Xander stelt zich voor

Hoi iedereen,

Ik ben Xander van Ulsen, student bestuurskunde en dit jaar maak ik deel uit van de Universitaire Studentenraad namens studentenpartij asap, waar ik ook fractievoorzitter van ben. Afgelopen jaar ben ik bestuurslid geweest bij Start Up Mix Students en ondersteunde ik studenten die hun eigen onderneming wilden opzetten. Ik werd bewuster dat naast studeren veel meer dingen mogelijk zijn waar iedereen ook de kans voor zou moeten krijgen. Komend jaar wil ik mij dan ook hard maken voor verruimen van de mogelijkheden voor actieve studenten, in de meest brede zin van het woord. Of je nou ondernemer, topsporter, mantelzorger of studentbestuurder bent, de universiteit moet meer dan nu het geval is ruimte bieden voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Ook duurzaamheid is dit jaar voor mij een belangrijk onderwerp. Ik zou graag zien dat er meer duurzame opties beschikbaar zijn voor studenten. Mocht je nog vragen of ideeen hebben dan kan jij me altijd aanspreken of mailen naar xandervanulsen@gmail.com.

Flore stelt zich voor

Hallo lieve lezer,

Mijn naam is Flore van Grunsven en dit jaar neem ik zitting in de USR namens AKKUraatd. Ik ben vierdejaars psychologie studente, maar houd me momenteel vooral bezig met USR taken.
Vorig jaar was ik de voorzitter van Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) en in die functie heb ik veel mogen leren over het reilen en zeilen op onze universiteit. Er zijn namelijk een hoop zaken die vanzelfsprekend zijn en goed worden uitgevoerd, maar natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waar het een en ander aan veranderd kan worden om iedereen zich op zijn/haar plek te laten voelen op de Radboud Universiteit. Daarom wil ik mij dit jaar vooral in gaan zetten op het thema ‘welzijn’ en ga ik mij bezig houden met verschillende commissies en werkgroepen om de stem van iedere student te vertegenwoordigen op een zo goed mogelijke manier.
Mocht je vragen hebben, spreek me vooral aan en ik zal mijn best doen om er voor jullie allemaal te zijn.

Lieve groetjes,
Flore

Marek stelt zich voor

Beste medestudenten!
Mijn naam is Marek Voesenek en ik zit in de USR namens AKKUraatd. Ik ben bachelorstudent Psychologie en inmiddels 24 jaar oud. Dit jaar zal ik mijzelf bezighouden de onderwijskwaliteit, medezeggenschap, loopbaanoriëntatie, invulling van het bindend studieadvies (BSA) en internationalisering. Ik ga natuurlijk nog veel meer doen, maar dit zullen (voorlopig) mijn speerpunten zijn. Dit ga ik natuurlijk samen doen met mijn mede-USR-leden en de fractie van AKKUraatd. Mochten
jullie punten voor verbetering, gekke suggesties of andere feedback hebben over het functioneren van de universiteit, dan ga ik hierover graag met jou in gesprek. Ik ben te bereiken op mijn mail: m.voesenek@student.ru.nl. Kortom heb ik enorm veel zin om jullie te vertegenwoordigen en ik zal er alles aan doen om zoveel mogelijk bewerkstelligd te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Marek Voesenek

Nienke stelt zich voor

Hoi allemaal!
Ik ben Nienke, vierdejaars student Wiskunde, Informatica en Taalwetenschap. Ondertussen loop ik al weer een tijdje rond op deze universiteit en merkte ik dat hoewel we het best redelijk voor elkaar hebben er toch nog wel wat dingetjes beter kunnen. Vandaar dat ik besloten heb om in de USR te gaan. Specifiek merkte ik dat hoewel we ondertussen meer dan 10% internationale studenten hebben, de internationalisering best moeilijk gaat. Vandaar dat ik me dit jaar via ISON, de koepel voor internationaal georiënteerde studentenorganisaties, in de USR ga inzetten voor de internationale student en de integratie van internationalen. Ook probeer ik de lidorganisaties van ISON zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast wil ik me ook nog wel bezighouden met een aantal andere onderwerpen zoals de vorm die de medezeggenschap heeft op onze universiteit. Ik krijg het dus druk genoeg dit jaar, maar mocht je nog vragen hebben over wat ik doe of goede ideeën hebben, dan kan ik wel wat tijd vinden om het erover te hebben.

Job stelt zich voor

Mijn naam is Job Verwaaij, ik ben student Geschiedenis en dit jaar zal ik namens studentenpartij asap zitting nemen in de USR. De afgelopen twee jaar ben ik al actief geweest binnen de medezeggenschap op onze universiteit. Twee jaar geleden ben ik secretaris geweest bij de Facultaire Studentenraad Letteren en afgelopen jaar heb ik zitting genomen in de Opleidingscommissie Geschiedenis. Ook dit jaar wil ik me natuurlijk weer volledig inzetten als student binnen de medezeggenschap. Naast de reguliere taken die de USR met zich meebrengt wil ik me in het bijzonder inzetten voor het integreren van internationale studenten binnen onze universitaire gemeenschap, de kwaliteit van het onderwijs, het gebruik van ICT binnen het onderwijs en de organisatie van de medezeggenschap binnen de universiteit. Ook zal ik dit jaar als contactpersoon van Letteren mijn best gaan doen om het contact tussen de centrale medezeggenschap en de medezeggenschap op de Faculteit der Letteren goed te onderhouden. Mocht je vragen, suggesties ideeën hebben voor mij, stuur dan vooral een berichtje naar j.verwaaij@usr.ru.nl.