De maand van… Erik Persoon (FSRL)

Voor veel studenten staan december en januari in het teken van vakantievieren en tentamenvoorbereiding. Deze wintermaanden waren voor de studentenraad van de Faculteit der Letteren vooral een periode van grote veranderingen. Theo Engelen werd de nieuwe decaan, verhuisdozen moesten uitgepakt worden en er werd een vicedecaan aangesteld. 

Begin december kwam tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) het nieuws dat Margot van Mulken de nieuwe vicedecaan zou worden. Zij komt in de plek van Theo Engelen, die Paul Sars opvolgt als decaan van de faculteit. 

Daarna was het tijd voor een heus hoogtepunt in mijn loopbaan als vicevoorzitter van de FSRL. Onze eigen borrel in café Piecken, waar we proostten op het einde van een geslaagd jaar. The day after werden we door de Universitaire Studentenraad getrakteerd op een heerlijke lunch met gebakken eieren en prosecco. Een lunch waar we met warme gevoelens aan terugdenken.

Voordat we 2012 met een gerust hart konden afsluiten, kwam het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) bijeen. Er werd gepraat over de grote verhuizing in het Erasmusgebouw en de gevolgen hiervan voor de studieverenigingen.

2013 begonnen we in onze nieuwe kamer. Verhuisdozen werden uitgepakt en oude klappers werden opgeborgen in de archiefkasten. We zijn nog steeds op zoek naar een beetje natuur om de boel op te sieren. Een exotische, vleesetende plant lijkt me erg leuk. Tips zijn altijd welkom!

Een van de belangrijke onderwerpen waar nu mee bezig zijn is het inventariseren van de problemen rondom de overlap in de roosters van de letterenstudenten. Daarnaast zijn we bezig met het promoten van Theo Engelen, onze nieuwe decaan. Dit doen we door het plaatsen van leuke feitjes op onze Facebook-pagina. Zo drinkt hij bijvoorbeeld liever koffie uit de Refter dan uit de automaat.  

Benieuwd hoe 2013 zich verder ontwikkelt voor de FSRL en de Letterenfaculteit? Dat lezen jullie in de februaricolumn van onze penningmeester: Nathalie Minten.

De regenachtige en drukke novembermaand van FSRL-secretaris Nina den Elzen!

November. Een regenachtige, maar vooral drukke maand. Zeker als secretaris van de FSRL. De laatste constitutieborrels werden bezocht en een bezoek aan het Landelijk Overleg Facultaire Raden Geesteswetenschappen , de tweede Facultaire Gezamenlijke Vergadering en Rector on Tour stonden alweer op het programma.

Met een grote afvaardiging van de FSRL vertrokken we richting Utrecht voor een landelijk overleg. Samen met de facultaire raden geesteswetenschappen van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Tilburg spraken we over de werkingen van de verschillende raden en de profilering van de universiteiten. Een doel van dit overleg is dat de raden van elkaar kunnen leren. Het werd na een tijdje echter duidelijk dat de overige raden vooral iets van ons konden leren en dat Nijmegen dé aangewezen plek is voor Letterenstudenten.  

Tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) werd de Risico-inventarisatie & Evaluatie ter advisering voor gelegd. Als FSRL hebben wij hier met z’n allen kritisch naar gekeken om vervolgens een aantal aanbevelingen te doen aan het faculteitsbestuur. Als studenten waren wij bijvoorbeeld benieuwd waar we de voorlichting over RSI konden vinden die in dit rapport beschreven stond.
Ook hebben we het faculteitsbestuur gevraagd om de vorig jaar ingevoerde onderwijsintensivering te evalueren, omdat in de eerste OpCo-FSR vergadering al een aantal knelpunten zoals het overlappen van colleges naar voren kwamen.

Halverwege november kwam de rector magnificus op bezoek bij de faculteiten Geesteswetenschappen. Samen met de FSR van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een afgevaardigde uit de USR hebben we een interessante middag georganiseerd. Er werden stellingen over de onderwijsintensivering, het voorbestaan van kleine studies, arbeidsmarktoriëntatie en de prijzen in de Refter voorgelegd aan de rector. Hierover werd met studenten in discussie gegaan. Vervolgens kregen de studenten onder genot van een lunch de mogelijkheid om de rector vragen te stellen. Het was een zeer geslaagde middag.

November was dus een maand waarin de FSRL veel verschillende dingen gedaan heeft, die allemaal erg leerzaam waren. Voor een maand vol feestdagen geef ik het stokje door aan de penningmeester van de FSRL: Nathalie Minten. Nina den Elzen (secretaris FSRL)

‘Like’ de FSR Letteren op Facebook en win een dinerbon!

De studentenraad van de Letteren-faculteit wil er alles aan doen om de student zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Dit pakken we nu ook aan via de social media! Op deze manier wordt het voor de student een stuk makkelijker om zijn of haar problemen door te geven. Of je nu de minorgids te ingewikkeld vindt, problemen hebt met secretariaten of niet overweg kunt met je studieadviseur: alle problemen zijn welkom!

Er is tegenwoordig één plek waar je iedereen kunt bereiken en waar iedereen dag en nacht op te vinden is: dat is Facebook! En daarom heeft de FSR Letteren nu ook een Facebook-pagina. Druk op ‘Vind ik leuk’ om de FSR Letteren op de voet kunnen volgen en om op de hoogte te blijven van alles waar de FSR mee bezig is. We hebben nu zelfs een hele speciale actie, want onder de eerste 200 likes wordt een dinerbon verloot! Wie wil dat nu niet?

Like ons dus snel op: www.facebook.com/facultairestudentenraadletteren

De FSRL-maand van… voorzitter Wouter Mrofcynski!

Als voorzitter van de FSR Letteren 2012-2013 heb ik de eer de eerste bijdrage te leveren aan deze rubriek op de NU!Medezeggenschap-site. Op deze plek zal iedere maand een ander lid van onze Facultaire studentenraad zich voorstellen en vertellen wat hij of zij in het kader van FSR-werkzaamheden mee bezig is geweest.

De maanden september en oktober stonden in de avonden veelal in het teken van constitutieborrels. Bijna elk nieuw bestuur van de letterenverenigingen heeft ons uitgenodigd ter constitutie een bezoek te brengen, hetgeen door ons met grote graagte is gedaan. Het is één van onze speerpunten dit jaar ons duidelijker en beter te profileren naar onze achterban. Het bezoeken van diverse constitutieborrels heeft eraan bijgedragen dat wij de FSR gericht bij de verenigingen hebben kunnen promoten en dat we een gezicht hebben bij enkele van de vele nieuwe namen die ons sinds het begin van dit universitaire jaar ter ore zijn gekomen.

Maar de werkzaamheden van een FSRL-lid bestaan vanzelfsprekend uit meer dan het bezoeken van borrels. Onze geleding heeft bij het ter perse gaan van dit bericht reeds één FGV bijgewoond, terwijl de volgende zeer dichtbij is. Niet alleen bereiden we ons samen goed voor op deze belangrijke overlegmomenten; ook hebben wij de gewoonte na elke FGV de leerlinggeledingen van de opleidingscommissies van de letterenstudies bij te praten over hetgeen in de vergadering is besproken. Deze zogenaamde OpCo-FSR-lunches moeten echter niet gezien worden als een monoloog van onze zijde. Wij grijpen deze gelegenheden graag aan om ook respons te ontvangen van de verschillende opleidingscommissies over zaken die bij de studies spelen. Zo pogen wij de communicatie met de opleidingen zo goed mogelijk te houden.

Ten slotte is de doorstart van het initiatief Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) een belangrijke mijlpaal geweest aan het begin van dit universitaire jaar. De FSR treedt in dit concept op als gespreksleider tussen de studieverenigingen van de Letterenfaculteit. De directe aanleiding voor het opnieuw bijeenroepen van het SOLve was het lustrumjaar: niet enkel de universiteit, maar ook de Letterenfaculteit wordt volgend jaar negentig jaar oud. Ter ere van deze heugelijke gelegenheid wil het Faculteitsbestuur in samenwerking met de studenten van de faculteit een lustrumfeest organiseren. Wij hebben besloten de organisatie van dit lustrumfeest via het SOLve te voorzien van een breed draagvlak. Het SOLve moet echter niet gezien worden als een feestcommissie: tijdens de overleggen wordt – evenals bij de OpCo-FSR-lunches – een groot aantal lopende onderwerpen besproken. De studieverenigingen representeren in onze ogen een ander deel van onze achterban, dat niet meer of minder belangrijk is dan de opleidingscommissies.

Na dit overzicht van de start van het universitaire jaar voor de studenten van de FSR, geef ik volgende maand de digitale pen door aan de secretaris, Nina den Elzen.