Medezeggenschap

Flyer

De Universitaire Studentenraad en de Facultaire Studentenraden en assessoren werken op respectievelijk centraal en facultair niveau hard aan de belangenvertegenwoordiging van de studenten aan de Radboud Universiteit. Maar, hoe zit de medezeggenschap eigenlijk precies in elkaar? Voor ieder niveau is er een ander medezeggenschapsorgaan. Zo heb je op opleidingsniveau nog de Opleidingscommissies, die als adviserend orgaan een belangrijke rol spelen in het onderwijs. De USR en de FSR’en en assessoren vergaderen ongeveer tienmaal per jaar gezamenlijk, om goed op de hoogte te blijven van elkaars bezigheden. Ook de FSR’en en de OLC’s van de betreffende faculteit zien elkaar regelmatig. Kijk hier voor meer informatie.
Organogram_medezeggenschap_03