Studeren op de Campus, Scriptiebegeleiding en banners

Gistermiddag vond de laatste overlegvergadering van dit collegejaar plaats, met onder andere twee notities van de USR. Over beide notities was het cvb erg te spreken en bij de notitie over Studeren op de Campus werd aangekondigd dat er een denktank komt die ‘handen en voeten moet geven aan de aanbevelingen uit de notitie’. Zo zijn er te weinig werkplekken en zijn de faciliteiten nog onvoldoende, zoals het draadloos netwerk en voldoende stopcontacten. Ook acht de USR het van belang dat er meer ontspanningsruimtes komen, die bijvoorbeeld samen met studieverenigingen kunnen worden beheerd. Dit leek de rector magnificus ook wel wat: ‘Het idee om een biljarttafel in het Grotius te zetten is prima, daar zal ik bij de decaan op aandringen. Daar treffen wij elkaar dan nog eens om een spelletje tien over rood te spelen.’ Ook zal deze notitie een rol spelen in het nieuwe Strategisch Plan van de RU, die van 2014-2018 zal lopen.

Strategisch Plan
Over dat Strategisch Plan ontstond tijdens de vergadering wel wat commotie. De USR en Ondernemingsraad hebben namelijk de eerste twee concepthoofdstukken gezien en wilde hier over in discussie met het cvb. Het college zag echter veel meer in een ‘open discussie’ en vond onze vragen te feitelijk en gedetailleerd. Na enige tijd kwam naar voren dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met een deel van het cvb, waarbij zal worden gesproken over wat in het nieuwe Strategisch Plan moet komen te staan.

Notitie Scriptiebegeleiding
Het college van bestuur was ook erg enthousiast over de tweede notitie van de USR, over scriptiebegeleiding. Een groot deel uit deze notitie werd onderschreven door het college van bestuur, bijvoorbeeld de aanbeveling van een ‘master thesis guide’. In zo’n guide kan iedere student zijn of haar rechten en plichten terug vinden. Binnenkort zal er met alle opleidingsdirecteuren en decanen worden gesproken en zal bekeken worden hoe deze notitie uitwerking kan krijgen.

Engelse taalvaardigheid en banners
Tijdens de rondvraag bleek dat het cvb ‘een positieve grondhouding’ had t.a.v. de brief over Engelse taalvaardigheid van docenten. Een echte reactie moet nog volgen. Ook sprak de USR vol ongeloof over de prijsverhoging die het Universitair Vastgoed Bedrijf heeft doorgevoerd, voor het ophangen van een spandoek van studentenorganisaties. De prijs is met 250% omhoog gegaan, van €40,- naar €100,-. Tegelijkertijd blijft de spandoek voor dit bedrag slechts twee in plaats van drie weken hangen. Het cvb was het met de USR eens en draait dit besluit terug.