FSR Letteren

Sadly, this page is only available in Dutch

Wij zijn als Facultaire Studentenraad der Letteren (FSRL) het medezeggenschapsorgaan voor studenten op faculteitsniveau. We vertegenwoordigen de studenten van alle opleidingen van de Letterenfaculteit, en dit doen we in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). In deze vergadering wordt samen met een vertegenwoordiging van medewerkers en met het faculteitsbestuur gesproken over allerlei zaken die te maken hebben met onderwijs en onderzoek op onze faculteit. Daarnaast hebben we veel contact met de opleidingscommissies (OLC’s) en de assessor van onze faculteit, zodat we ook op opleidingsniveau weten wat er speelt en dit mee kunnen nemen in de FGV.

Vorig academisch jaar is besloten verschillende hervormingen op de letterenfaculteit door te voeren. Buiten de reguliere, jaarlijkse zaken zoals de OER, houdt de FSRL van 2018-2019 zich dan ook bezig met deze hervormingen. We monitoren of alles volgens plan verloopt, en geven waar nodig advies als er zaken beter moeten verlopen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag via ons mailadres fsrl@student.ru.nl.

In de FSRL van het jaar 2018-2019 zitten de volgende leden:

  • Evelien Müller – Voorzitter
  • Roosmarijn Dirx – Secretaris
  • Natasja van Rossum – Penningmeester
  • Ronne de Bruin – Commissaris OLC / UMO
  • Myrthe Spitzen – Vice-voorzitter, Commissaris Verenigingszaken / UB
  • Pauline Stevens – Commissaris PR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *