Facilitair Bedrijf komt ook met ontbijtje

Na vele aanpassingen in het assortiment, heeft het Facilitair Bedrijf vandaag bekend gemaakt dat er tijdens de introductie ontbijtjes zullen worden verkocht. Op verschillende locaties op de campus kunnen studenten een ontbijtje kopen voor €2,50 met daarin een broodje kaas en een broodje vlees, fruit en sap. Dit naar aanleiding van aanbevelingen die de USR heeft gedaan in het rapport over de restauratieve voorzieningen. In dat rapport beveelt de USR aan om ook ontbijtjes te verkopen voor een beperkte prijs.

Hoewel het grootste deel van de respondenten (67%) weinig tot nooit ontbijt op de universiteit zijn er redenen om aan te nemen dat hier verbetering op geboekt kan worden. Een standaardontbijt voor een beperkte prijs zou hier een goed voorbeeld van kunnen zijn. Van de mensen die niet op de universiteit ontbijten geeft 24,6% aan dat dit (onder andere) aan de prijs ligt. De openingstijden lijken ruim genoeg en ook het aanbod lijkt voldoende. De overige mensen die niet op de universiteit ontbijten doen dit thuis.Wat betreft de prijs is een opvallende piek te zien bij €2,-. Het zou een goede optie kunnen zijn om een standaardontbijt samen te stellen voor €2,-. Dit kan studenten vroeger naar de campus trekken voor een ontbijt, waarmee de omzet van het Facilitair Bedrijf verhoogd kan worden en er beter gebruik gemaakt kan worden van de vroege openingstijden die het Facilitair Bedrijf, specifiek De Refter, kan bieden.

Eerder al werd het stokbroodje gezond geïntroduceerd en kon je bagels en smoothies krijgen bij de horeca outlets. Halverwege april werd door het College van Bestuur bekend gemaakt dat het ontbijt er zou komen, maar het is nog onduidelijk of dit ontbijtje alleen tijdens de introductie wordt verkocht. De USR hoopt van harte dat ook vanaf het begin van het nieuwe collegejaar ontbeten kan worden op de campus.