel studenten hebben de behoefte om in het buitenland vakken te volgen, maar worden vaak belemmerd door de studievertraging die ze daardoor op kunnen lopen. Door het vrijroosteren van een semester zou deze belemmering kunnen vervallen, waardoor qua internationalisering nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ook zou een buitenlandstage in de bachelor zo makkelijker worden. Naast de mogelijkheden voor studeren in het buitenland, kan het mobility window ook plaatsmaken voor het volgen van minoren. Een minor kan dan (voor een groot deel) in één semester gegeven worden. Dit laatste kan positief uitpakken, maar de FSR wil wel dat gegarandeerd kan worden dat er hierdoor geen vakken verloren gaan en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Momenteel bevinden de plannen zich nog in het beginstadium, dus wanneer hier meer duidelijkheid over ontstaat zal hier meer informatie over komen.

Hervorming Library of Science
Afgelopen maand is er een enquête verstuurd over de faciliteiten in de bibliotheek en op de universiteit. Aan allen die deze enquête voor ons hebben ingevuld: hartelijk dank! Momenteel loopt er een projectgroep waarin de enquêteresultaten worden verwerkt en waarin wordt gekeken hoe we zo veel mogelijk van jullie suggesties kunnen verwerken in een plan voor herinrichting van de bibliotheek op onze faculteit.

Onderwijscentrum
Op het moment is er een hervorming gaande in het onderwijscentrum. In het verleden werkten de verschillende instituten in onafhankelijke clusters. Zo had je bijvoorbeeld een instituut biowetenschappen, moleculaire wetenschappen en informatica/informatiekunde. Echter, doordat er verschillende instituten waren, werd er ook veel werk dubbel gedaan en waren er dingen die efficiënter uitgevoerd konden worden. Nu worden er verschillende werkgroepen gemaakt, waarbij de werknemers niet meer naar studierichting, maar naar functie gaan samenwerken. Wat heb jij hieraan? Heel veel! De communicatie naar de studenten gaat hierdoor verbeteren. Communicatie kan daarnaast eenduidiger plaatsvinden, dus als er nieuwe informatie is voor studenten dan krijgen gelijk alle studenten van de faculteit het te weten.  Er wordt daarnaast een balie gemaakt in het onderwijscentrum. Daar kun je altijd heen met al je vragen waarvan je niet direct weet bij wie je daarvoor terecht kunt. Vanaf die balie helpen ze je verder. Natuurlijk blijft het nog steeds mogelijk om gewoon bij je studieadviseur binnen te lopen! Als FSR houden wij in de gaten dat deze hervormingen goed verlopen en dat de studenten hier enkel positieve veranderingen door ondervinden.

Contact
Als FSR vinden wij het erg belangrijk om input te krijgen van de studenten van onze faculteit. Als jij dus vragen, klachten of opmerkingen hebt, stuur ons dan een mailtje! Ons emailadres is fsr@science.ru.nl. Verder is er op elke dinsdagmiddag een inloopspreekuur in de bestuurskamer in het Huygensgebouw (vleugel 1, aan het einde van de gang de trap op), waar je langs kunt komen met vragen en opmerkingen. Houd ook onze website in de gaten voor nieuwsbrieven en like ons op Facebook.

FSR zoekt nieuwe medezeggenschappers!

Eens per jaar worden er verkiezingen gehouden voor de verschillende medezeggenschapsorganen op de universiteit: de Univeristaire Studentenraad (USR) de Facultaire Studentenraad (FSR) en de verschillende Opleidingscommissies (OLC).

Waarom zou jij mee willen doen? Nou misschien omdat:

 • Je zo laat zien dat je het belangrijk vindt dat je goed onderwijs hebt.
 • Niemand beter weet hoe onderwijs gegeven moet worden dan aan wie het gegeven wordt.
 • Je niet denkt `na mij de zondvloed’, maar je in wilt zetten voor de studenten die na jou komen, net zoals de studenten die voor jou kwamen zich hebben ingezet voor jou.
 • Studenten ook onderdeel zijn van de academische gemeenschap en daarom gehoord moeten worden.
 • En om simpelweg te tonen dat het je allemaal iets interesseert.

Verkiezingen: meng je erin!  Hoe gaat dat in zijn werk?

Wat precies de spelregels zijn, staat vermeld in het zogenoemde verkiezingsreglement. Het komt er op neer dat je voor alle organen mag stemmen, de USR voor alle studenten; de FSR voor alle studenten van de betreffende faculteit en de OLC voor alle studenten van de betreffende opleiding. Je kunt dus 3 stemmen uitbrengen. Voor de USR wordt gewerkt met lijsten en partijen. Verschillende partijen doen mee aan de verkiezingen en deze partijen dragen een aantal personen aan die zich verkiesbaar stellen. Het aantal stemmen op een partij beslist het aantal zetels van de partij in de Universitaire Studentenraad.
Voor de FSR en OLC’s gaat het er iets anders aan toe. Je krijgt dan een lijst met namen voor je van de mensen die zich verkiesbaar stellen voor deze organen. Aan jou de keus om te stemmen op de volgens jou meest geschikte kandidaat. Simpel toch? En het kost niet eens veel tijd! 

Tijdspad

Helaas is er een vrij strak schema zie hieronder. Dus als je twijfelt, twijfel niet te lang. Let vooral op de datum van de zogenoemde kandidaatstelling: dan moet je je opgeven als kandidaat.

1. 23 april t/m 27 april kandidaatstelling
2. 1-2 mei bekendmaking kandidaten via internet
3. 22 mei verzending stemoproep
4. 23 mei eerste stemdag
5. 30 mei sluiting verkiezingen
6. 31 mei Bekendmaking uitslag Cultuurcafé om 16.30 uur

Hoe kan ik meedoen? Door in elk geval zelf te gaan stemmen. Liever nog Blanco dan niet. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan één van de eerder genoemde organen, dan kun je twee dingen doen:

 • Zelf een lijst oprichten voor het betreffende orgaan (kijk daarvoor even in het verkiezingsreglement; mail naar de FSR)
 • of sluit je aan bij de eigen lijst van het betreffende orgaan. Laat in dat geval vooral even weten aan degenen die het nu doen. En gezien het krappe tijdspad is het verstandig om dat ook nog eens redelijk snel te doen. Wil je weten hoe je contact kunt zoeken of laten weten dat je interesse hebt? Kijk even in de kaders hieronder bij het betreffende orgaan. Zijn er na het lezen van deze tekst ook nog zaken onduidelijk, dan kun je dat natuurlijk ook even via de mail vragen.

Wat is er allemaal?

Facultaire StudentenRaad

Aantal 6 personen
Onderwerpen Alle zaken die voor studenten belangrijk zijn op deze faculteit: onderwijskwaliteit, voorzieningen en alles daar omheen. Denk hierbij aan surveillance bij tentamens waar naar gekeken moet worden, alle rendementsverhogende maatregelen die zijn ingevoerd. Maar ook de TK bezetting die te zien is op schermen.
Meedoen?
 • stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïnteresseerd bent,
 • of schiet één van de huidige FSR-leden even aan.

Opleidingscommissies

Aantal 8 opleidingscommissies met meestal ieder 4 studenten.
Onderwerpen Alle onderwerpen op opleidingsniveau: van de kwaliteit van colleges, tot de belangen van studenten. Voorbeelden zijn natuurlijk de enquête evaluaties. Maar zij houden zich ook bezig met de invoering van het Bindend Studieadvies dat dit jaar zijn intrede heeft gedaan.
Meedoen? Stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïteresseerd bent.

Assessor

Aantal 1 per faculteit.
Onderwerpen Zo ongeveer alles. Zowel dingen die direct studenten aan gaan als dingen die dat niet doen. Een aantal onderwerpen die daarin passen, zijn de kwaliteit van onderwijs, de manier waarop de medezeggenschap functioneert, de voorzieningen voor studenten, enz. enz.
Meedoen? Stuur even een mailtje naar de FSR met daarin dat je geïnteresseerd bent.

Universitaire Studentenraad

Aantal 14
Onderwerpen Alles wat voor studenten belangrijk is op universitair niveau.
Meedoen?
 • Kijk even op de website van de USR
 • of zoek contact met één van de fracties.

Dag van de Medezeggenschap FNWI

Dinsdag 27 maart is de jaarlijkse Dag van de Medezeggenschap. Op deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de medezeggenschap te promoten.

De FSR zal op deze dag in de pauze in de Straat van het Huygensgebouw gratis koffie, thee en limonade uitdelen. Ook zal er een krijtbord staan waarop jij al je klachten en wensen kunt kalken voor de faculteit.
Vanaf half 5 zal er ook een borrel worden georganiseerd in de Noordkantine waar de assessor achter de bar zal staan. Hierbij is iedereen natuurlijk van harte welkom.

Dus houd jij van koffie of bier, of draag je de medezeggenschap een warm hart toe, kom dan bij de FSR op de koffie of kom gezellig om half 5 naar de borrel.

FSR FNWI Nieuwsbrief december 2011

Beste studenten,

Het eerste kwartaal van dit jaar zit er inmiddels alweer lang en breed op. Iedereen is bijgekomen van de eerste stroom van tentamens of maakt zich alweer op voor de volgende golf. De ouderejaars zullen wel gemerkt hebben dat er het een en ander is veranderd ten opzichte van voorgaande tentamenweken. In deze nieuwsbrief zullen we dan ook ingaan op de veranderingen die zijn doorgevoerd.

Graag wil ik jullie nog wijzen op de Rector on Tour. Dit jaarlijks terugkerend evenement is voor jou de manier om jou mening te geven over het onderwijs op deze faculteit en de gehele RU. De rector komt op dit jaar op dinsdag 13 december in de pauze langs.

Groeten,
Bart Aarts
Secretaris FSR FNWI 2011-2012

Surveillance

Bij alle bachelortentamens zijn sinds dit jaar surveillanten ingehuurd, waar dit vroeger nog wel eens werd gedaan door studentassistenten en één docent. Door een surveillancebureau in te huren, denkt het faculteitsbestuur dat de opleidingen beter uit de bus zullen komen bij een beoordeling door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Na de affaire met InHolland zijn de eisen waaraan een opleiding moet voldoen erg aangescherpt en natuurlijk wil de faculteit geen enkel risico lopen.

Er zijn echter een aantal dingen niet helemaal lekker gelopen tijdens de afgelopen tentamenweek. Zo begonnen tentamens soms te laat, gingen surveillanten met elkaar kletsen of werd er geweigerd de docent te bellen, wanneer een student vragen had. Wij gaan met het faculteitsbestuur om tafel zitten om deze problemen zo goed mogelijk op te lossen. Heb jij klachten over de surveillance bij jouw tentamens, mail deze dan door naar fsr@science.ru.nl. Houd ook je ogen goed open tijdens de komende tentamenperiode. Dan mag je ook verwachten dat een surveillant de docent belt als je een vraag hebt.

Cursusenquêtes

Na ieder tentamen krijg je tegenwoordig een mail met daarin een link naar de digitale cursusenquête. Het is van groot belang dat je deze enquête invult, want bij te weinig respons kan een docent geen veranderingen doorvoeren om het vak beter te maken. Dat leidt tot een achteruitgang van de kwaliteit en dan kan ook op dit punt de opleiding worden opgeheven door de NVAO.  Je bewijst je medestudenten in de OLC’s en jezelf een grote dienst wanneer je de enquêtes invult.

Wat zijn de plannen?

Niet alleen de faculteit heeft veranderingen doorgevoerd, bij het kabinet liggen stapels nieuwe plannen klaar om door te voeren in het Hoger Onderwijs. Veel van deze plannen zijn bij nog veel meer studenten niet of minimaal bekend. Wat zijn de plannen richt zich op informatievoorziening bij studenten. Op www.watzijndeplannen.info vind je informatie over de plannen die de overheid wil doorvoeren onder studenten. Je kunt ook een link vinden op onze site.

Rector on Tour

Op dinsdag 13 december brengt rector magnificus Bas Kortmann een bezoek aan onze faculteit in het kader van de Rector on Tour. Op deze dag zal hij in de pauze klaar staan in de vide (boven de URD kantine) om vragen en klachten van studenten te ontvangen. Dus, heb jij vragen of wil jij eens flink je hart luchten bij de rector, kom dan op dinsdag 13 december in de pauze naar de vide.

Als je vragen of opmerkingen hebt over hoe dingen op de faculteit geregeld zijn, kun je ons altijd bereiken door te mailen naar fsr@science.ru.nl. Voor meer informatie kan je ons volgen op Facebook, of onze site bekijken: www.ru.nl/fnwi/fsr.