De FSRL-maand van… Lara de Die

Lees hier wat in de maand januari is gebeurd met de FSRL!

NB: Rector on Tour is intussen al geweest. Binnenkort zal hiervan een verslagje verschijnen op NU!Medezeggenschap!

Januari was voor de Facultaire Studentenraad Letteren een maand waarin in eerste instantie weinig activiteiten plaatsvonden, aangezien het tentamentijd was. Voor de meesten van ons stonden dus de bezigheden voor de FSRL op een laag pitje. Desondanks betekende dat niet dat er niets gebeurde in de universitaire medezeggenschap. Op 14 januari vond onze eerste vergadering in het nieuwe jaar plaats, wat ook betekende dat onze termijn er alweer half op zit.

Dit was een rustig begin, maar op 17 januari ontploften de universitaire media en Twitter bijna, omdat het College van Bestuur blijkbaar de studieresultaten van leden van de USR had bekeken. Verder was dit gebeurd op een manier waardoor uit de gegevens was af te leiden welke resultaten bij welke student hoorden. Op Twitter werd er zelfs onder het onderwerp ‘#RUgate’ getwitterd, want veel studenten waren erg geschokt. Op dezelfde dag werd ook een uitspraak gedaan door een woordvoerder van de RU die erop neerkwam dat extracurriculaire vakken niet altijd nut hadden. Ook dit veroorzaakte een golf van verontwaardiging en verbazing bij studenten: hoe kon iemand bepalen of een bepaald vak voor een student nuttig of niet nuttig was? En werden er dan überhaupt nutteloze vakken aangeboden aan onze universiteit? Dit leidde ertoe dat de zestiende USR het College van Bestuur een brief stuurde om hun ongenoegen te tonen. Een gesprek tussen beide partijen volgde en de ANS berichtte op 23 januari dat de gemoederen weer bedaard waren. Binnen een vrij korte periode waren dus veel ontwikkelingen, die ook bij de FSRL reden tot gesprek vormden.

Naast de universitaire ontwikkelingen ben ikzelf bezig geweest met het organiseren van Rector on Tour op de faculteiten Geesteswetenschappen, samen met onze assessor, de assessor van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een FSR-lid van diezelfde faculteit. Rector on Tour – Erasmusgebouw: meer dan een magnetron? zal plaatsvinden op 6 februari van 4 uur tot half 6. U bent allen van harte welkom in E2.55. Het belooft een interessante discussie te worden!

Als laatste belangrijke gebeurtenis van deze maand vond op 27 januari de GV plaats. Vier leden van de FSRL waren hier ook aanwezig, omdat er meerdere onderwerpen werden besproken die voor ons ook erg relevant waren. In deze GV werd onder andere officieel bekend gemaakt dat de bezuinigingen op het MMS voorlopig worden stilgelegd. Hoewel dit voor ons al een bekende stand van zaken was, was het toch prettig om dit bevestigd te horen. Zo besloten we de maand in ieder geval met goed nieuws voor de studenten van onze faculteit.

Een nieuwe wind door het Erasmusgebouw

Erasmusgebouw
Het mooiste gebouw van de campus: de Erasmustoren.

Het was een mooi jaar voor de Facultaire Studentenraad Letteren 2012-2013. Wouter, Nina, Nathalie, Erik, David en Lauren hebben er samen met assessor Juul voor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs binnen de Letterenfaculteit gehandhaafd bleef. Ze hebben zich onder andere bezig gehouden met de overlap van minor- en majorvakken, het verplicht buitenlandverblijf, arbeidsmarktoriëntatie, de verbeteringen van de onderwijsadministratie en de verhuizingen binnen het Erasmusgebouw.

Het was een goed jaar, maar aan al het mooie komt een einde!  Daarom zullen wij eind deze maand onze functies overdragen op de nieuwe, onlangs verkozen leden.

Vanaf volgend collegejaar zullen de volgende personen de studenten van de Faculteit der Letteren vertegenwoordigen in de medezeggenschap:

1. Lara de Die (Engelse taal en cultuur)
2. Sebastiaan Waasdorp (Geschiedenis)
3. Robin Hoeks (Geschiedenis)
4. Sarah Danz (Algemene Cultuurwetenschappen) 
5. Ewoud Stutterheim (Engelse taal en cultuur)
6. Thomas Bonekamp (Griekse taal en cultuur)

Wij wensen onze opvolgers superveel succes toe komend collegejaar! Maar eerst gezellig met z’n allen naar Brabant, om onze kennis en functies over te dragen.

Gegroet,

Facultaire Studentenraad Letteren 2012-2013

Wouter Mrofcynski
Nina den Elzen
Nathalie Minten
Erik Persoon
David Kamps
Lauren Lauret

Wil jij op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de FSRL en de ontwikkelingen binnen het Erasmusgebouw? Like dan nú de FSRL op Facebook! 

De maand van… Erik Persoon (FSRL)

Voor veel studenten staan december en januari in het teken van vakantievieren en tentamenvoorbereiding. Deze wintermaanden waren voor de studentenraad van de Faculteit der Letteren vooral een periode van grote veranderingen. Theo Engelen werd de nieuwe decaan, verhuisdozen moesten uitgepakt worden en er werd een vicedecaan aangesteld. 

Begin december kwam tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) het nieuws dat Margot van Mulken de nieuwe vicedecaan zou worden. Zij komt in de plek van Theo Engelen, die Paul Sars opvolgt als decaan van de faculteit. 

Daarna was het tijd voor een heus hoogtepunt in mijn loopbaan als vicevoorzitter van de FSRL. Onze eigen borrel in café Piecken, waar we proostten op het einde van een geslaagd jaar. The day after werden we door de Universitaire Studentenraad getrakteerd op een heerlijke lunch met gebakken eieren en prosecco. Een lunch waar we met warme gevoelens aan terugdenken.

Voordat we 2012 met een gerust hart konden afsluiten, kwam het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) bijeen. Er werd gepraat over de grote verhuizing in het Erasmusgebouw en de gevolgen hiervan voor de studieverenigingen.

2013 begonnen we in onze nieuwe kamer. Verhuisdozen werden uitgepakt en oude klappers werden opgeborgen in de archiefkasten. We zijn nog steeds op zoek naar een beetje natuur om de boel op te sieren. Een exotische, vleesetende plant lijkt me erg leuk. Tips zijn altijd welkom!

Een van de belangrijke onderwerpen waar nu mee bezig zijn is het inventariseren van de problemen rondom de overlap in de roosters van de letterenstudenten. Daarnaast zijn we bezig met het promoten van Theo Engelen, onze nieuwe decaan. Dit doen we door het plaatsen van leuke feitjes op onze Facebook-pagina. Zo drinkt hij bijvoorbeeld liever koffie uit de Refter dan uit de automaat.  

Benieuwd hoe 2013 zich verder ontwikkelt voor de FSRL en de Letterenfaculteit? Dat lezen jullie in de februaricolumn van onze penningmeester: Nathalie Minten.

De regenachtige en drukke novembermaand van FSRL-secretaris Nina den Elzen!

November. Een regenachtige, maar vooral drukke maand. Zeker als secretaris van de FSRL. De laatste constitutieborrels werden bezocht en een bezoek aan het Landelijk Overleg Facultaire Raden Geesteswetenschappen , de tweede Facultaire Gezamenlijke Vergadering en Rector on Tour stonden alweer op het programma.

Met een grote afvaardiging van de FSRL vertrokken we richting Utrecht voor een landelijk overleg. Samen met de facultaire raden geesteswetenschappen van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Tilburg spraken we over de werkingen van de verschillende raden en de profilering van de universiteiten. Een doel van dit overleg is dat de raden van elkaar kunnen leren. Het werd na een tijdje echter duidelijk dat de overige raden vooral iets van ons konden leren en dat Nijmegen dé aangewezen plek is voor Letterenstudenten.  

Tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) werd de Risico-inventarisatie & Evaluatie ter advisering voor gelegd. Als FSRL hebben wij hier met z’n allen kritisch naar gekeken om vervolgens een aantal aanbevelingen te doen aan het faculteitsbestuur. Als studenten waren wij bijvoorbeeld benieuwd waar we de voorlichting over RSI konden vinden die in dit rapport beschreven stond.
Ook hebben we het faculteitsbestuur gevraagd om de vorig jaar ingevoerde onderwijsintensivering te evalueren, omdat in de eerste OpCo-FSR vergadering al een aantal knelpunten zoals het overlappen van colleges naar voren kwamen.

Halverwege november kwam de rector magnificus op bezoek bij de faculteiten Geesteswetenschappen. Samen met de FSR van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een afgevaardigde uit de USR hebben we een interessante middag georganiseerd. Er werden stellingen over de onderwijsintensivering, het voorbestaan van kleine studies, arbeidsmarktoriëntatie en de prijzen in de Refter voorgelegd aan de rector. Hierover werd met studenten in discussie gegaan. Vervolgens kregen de studenten onder genot van een lunch de mogelijkheid om de rector vragen te stellen. Het was een zeer geslaagde middag.

November was dus een maand waarin de FSRL veel verschillende dingen gedaan heeft, die allemaal erg leerzaam waren. Voor een maand vol feestdagen geef ik het stokje door aan de penningmeester van de FSRL: Nathalie Minten. Nina den Elzen (secretaris FSRL)

‘Like’ de FSR Letteren op Facebook en win een dinerbon!

De studentenraad van de Letteren-faculteit wil er alles aan doen om de student zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Dit pakken we nu ook aan via de social media! Op deze manier wordt het voor de student een stuk makkelijker om zijn of haar problemen door te geven. Of je nu de minorgids te ingewikkeld vindt, problemen hebt met secretariaten of niet overweg kunt met je studieadviseur: alle problemen zijn welkom!

Er is tegenwoordig één plek waar je iedereen kunt bereiken en waar iedereen dag en nacht op te vinden is: dat is Facebook! En daarom heeft de FSR Letteren nu ook een Facebook-pagina. Druk op ‘Vind ik leuk’ om de FSR Letteren op de voet kunnen volgen en om op de hoogte te blijven van alles waar de FSR mee bezig is. We hebben nu zelfs een hele speciale actie, want onder de eerste 200 likes wordt een dinerbon verloot! Wie wil dat nu niet?

Like ons dus snel op: www.facebook.com/facultairestudentenraadletteren