Studentwelzijn

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op en we zijn het er allemaal over eens: Het was een dynamische periode waarvan het licht aan het einde van de tunnel nog steeds een te klein puntje is. Corona zet ons allen aan het denken. Tijdens deze crisis kwam er ook meer aandacht voor het welzijn van studenten. Want tijdens deze crisis bleek niet iedere jongvolwassene een onbezonnen studententijd te hebben. Voor die studenten schrijven wij deze brief. Zit jij niet goed in je vel? Dat is oké! Ook de leden van de USR zijn soms het spoor even bijster. In deze brief vertellen wij daarom onze eigen verhalen. Misschien bieden ze herkenning, hoop en inspiratie. Dit met als doel jullie aan te moedigen ook naar elkaar om te kijken en elkaar te ondersteunen.

Rick 

Het jaar zou moeten voelen als een sneltrein, maar soms heb ik het gevoel stil te staan. De coronacrisis probeerde ik te gebruiken om antwoorden op vragen te krijgen. Uiteindelijk heb ik die gevonden en dat betekent verandering. Dat vind ik best spannend. De juiste keuze maken en je eigen hart volgen is niet altijd makkelijk. Ik was vroeger ontzettend goed in mezelf negatief afschilderen ten opzichte van anderen. De afgelopen jaren heb ik inspanning geleverd om mijn eigen onvolkomenheden te accepteren en te focussen op mijn talenten. Het perfectionisme mag wat minder. Met enige hulp heb ik geleerd om geluk uit mijzelf te halen en te vertrouwen op mijn eigen veerkracht. Daarnaast ben ik erachter gekomen hoezeer ik kan rekenen op mijn vriendenkring. Ik gun elke student – nee iedereen -diezelfde investering. We moeten de tijd nemen om goed te luisteren naar onze eigen behoeften.

Jasmijn

In de eerste lockdown deed ik de cliché-lockdown-activiteiten, ik maakte zo’n 10 legpuzzels, ging elke dag wandelen. Daarnaast keek ik weblectures en schreef ik mijn scriptie. Uiteraard volgde ik het nieuws op de voet, de cijfers waren mijn rode draad door de dagen. Wat in de eerste lockdown nog voelde als relaxed, is nu helemaal anders: studeren in coronatijd is gewoon niet leuk. Thuis achter je laptop zitten voelt eenzaam en het gebrek aan sociaal contact tijdens het studeren is een enorm gemis. Ondanks alle inspanningen van docenten die er op allerlei manieren proberen het beste van te maken. Hoe vervelend het ook is, het feit dat we allemaal in dezelfde rottige situatie zorgt dat je steun uit elkaar kan halen. Door samen te wandelen, online leuke activiteiten te organiseren, of om simpelweg gewoon lekker een potje ongeremd te zeuren. Weet dat je niet de enige bent!

Wietske

In de eerste lockdown ging het een tijdje niet zo goed met me. Tijdens een Skypecall met mijn projectgroep was ik verdrietig, maar vertelde ik niet dat ik ergens mee zat. Na de vergadering kreeg ik een berichtje van een groepsgenoot: ‘Hee, gaat het wel? Je klonk een beetje sip net.’.

Als ik hieraan terugdenk, herinner ik me vooral hoe verbaasd ik was. Verbaasd dat iemand de tijd nam om oprecht en zonder oordeel te luisteren naar mijn verhaal en benieuwd was hoe het met me gaat. Dat maakt me verdrietig. Zou dat niet de norm moeten zijn? Investeren in elkaar, de tijd nemen om te luisteren naar iemands verhaal? Het is zo’n kleine moeite om iemand te vragen samen te wandelen of een berichtje te sturen om te vragen hoe het gaat, maar het kan zoveel voor diegene betekenen! Wie ga jij een berichtje sturen?

USR presenteert Focus Points 2020-2021!

De Universitaire Studentenraad presenteert graag haar focuspunten van 2020-2021! De focuspunten illustreren de ambities van de USR en weergeven de prioriteiten op het gebied van onderwijs, campus en studenten. Deze punten, de ideeën en visies die de USR voor de toekomst voor ogen heeft, zijn verder uitgewerkt in het onderstaand document. De raad staat voor een toegankelijke en veilige universiteit voor iedereen, vooral tijdens de huidige COVID-19-uitbraak. Kom meer te weten over de ambities van de USR door het onderstaand document te lezen en schroom niet om ons te contacteren via usr@ru.nl indien je vragen, ideeën of zorgen hebt!

Focus-Points-USC-2020-21-Definitive-1

Update #2: Corona en privacy

Vandaag vertelt voorzitter Hans Kunstman waar de USR zich de afgelopen weken mee bezig heeft gehouden met betrekking tot de corona-crisis. Lees hieronder verder voor de update:

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de overlegvergadering met het college van bestuur (CvB) en de discussie over proctoring. Op 20 april heeft de USR met het CvB en de ondernemingsraad (OR) voor het eerst online vergaderd. Met ongeveer 50 mensen een dergelijke formele vergadering voeren valt niet mee. Het voorzitten van een vijf-uur durende videoconferentie is een ware uitputtingsslag, gelukkig is alles goed verlopen en is het met een kleine uitloop gelukt om alle punten op de agenda te behandelen.

Tijdens de gezamenlijke vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de corona-crisis. Diverse raadsleden hebben vragen gesteld over de consequenties van de corona-crisis voor medewerkers met een flexcontract. Onder deze medewerkers zijn ook veel student-assistenten voor wie een deel van het inkomen wegvalt. Tijdens de vergadering zijn er kritische vragen gesteld over het werkgeverschap van de Radboud Universiteit, wanneer ben je een goede werkgever in tijden van corona? De beantwoording van het CvB wees uit dat veel afhangt van hetgeen er op landelijke niveau besloten wordt en dat er per geval moet worden bekeken wat de juiste oplossing is. De USR blijft zich onverminderd inzetten voor student-medewerkers die in de problemen zijn gekomen door de corona-crisis, laat het ons vooral weten als je problemen ondervindt en als student voor de universiteit werkt.

In de media is de afgelopen weken regelmatig aandacht besteed aan het afnemen van tentamens met zogeheten ‘proctoring-software’. Zowel landelijke media als ons eigen Vox berichtten over de privacy-problemen die het gebruik van proctoring oplevert. Waar andere universiteiten in Nederland al uitgebreid tentamens afnemen met deze omstreden software overweegt het CvB dat te doen voor een beperkt deel van de tentamens. Het gaat hier om de grotere tentamens waarbij alternatieve methoden van tentaminering niet werkbaar zijn. Bij kleinere vakken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van take-home tentamens, mondelinge tentamens en andere vormen. Voor grote vakken is er onvoldoende capaciteit om via die methoden tentamens af te nemen. Om te voorkomen dat studenten moeten wachten tot volgend jaar (of nog langer…) overweegt het CvB om software te gebruiken die via de webcam en microfoon controleert of studenten tijdens een tentamen niet frauderen.

De USR heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van proctoring. We zijn er niet van overtuigd dat bij alle opleidingen even goed wordt gekeken naar alternatieve methoden van toetsing. In sommige gevallen lijken docenten/examencommissies bijvoorbeeld na te denken over manieren om hun traditionele tentamen digitaal uit te voeren. Bij andere opleidingen zien we juist dat door innovatieve manieren van tentamineren het risico op fraude op een slimme manier wordt geminimaliseerd. Voor de USR staat het belang van privacy en studievoortgang voorop. Creativiteit en innovatie in het onderwijs zijn nu echt nodig om problemen op de korte en lange termijn te voorkomen.

Onze wettelijke advies-bevoegdheid hebben we vorige week ingezet om het CvB (ongevraagd) te adviseren om proctoring alleen te gebruiken als laatste middel om studievertraging te voorkomen en dan alleen onder zeer strenge voorwaarden. Recente berichtgeving in de media wijst erop dat proctoring niet waterdicht is als het aankomt op fraudepreventie. Dat plaatst de complexe discussie over proctoring in een ander daglicht. Waarom zouden we ‘onwenselijke’ methoden van tentamineren gebruiken in het kader van fraudebestrijding als het helemaal niet zo moeilijk is om te frauderen met proctoring? De USR blijft zich inzetten voor de privacy en studievoortgang van studenten.

De USR hoort het graag als jij in je onderwijs of op een andere manier problemen ondervindt tijdens de corona-crisis. Laat het ons ook weten als je ideeën hebt over hoe dingen op de universiteit beter kunnen tijdens de corona-crisis!

Namens de Universitaire Studentenraad,

Hans Kunstman, voorzitter

Update #1

Er zal regelmatig een update verschijnen van onze voorzitter Hans Kunstman over waar wij ons mee bezig houden in de tijden van corona. Lees hieronder verder voor de update van deze week:

In de afgelopen weken is ons dagelijks leven als student volledig veranderd. We hebben allemaal gemerkt dat de corona-crisis ook grote gevolgen heeft voor de Radboud Universiteit. De Universitaire Studentenraad heeft zich de afgelopen weken volop ingezet om het belang van de studenten bij het Crisis Management Team en het college van bestuur naar voren te brengen.

De komende weken zullen we regelmatig een update plaatsen over wat er ten aanzien van corona speelt in de universitaire medezeggenschap. De afgelopen periode hebben we vooral aandacht besteed aan de voortgang van het onderwijs en de tentamens. De overgang van fysiek onderwijs naar online onderwijs lijkt gemiddeld genomen goed te zijn verlopen.

De meeste tentamens zijn ook doorgegaan, soms via een alternatieve vorm. Bij grote vakken zijn de tentamens op sommige faculteiten uitgesteld. Het college van bestuur en de faculteiten werken nu aan een goede methode om ook voor grote vakken tentamens af te kunnen nemen in blok 4. De Universitaire Studentenraad vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor de privacy van studenten. We moeten de juiste balans zien te vinden tussen studievoortgang en privacy.

In tijden van crisis worden zowel bestuurders als medezeggenschap voor moeilijke keuzes gesteld. We hebben niet altijd de luxe om voor een ‘perfecte’ oplossing te kiezen. Iedereen zal onder ogen moeten zien dat de corona-crisis problemen met zich meebrengt die we niet helemaal kunnen wegnemen. Ook in de universitaire medezeggenschap hebben we met zulke dilemma’s te maken. De enige manier om daarmee om te gaan is door samen met het college van bestuur nauwkeurig af te wegen wat de minst slechte optie is onder deze moeilijke omstandigheden.

Op maandag 20 april vindt de overlegvergadering met de ondernemingsraad en het college van bestuur plaats. We zullen onder andere kritische vragen stellen over de toepassing van ‘proctoring-software’ bij tentamens. Verder zullen we spreken over de situatie bij campusdetachering, studentmedewerkers zitten daar in onzekerheid over hun bijbaan. Een belangrijk onderwerp waarover we eerder al mededeling hebben gedaan zijn de voorzieningen voor studenten met financiële problemen als gevolg van de corona-crisis. Daarvoor zullen we de komende weken naar oplossingen zoeken.

Blijf gezond!

Hans Kunstman, voorzitter Universitaire Studentenraad

Corona en financiën: wat te doen bij (acute) geldnood?

Ondanks de crisis waarin wij momenteel verkeren zitten wij als studentenraad niet stil. Wij blijven ons inzetten voor de student en proberen ook in deze tijden alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De komende tijd zullen wij jullie meer inzicht geven in de zaken waar wij mee bezig zijn.

De COVID-19 crisis kan financieel veel impact hebben op een student. Momenteel dringen wij aan bij het universiteitsbestuur om studenten financieel te ondersteunen in de huidige situatie en studievertraging waar mogelijk te compenseren.

Studenten die direct ondersteuning nodig hebben worden door de Radboud Universiteit op dit moment naar DUO doorverwezen. Op deze website staat alles wat DUO voor jou kan betekenen: https://duo.nl/particulier/corona-vragen-en-antwoorden.jsp

Studenten kunnen bij acute financiële problemen aanspraak maken op het Noodfonds. Voor compensatie van financiele problemen door studievertraging door ziekte of mantelzorg kan aanspraak gemaakt worden op het profileringsfonds. Het ISO heeft de rechten van de student op dit gebied uitgewerkt; https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2020/04/Corona-en-profileringsfonds-.pdf. Voor meer info over financiële ondersteuning aan de RU; https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-en-advies/financiele-ondersteuning/

Mocht je je erg veel zorgen maken over studievertraging en bijvoorbeeld het ontstaan van mogelijke schulden kun je altijd contact opnemen met de studentenpsychologen, decanen en andere begeleiders van de Radboud Universiteit. Deze kunnen je helpen via telefoon, videobellen en mail.
Daarnaast zijn er verschillende zelfhulpmodules, e-learnings en webinars beschikbaar. Alle informatie hierover is hier te vinden: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-en-advies/begeleiding-advies-tijdens-coronacrisis/

Op korte termijn komt de Radboud Universiteit met meer duidelijkheid over wanneer je precies voor welke vorm van financiële ondersteuning in aanmerking komt. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden!

Wij wensen iedereen veel succes en gezondheid toe! Mochten er nog vragen of zaken zijn waar jij wilt dat wij ons als studentenraad mee bezig kunnen houden mail dan naar usr@ru.nl