RU oriënteert zich op alternatieven Blackboard

Het college van bestuur heeft de Universitaire Studentenraad (USR) in een brief (.pdf) laten weten dat de RU zich aan het oriënteren is op alternatieven voor Blackboard. Eerder dit jaar heeft de USR opgeroepen om de alternatieven voor Blackboard te onderzoeken, omdat de software duur en onveilig is. Daarnaast vindt lang niet iedereen de software prettig werken. De komende tijd zal het cvb de alternatieven voor Blackboard bekijken, waarbij ook wordt gedacht aan open source alternatieven. De USR zal betrokken worden in het onderzoeken van alternatieven, ‘om inbreng van deze belangrijke gebruikersgroep te krijgen’. De huidige licentie voor Blackboard loopt in 2015 af en er zal dus over niet al te lange tijd een besluit moeten worden genomen ten aanzien van een elektronische leeromgeving.

Het college van bestuur heeft inmiddels al wel bij de leverancier aangegeven dat de problemen omtrent veiligheid en beperkte functionaliteit van Blackboard opgelost dienen te worden. Het cvb geeft in de brief aan dat de leverancier er inmiddels meer ‘fundamentele aandacht’ voor heeft gekregen.

USR vraagt CvB alternatieven te onderzoeken voor Blackboard

De Universitaire Studentenraad heeft het College van Bestuur verzocht alternatieven te onderzoeken voor Blackboard. Sinds 2001 maakt de Radboud Universiteit gebruik van Blackboard. Dit systeem voldoet in principe aan de wensen van studenten en medewerkers maar kent een aantal problemen en beperkingen. Enkele van deze zaken zijn de afgelopen jaren aan het licht gekomen, andere vormen al langer een probleem.

Zo is de veiligheid en privacy van Blackboard niet gewaarborgd. Blackboard is keer op keer vatbaar gebleken voor datalekken en de verwachting is niet dat deze problemen op korte termijn worden verholpen. Daarnaast zijn de licentiekosten voor Blackboard erg hoog en is er geen ruimte om enige aanpassing in het programma te doen. Tot slot is de tevredenheid onder studenten wisselend. Sommige studenten ervaren Blackboard als gebruikersonvriendelijk en onoverzichtelijk, terwijl andere studenten aangeven dat Blackboard voor hen goed werkt.

Sinds invoering van Blackboard op onze universiteit zijn andere elektronische leeromgevingen op de markt gekomen. Sommige daarvan bieden aanzienlijke voordelen op het gebied van veiligheid, kosten en functionaliteit. De huidige contracten met Blackboard lopen in 2015 af. De USR vraagt het CvB in de brief om alternatieven te onderzoeken en deze resultaten aan de USR terug te koppelen.

De volledige brief is hier te lezen.

Blackboard niet nog eens op zwart in tentamentijd

Veel studenten hebben het gemerkt, precies in de tentamenweek ging Blackboard in onderhoudsmodus. De Universitaire Studentenraad zocht uit wat er aan de hand was en wat de universiteit eigenlijk van plan is met het onveilige Blackboard.

Inmiddels heeft de universiteit aan ons toegegeven dat het onderhoud ongelukkig was gepland, maar het was nodig in verband met ondersteuning van landelijke experts. De dienst Concern Informatie Management zegt toe voortaan geen onderhoud meer te plannen tijdens tentamenweken:

We vinden het zelf hoogst onwenselijk om een migratie uit te voeren precies in tentamentijd. We doen dat alleen  bij hoge uitzondering en als we denken dat het echt noodzakelijk is en verder omgeven we zo’n migratie met allerlei extra voorzorgsmaatregelen o.a. op het gebied van communicatie. Dus hierbij onze toezegging dat dit wat ons betreft niet snel nog eens voorkomt.

De USR zou graag zien dat de universiteit kijkt naar alternatieven voor Blackboard. Het systeem, waarvoor de universiteit fors geld betaalt, is onveilig en wordt door veel gebruikers als onpraktisch ervaren. De universiteit zit echter nog tot 2015 vast aan een ander contract. De komende jaren zal gekeken worden naar alternatieven, waarbij ook studenten zullen worden betrokken.