Achttiende Universitaire Studentenraad geïnstalleerd

Vanmorgen is de 18e Universitaire Studentenraad geïnstalleerd in de Senaatszaal van de Aula. Tegelijkertijd heeft zij haar nieuwe presidium gekozen. Het presidium functioneert als dagelijks bestuur van de Universitaire Studentenraad en zal voor komend jaar bestaan uit Mark Vlek de Coningh (voorzitter), Nina van Kalker (vice-voorzitter) en Jordy Davelaar (secretaris). Mark zit in de Universitaire Studentenraad namens asap, Nina is de afgevaardigde van BOS en Jordy namens AKKUraatd. Hiermee is het een gevarieerd presidium, waarin zowel de gekozen leden als de benoemde leden vertegenwoordigd zijn.

Mark Vlek de Coningh: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze 14 mensen een fantastisch jaar tegemoet gaan en ik kijk uit naar de samenwerking. Dit jaar gaan we in ieder geval weer hard ons best doen om de belangen van studenten zo goed mogelijk te behartigen.’

Kandidaten FSR Managementwetenschappen

Hierbij presenteren de kandidaten voor de FSR managementwetenschappen 2013/2014 zich aan de studenten. Zij vertellen over zichzelf, hun motivatie en waar ze zich komend jaar mee bezig zullen houden als zij verkozen worden.

1          Lotte van Middelaar

Beste medestudenten,

Mijn naam is Lotte van Middelaar. Ik ben 20 jaar en momenteel 3e jaars bedrijfskunde studente. Ik kom uit het jongste dorp van Nederland (Zeewolde), maar woon inmiddels drie jaar in Nijmegen. Naast mijn studie werk ik als studentvoorlichter op de afdeling voorlichting, cultuur en evenementen van onze universiteit. Door mijn werk heb ik de organisatie van de universiteit goed leren kennen. Verder heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier het interdisciplinaire honoursprogramma gevolgd.

Ik vind het van groot belang dat het onderwijs, de studentenbegeleiding en de aanwezige faciliteiten op onze faculteit goed aansluiten op de wensen van de studenten. Ik heb daarom een aanwezige, transparante en frisse FSR voor ogen, waarbij een goede communicatie centraal staat.

Ik ga graag een nieuwe uitdaging aan en wil mij komend studiejaar volledig inzetten om jouw belangen te kunnen behartigen. Ik sta voor een FSR die niet alleen denkt aan het nu, maar ook aan de toekomst. Maak gebruik van je stemrecht, op deze manier kun jij de raadsleden kiezen die jou in het studiejaar 2013/2014 op faculteitsniveau gaan vertegenwoordigen. En ik hoop op jouw stem!

2          Stijn van den Einden

Beste medestudenten,

Mijn naam is Stijn van den Eijnden, ik ben 23 jaar en ik studeer polticologie. Komend jaar wil ik mijzelf graag inzetten voor de FSR Managementwetenschappen. Dit omdat ik denk dat medezeggenschap een belangrijke toevoeging kan zijn aan de facultaire organisatie.

Komend jaar wordt mijn vijfde jaar op de universiteit. In de afgelopen jaren ben ik een actief student geweest en daardoor weet ik dat studeren niet alleen uit de studie bestaat. Daarom wil er voor zorgen dat de faculteit een prettige omgeving blijft om te studeren en om student te zijn.

Afgelopen jaren zijn er verschillende politieke besluiten geweest. Deze politieke besluiten hebben als doelstelling het rendement van de studie te verhogen. Deze maatregelen hebben als consequentie dat ook onze faculteit zich moet aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Ik wil er voor zorgen dat de belangen van studenten sterk meewegen bij nieuw beleid van de faculteit. Dit betekent dat kwaliteit van het onderwijs hoog moet blijven en dat er mogelijkheden blijven om jezelf te ontplooien naast je studie.

3          Evy van der Aa

Beste studenten,

Mijn naam is Evy van der Aa en ik wil volgend jaar graag in de Facultaire Studentenraad. Volgend jaar ben ik derdejaars Bestuurskunde student en ik volg daarnaast premaster vakken van de opleiding van Economie. Het lijkt me ontzettend leuk om volgend jaar in de FSR te zitten omdat zij proberen maatregelen van de regering zo te implementeren dat het voor de studenten het meest voordelig is. Met deze maatregelen hebben we allemaal te maken dus het is belangrijk dat er een instantie is zoals de FSR. Door hier deel van uit te maken, hoop ik veel voor jullie te kunnen betekenen. Daarnaast hoop ook zelf veel te leren van een jaar FSR. Zo wil ik aan het einde van het jaar goed weten hoe vergaderen over dergelijke formele zaken gaat, hoe onze universiteit in elkaar zit en hoe studenten invloed kunnen hebben op beslissingen die in zo’n grote mate bepalend zijn voor ons studeren. Ik hoop dat jullie mij een plek in de FSR gunnen volgend jaar door in mei te stemmen voor de verkiezingen.

4          Gijs Hablous

Beste medestudenten,

 

Mijn naam is Gijs Hablous, 20 jaar, derdejaars Bachelorstudent Politicologie aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Ik heb mezelf verkiesbaar gesteld voor de Facultaire Studentenraad (FSR) van onze faculteit omdat ik graag de stem van de student wil laten horen. Ik studeer inmiddels bijna 3 jaar aan de RU en ik heb zowel binnen mijn eigen opleiding als op faculteitsniveau een aantal voor studenten relevante veranderingen meegemaakt. Zo is gestart met onderwijsintensivering en heeft de faculteit invulling gegeven aan veranderend beleid uit Den Haag. Een voorbeeld hiervan is de strenge knip, een recente maatregel waar wij als student mee te maken hebben of krijgen. De implementatie, maar vooral ook de interpretatie, van overheidsbeleid is een belangrijk punt waar de FSR haar stempel op kan drukken. Ik geef de student hierin graag een stem en wil mij inzetten voor een goede invulling van recente wetgeving. Ook wil ik een brug slaan tussen klachten van studenten en het faculteitsbestuur, en zal ik kritisch kijken naar de invulling van onderwijsintensivering. Naast bovengenoemde zijn er tal van andere zaken waar FSR-leden zich voor in kunnen zetten. Zo heb ik in Noorwegen gestudeerd, en is het mijn ambitie me in te zetten voor internationalisering.

 

 

5          Rosan Koolen

Hallo!

 Mijn naam is Rosan Koolen en ik ben derdejaars Bestuurskunde student. Na twee jaar OLC en een bestuursjaar bij BOW, hoop ik me komend jaar in te mogen zetten voor de FSR. In de FSR wil ik me inzetten voor een beter studieklimaat. Het lijkt me leuk niet alleen te adviseren, maar ook zelf actief te kijken wat er beter kan op onze faculteit. Bijvoorbeeld door te kijken wat de verschillende opleidingen van elkaar kunnen leren, of door te onderzoeken waar volgens jullie nu echt eens verandering in moet komen. Hopelijk heb ik je stem, en kan ik er samen met 5 anderen een mooi jaar van maken!

6          Mart Gronheid

Hoi allemaal,

 

Mijn naam is Mart Gronheid en ik zou me komend jaar met veel plezier inzetten voor de Facultaire Studentenraad van de Managementwetenschappen. Ik ben derdejaars Bedrijfskunde student en zal volgend jaar mijn bachelor afronden. Als geboren en getogen Nijmegenaar weet ik goed wat er leeft in de studentenwereld en denk ik goed te kunnen inspringen op jullie behoeften als student.

 

Nu ik al al bijna twee jaar ervaring heb met het werken op de financiele afdeling van de Universiteit lijkt het me erg leuk om me meer te verdiepen in de organisatie van de faculteit en me op een andere manier inzetten voor de belangen van de studenten van deze faculteit. Zo hoop ik via de FSR-FM enkele belangrijke punten zoals de uitvoering van onderwijsintensivering bij het faculteitsbestuur onder de aandacht te brengen en te veranderen!

 

7          Esther Sluijer

Mijn naam is Esther en ik ben een eerstejaars Bedrijfskunde studente. Enthousiast stel ik me  kandidaat voor de FSR! Graag zou ik me willen inzetten voor onze faculteit om zo bij te dragen aan nog betere studieomstandigheden en studiejaren voor mijn medestudenten.

 

Al in mijn middelbare schooltijd heb ik me ingezet voor medeleerlingen in zowel de leerlingenraad als de medezeggenschapsraad. Daarom zou ik me met die opgedane kennis en ervaring willen gaan inzetten voor onze faculteit. Ik zie verbeterpunten op het gebied van praktijkervaring naast onze studie, zoals (buitenlandse)stages. Daarnaast zou ik ook de mogelijkheden voor het bijhouden en verbeteren van de Duitse taal, die in veel bedrijven in Nederland van groot belang is, onder de aandacht willen brengen bij onze faculteit.  Door goed te luisteren hoop ik problemen die zich voordoen in de hoorcollegezaal, in werkgroepen of tijdens tentamens op te vangen en deze te kunnen voorleggen in de FSR om daar te zoeken naar oplossingen. Op deze manier wil ik alles in staat stellen om de studie voor ons als studenten zo prettig mogelijk te laten zijn.

 

Kortom, een nuchtere Twentse die zich ook in Nijmegen wil gaan inzetten voor medestudenten!

 

8          Bram Geurkink

Beste medestudenten,

Mijn naam is Bram Geurkink, ik ben 20 jaar oud en een eerstejaars student Politicologie. Oorspronkelijk kom ik uit Ruurlo, maar ik woon sinds dit jaar in Nijmegen. Naast mijn studie houd ik mij bezig met voetbal, films kijken en natuurlijk stappen in Nijmegen. Graag help ik mee om verandering binnen de faculteit mogelijk te maken.

Ik merk dat er weinig informatie wordt verschaft betreffende de invulling van de keuzeruimte binnen de bachelor en dat er daardoor veel vragen zijn omtrent deze keuzeruimte. Graag wil ik mij binnen de FSR gaan inzetten om hier meer informatie over te verschaffen (te denken aan keuzevakken, minors en stages, eventueel in het buitenland).

Daarnaast denk ik dat het van belang is dat studenten uit alle jaarlagen vertegenwoordigd worden door de FSR. Door ook een tweedejaars in de FSR te laten plaatsnemen denk ik dat een betere vertegenwoordiging van de studenten die in het begin van hun studiefase zitten mogelijk is.

Ook ben ik voornemens om plaats te nemen in de Opleidingscommissie Politicologie waardoor ik mij nog beter kan richten op alle aspecten van de faculteit.

Ik hoop u middels deze motivatie te hebben overtuigd dat ik geschikt ben voor de FSR.

9          Laura de Kinkelder

Beste medestudenten,

Ik ben Laura de Kinkelder en vierdejaars student Politicologie. Ik zou komend jaar graag de studenten van de faculteit vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad. Het is erg belangrijk dat de stem van studenten goed gehoord wordt door de faculteit. Hier wil ik me het komende jaar graag voor inzetten. De afgelopen jaren heb ik veel geleerd op de faculteit en is er veel dat goed, maar er zijn ook zaken die beter geregeld zouden kunnen worden. Het is van belang dat er goed wordt gekeken naar de beslissingen binnen de faculteit.

Graag wil ik me dit jaar inzetten voor studenten door zitting te nemen in de FSR.

10        Jolijn van de Steeg

Beste studenten van de faculteit der Managementwetenschappen,

Er wordt u de mogelijkheid geboden te stemmen op de kandidaten voor de Facultaire studentenraad 2013-2014. Ook ik heb mij voor de FSR kandidaat gesteld. Via deze weg wil ik mij even kort voorstellen en u overtuigen van mijn motivatie.

Mijn naam is Jolijn van de Steeg en ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in het tweede jaar van de studie bestuurskunde. Het afgelopen jaar heb ik zitting genomen in de opleidingscommissie van Bestuurskunde. Ik heb daarin met veel inzet en plezier de belangen van mijn medestudenten behartigd. Graag zou ik mij het komende studiejaar  op het niveau van de faculteit voor de studentenbelangen willen inzetten. Ik wil proberen een steentje bij te dragen aan verbeteringen binnen de faculteit.  Bovendien is mijn streven dat ‘goed’ altijd beter kan.

Ik ben van mening dat een plaats binnen de FSR mij een kans biedt mijzelf verder te ontwikkelen. Ik hoop dat u mij allemaal deze kans gunt en het vertrouwen heeft dat ik mij voor de volle 100% voor uw belangen zal inzetten. Ik  hoop van harte dat ik uw stemmen mag ontvangen.

11        Robert Smeets

Mijn naam is Robert Smeets, ik ben eenentwintig jaar en als derdejaars bestuurskundestudent verbonden aan onze faculteit. Ik ben opgegroeid in het mooie, pittoreske Puth. Voor de niet intimi onder u, dat ligt in het mooie Limburgse heuvelland. Ik woon inmiddels alweer bijna drie jaar in Nijmegen en ben van deze stad gaan houden, al is de Limburgse tongval gebleven. Hobby’s van mij zijn
verder wielrennen, voetbal en tennis. Verder ben ik dit jaar bestuurslid bij Studievereniging BOW.

Ik loop inmiddels drie jaar rond op onze faculteit. Hoewel ik dat altijd met veel plezier heb gedaan, zie ik hier en daar zaken die ik anders zou doen, dingen die ik zou veranderen. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad een kans gekregen om hun stem te laten horen en hun mening te laten gelden. Dit is extra belangrijk in deze tijden van crisis en bezuinigingen. Volgend jaar wil ik u graag vertegenwoordigen op facultair niveau en strijden voor uw belangen. Hiervoor heb ik wel uw stem nodig! Ik wil graag afsluiten met mijn moto: Niet langer dralen, Robert halen!

 

12             Pepijn Eymaal