FSR Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Sadly, this page is only available in Dutch.

Sinds de aanvang van dit collegejaar hebben wij, de facultaire studentenraad van de faculteit natuurwetenschappen en informatica 2018-2019, zitting genomen.

Wij hebben in het begin van dit jaar een visiedocument opgesteld waarin in grote lijnen onze plannen en ideeën staan uitgewerkt. Een van de belangrijkste punten die komend jaar bij ons op de agenda staan zijn de pilots, die dit academisch jaar van start zijn gegaan om de studeerbaarheid te verhogen. Samen met de OLC’s zullen we deze nauwgezet in de gaten houden en waar nodig ons steentje bijdragen. Daarnaast zal studentenwelzijn een groot punt zijn, naar aanleiding van de enquêtes die afgelopen jaar zijn gehouden. Hieruit bleek namelijk dat veel studenten zich eenzaam voelen en veel stress ervaren. We zullen ons daarom inzetten om deze problemen te lokaliseren, en mee te denken over hoe we dit kunnen tackelen. Wil je meer weten over waar wij ons mee bezig houden? Ons visiedocument, evenals onze maandelijkse nieuwsbrieven, zijn te vinden op onze site: http://www.ru.nl/fnwi/fsr/.

Daarnaast zijn onze OLC’s via de volgende emailadressen te bereiken:

Institute for Science and Innovation Studies, olc.isis@science.ru.nl;
Wiskunde, olc.wiskunde@student.ru.nl;
Biologie, olc.biologie@student.ru.nl;
Moleculaire Levenswetenschappen, olc.mlw@student.ru.nl;
Natuur- en Sterrenkunde olc.natuursterrenkunde@student.ru.nl;
Informatica en Informatiekunde, olc.niii@student.ru.nl;
Science, olc.nw@student.ru.nl;
Scheikunde, olc.scheikunde@student.ru.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *