Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

De maand van… Erik Persoon (FSRL)

Voor veel studenten staan december en januari in het teken van vakantievieren en tentamenvoorbereiding. Deze wintermaanden waren voor de studentenraad van de Faculteit der Letteren vooral een periode van grote veranderingen. Theo Engelen werd de nieuwe decaan, verhuisdozen moesten uitgepakt worden en er werd een vicedecaan aangesteld. 

Begin december kwam tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) het nieuws dat Margot van Mulken de nieuwe vicedecaan zou worden. Zij komt in de plek van Theo Engelen, die Paul Sars opvolgt als decaan van de faculteit. 

Daarna was het tijd voor een heus hoogtepunt in mijn loopbaan als vicevoorzitter van de FSRL. Onze eigen borrel in café Piecken, waar we proostten op het einde van een geslaagd jaar. The day after werden we door de Universitaire Studentenraad getrakteerd op een heerlijke lunch met gebakken eieren en prosecco. Een lunch waar we met warme gevoelens aan terugdenken.

Voordat we 2012 met een gerust hart konden afsluiten, kwam het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) bijeen. Er werd gepraat over de grote verhuizing in het Erasmusgebouw en de gevolgen hiervan voor de studieverenigingen.

2013 begonnen we in onze nieuwe kamer. Verhuisdozen werden uitgepakt en oude klappers werden opgeborgen in de archiefkasten. We zijn nog steeds op zoek naar een beetje natuur om de boel op te sieren. Een exotische, vleesetende plant lijkt me erg leuk. Tips zijn altijd welkom!

Een van de belangrijke onderwerpen waar nu mee bezig zijn is het inventariseren van de problemen rondom de overlap in de roosters van de letterenstudenten. Daarnaast zijn we bezig met het promoten van Theo Engelen, onze nieuwe decaan. Dit doen we door het plaatsen van leuke feitjes op onze Facebook-pagina. Zo drinkt hij bijvoorbeeld liever koffie uit de Refter dan uit de automaat.  

Benieuwd hoe 2013 zich verder ontwikkelt voor de FSRL en de Letterenfaculteit? Dat lezen jullie in de februaricolumn van onze penningmeester: Nathalie Minten.