Studeren op de campus: supermarkt en huiskamers

Afgelopen vrijdag 7 februari vond er weer een vergadering van de commissie ‘Studeren op de campus’ plaats. Deze commissie, opgericht naar aanleiding van de notitie van de 16e USR, heeft als doel om te zorgen dat studenten langer op de campus kunnen én willen verblijven. Beleidsbepalers uit alle hoeken van de Radboud Universiteit nemen plaats in deze werkgroep, samen met enkele studenten.

Tijdens deze 3e bijeenkomst, voorgezeten door rector magnificus Bas Kortmann, zijn de plannen al een stuk meer concreet. Waar eerst begonnen is met een algemene inventarisatie van speerpunten, zijn er nu enkele onderwerpen uitgekomen die de volle aandacht krijgen.

Supermarkt
Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van een supermarkt op de campus! Enkele jaren geleden is hier al een keer onderzoek gedaan, met een negatief advies. Nieuw onderzoek laat echter zien dat een supermarkt, wellicht in de laagbouw van het Mercator-gebouw, toch mogelijk kan zijn. De precieze invulling hiervan wordt de komende weken door het Facilitair Bedrijf onderzocht, net als een mogelijke samenwerking met een supermarktketen. Het idee is: een klein assortiment, gericht op de student, voor redelijke prijzen.

Huiskamerproject
Naar aanloop van deze bijeenkomst is er door de studenten die zitting nemen in de werkgroep, van de huidige USR Daniel Bonder en Rolf de Rode, samen met voormalig USR-voorzitter Patrick Verleg, een inventarisatie gemaakt van de huiskamers op de universiteit. Enkele voorbeelden zijn de studentenkantines van FNWI, het DE Café en de coffeecorner FFTR. Zo kan een goed beeld geschept worden voor de toekomstige huiskamers. Speerpunten voor deze ruimtes zijn dat ze beheerd worden door studenten (in samenspraak met studieverenigingen), ingericht mogen worden door studenten, maar wel onder lichte vorm van controle staan van de faculteit. Eten en drinken zou ook aangeboden gaan worden.

Andere zaken die besproken en hopelijk snel aangepakt worden (op basis van resultaten uit de Algemene Studentenenquête) zijn het matige draadloze netwerk, de verschillen in openingstijden en de communicatie over voorzieningen. Zodra er meer ontwikkelingen zijn over deze onderwerpen, laten we het gelijk weten!

Facilitair Bedrijf komt ook met ontbijtje

Na vele aanpassingen in het assortiment, heeft het Facilitair Bedrijf vandaag bekend gemaakt dat er tijdens de introductie ontbijtjes zullen worden verkocht. Op verschillende locaties op de campus kunnen studenten een ontbijtje kopen voor €2,50 met daarin een broodje kaas en een broodje vlees, fruit en sap. Dit naar aanleiding van aanbevelingen die de USR heeft gedaan in het rapport over de restauratieve voorzieningen. In dat rapport beveelt de USR aan om ook ontbijtjes te verkopen voor een beperkte prijs.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (67%) weinig tot nooit ontbijt op de universiteit zijn er redenen om aan te nemen dat hier verbetering op geboekt kan worden. Een standaardontbijt voor een beperkte prijs zou hier een goed voorbeeld van kunnen zijn. Van de mensen die niet op de universiteit ontbijten geeft 24,6% aan dat dit (onder andere) aan de prijs ligt. De openingstijden lijken ruim genoeg en ook het aanbod lijkt voldoende. De overige mensen die niet op de universiteit ontbijten doen dit thuis.Wat betreft de prijs is een opvallende piek te zien bij €2,-. Het zou een goede optie kunnen zijn om een standaardontbijt samen te stellen voor €2,-. Dit kan studenten vroeger naar de campus trekken voor een ontbijt, waarmee de omzet van het Facilitair Bedrijf verhoogd kan worden en er beter gebruik gemaakt kan worden van de vroege openingstijden die het Facilitair Bedrijf, specifiek De Refter, kan bieden.

Eerder al werd het stokbroodje gezond geïntroduceerd en kon je bagels en smoothies krijgen bij de horeca outlets. Halverwege april werd door het College van Bestuur bekend gemaakt dat het ontbijt er zou komen, maar het is nog onduidelijk of dit ontbijtje alleen tijdens de introductie wordt verkocht. De USR hoopt van harte dat ook vanaf het begin van het nieuwe collegejaar ontbeten kan worden op de campus.