Zeventiende Universitaire Studentenraad geïnstalleerd

Vanmorgen is de 17e Universitaire Studentenraad geïnstalleerd in de Senaatszaal van de Aula. Tegelijkertijd heeft zij haar nieuwe presidium gekozen. Het presidium functioneert als dagelijks bestuur van de Universitaire Studentenraad en zal voor komend jaar bestaan uit Jip Mennen (voorzitter), Domenique Sinke (vice-voorzitter) en Daniel Bonder (secretaris). Jip zit in de Universitaire Studentenraad namens asap, Domenique namens AKKUraatd en Daniel is de afgevaardigde van CHECK. Hiermee is het een gevarieerd presidium, waarin zowel de gekozen leden als de benoemde leden vertegenwoordigd zijn.

Jip Mennen: ‘Ik kijk erg uit naar volgend jaar! Het komende jaar zullen we hard aan het werk gaan om de belangen van de studenten zo goed mogelijk te behartigen. Met deze USR en dit presidium heb ik daar het volste vertrouwen in.’

Facilitair Bedrijf komt ook met ontbijtje

Na vele aanpassingen in het assortiment, heeft het Facilitair Bedrijf vandaag bekend gemaakt dat er tijdens de introductie ontbijtjes zullen worden verkocht. Op verschillende locaties op de campus kunnen studenten een ontbijtje kopen voor €2,50 met daarin een broodje kaas en een broodje vlees, fruit en sap. Dit naar aanleiding van aanbevelingen die de USR heeft gedaan in het rapport over de restauratieve voorzieningen. In dat rapport beveelt de USR aan om ook ontbijtjes te verkopen voor een beperkte prijs.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (67%) weinig tot nooit ontbijt op de universiteit zijn er redenen om aan te nemen dat hier verbetering op geboekt kan worden. Een standaardontbijt voor een beperkte prijs zou hier een goed voorbeeld van kunnen zijn. Van de mensen die niet op de universiteit ontbijten geeft 24,6% aan dat dit (onder andere) aan de prijs ligt. De openingstijden lijken ruim genoeg en ook het aanbod lijkt voldoende. De overige mensen die niet op de universiteit ontbijten doen dit thuis.Wat betreft de prijs is een opvallende piek te zien bij €2,-. Het zou een goede optie kunnen zijn om een standaardontbijt samen te stellen voor €2,-. Dit kan studenten vroeger naar de campus trekken voor een ontbijt, waarmee de omzet van het Facilitair Bedrijf verhoogd kan worden en er beter gebruik gemaakt kan worden van de vroege openingstijden die het Facilitair Bedrijf, specifiek De Refter, kan bieden.

Eerder al werd het stokbroodje gezond geïntroduceerd en kon je bagels en smoothies krijgen bij de horeca outlets. Halverwege april werd door het College van Bestuur bekend gemaakt dat het ontbijt er zou komen, maar het is nog onduidelijk of dit ontbijtje alleen tijdens de introductie wordt verkocht. De USR hoopt van harte dat ook vanaf het begin van het nieuwe collegejaar ontbeten kan worden op de campus.

RU oriënteert zich op alternatieven Blackboard

Het college van bestuur heeft de Universitaire Studentenraad (USR) in een brief (.pdf) laten weten dat de RU zich aan het oriënteren is op alternatieven voor Blackboard. Eerder dit jaar heeft de USR opgeroepen om de alternatieven voor Blackboard te onderzoeken, omdat de software duur en onveilig is. Daarnaast vindt lang niet iedereen de software prettig werken. De komende tijd zal het cvb de alternatieven voor Blackboard bekijken, waarbij ook wordt gedacht aan open source alternatieven. De USR zal betrokken worden in het onderzoeken van alternatieven, ‘om inbreng van deze belangrijke gebruikersgroep te krijgen’. De huidige licentie voor Blackboard loopt in 2015 af en er zal dus over niet al te lange tijd een besluit moeten worden genomen ten aanzien van een elektronische leeromgeving.

Het college van bestuur heeft inmiddels al wel bij de leverancier aangegeven dat de problemen omtrent veiligheid en beperkte functionaliteit van Blackboard opgelost dienen te worden. Het cvb geeft in de brief aan dat de leverancier er inmiddels meer ‘fundamentele aandacht’ voor heeft gekregen.

Wat deed de USR?

Het collegejaar zit er weer bijna op. Aan het eind van het jaar kan de balans worden opgemaakt: wat heeft de USR dit jaar gedaan? We hebben ons weer ingezet voor goed onderwijs op een prettige campus. We schreven onder andere vier notities en stuurden zeven brieven aan het college van bestuur (cvb). Klik voor een volledig overzicht op ‘Wat deed de USR?‘, bovenaan deze pagina.

Studeren op de Campus, Scriptiebegeleiding en banners

Gistermiddag vond de laatste overlegvergadering van dit collegejaar plaats, met onder andere twee notities van de USR. Over beide notities was het cvb erg te spreken en bij de notitie over Studeren op de Campus werd aangekondigd dat er een denktank komt die ‘handen en voeten moet geven aan de aanbevelingen uit de notitie’. Zo zijn er te weinig werkplekken en zijn de faciliteiten nog onvoldoende, zoals het draadloos netwerk en voldoende stopcontacten. Ook acht de USR het van belang dat er meer ontspanningsruimtes komen, die bijvoorbeeld samen met studieverenigingen kunnen worden beheerd. Dit leek de rector magnificus ook wel wat: ‘Het idee om een biljarttafel in het Grotius te zetten is prima, daar zal ik bij de decaan op aandringen. Daar treffen wij elkaar dan nog eens om een spelletje tien over rood te spelen.’ Ook zal deze notitie een rol spelen in het nieuwe Strategisch Plan van de RU, die van 2014-2018 zal lopen.

Strategisch Plan
Over dat Strategisch Plan ontstond tijdens de vergadering wel wat commotie. De USR en Ondernemingsraad hebben namelijk de eerste twee concepthoofdstukken gezien en wilde hier over in discussie met het cvb. Het college zag echter veel meer in een ‘open discussie’ en vond onze vragen te feitelijk en gedetailleerd. Na enige tijd kwam naar voren dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met een deel van het cvb, waarbij zal worden gesproken over wat in het nieuwe Strategisch Plan moet komen te staan.

Notitie Scriptiebegeleiding
Het college van bestuur was ook erg enthousiast over de tweede notitie van de USR, over scriptiebegeleiding. Een groot deel uit deze notitie werd onderschreven door het college van bestuur, bijvoorbeeld de aanbeveling van een ‘master thesis guide’. In zo’n guide kan iedere student zijn of haar rechten en plichten terug vinden. Binnenkort zal er met alle opleidingsdirecteuren en decanen worden gesproken en zal bekeken worden hoe deze notitie uitwerking kan krijgen.

Engelse taalvaardigheid en banners
Tijdens de rondvraag bleek dat het cvb ‘een positieve grondhouding’ had t.a.v. de brief over Engelse taalvaardigheid van docenten. Een echte reactie moet nog volgen. Ook sprak de USR vol ongeloof over de prijsverhoging die het Universitair Vastgoed Bedrijf heeft doorgevoerd, voor het ophangen van een spandoek van studentenorganisaties. De prijs is met 250% omhoog gegaan, van €40,- naar €100,-. Tegelijkertijd blijft de spandoek voor dit bedrag slechts twee in plaats van drie weken hangen. Het cvb was het met de USR eens en draait dit besluit terug.