In de zomer 500 nieuwe pc’s en Windows 7

Nieuwe PCIn de maanden juli en augustus worden op de Radboud Universiteit 500 werkplekken vervangen. In de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen de huidige computers worden vervangen door zogenaamde ‘all-in-one’ pc’s, waarbij de systeemkast en het beeldscherm zijn geïntegreerd. Momenteel staan in de Leeszaal van de UB al vier nieuwe pc’s, waarbij gebruikers meteen problemen kunnen doorgeven bij de Gebruikersdienst ICT. De nieuwe pc’s zullen niet alleen veel sneller zijn, ook zal hier Windows 7 op zijn geïnstalleerd.

De USR heeft dit collegejaar veel overleg gehad met de Gebruikersdienst ICT en heeft vaak aangedrongen op snellere computers en een beter besturingssysteem. In de recente USR-notitie ‘Studeren op de Campus’ wordt ook aangegeven dat de computers nog te traag zijn en dat snelle, goede ondersteuning ontbreekt. Uit de enquête die eerder dit jaar door de USR werd afgenomen bleek dat er bij studenten nog veel onvrede heerst over de huidige ICT voorzieningen. De USR is erg blij dat de signalen zijn opgepikt en dat er met de klachten aan de slag is gegaan.

Wanneer de pc’s precies worden vervangen is nog onbekend, maar dit zal in ieder geval voor de start van het nieuwe collegejaar gebeuren. Momenteel zijn er redelijk wat pc’s in de UB te vinden die defect zijn, deze zullen voor de vervanging niet meer gerepareerd worden.

Welke software mis jij nog?

De Universitaire Studentenraad kan niet zonder input van studenten. Zo vroegen wij eerder al naar de mening van studenten over de Restauratieve Voorzieningen en zijn we samen met FSR-en bezig om te kijken naar de aanbevelingen die vorig jaar in het kader van de Internationalisering zijn gedaan.

De USR is met tal van onderwerpen bezig en ook ICT heeft onze aandacht. Zo hebben wij veelvuldig overleg met de Gebruikersdienst ICT (GDI), die in september op alle computers Firefox heeft geïnstalleerd. Dit gebeurde op aandringen van de USR, omdat we van veel studenten te horen kregen dat ze dit graag terug zouden zien op de computers van de RU. En nu zijn wij benieuwd: welke software mis jij nog? Laat het ons hier weten, zodat we dit mee kunnen nemen in onze gesprekken!