Studeren op de campus: supermarkt en huiskamers

Afgelopen vrijdag 7 februari vond er weer een vergadering van de commissie ‘Studeren op de campus’ plaats. Deze commissie, opgericht naar aanleiding van de notitie van de 16e USR, heeft als doel om te zorgen dat studenten langer op de campus kunnen én willen verblijven. Beleidsbepalers uit alle hoeken van de Radboud Universiteit nemen plaats in deze werkgroep, samen met enkele studenten.

Tijdens deze 3e bijeenkomst, voorgezeten door rector magnificus Bas Kortmann, zijn de plannen al een stuk meer concreet. Waar eerst begonnen is met een algemene inventarisatie van speerpunten, zijn er nu enkele onderwerpen uitgekomen die de volle aandacht krijgen.

Supermarkt
Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheid van een supermarkt op de campus! Enkele jaren geleden is hier al een keer onderzoek gedaan, met een negatief advies. Nieuw onderzoek laat echter zien dat een supermarkt, wellicht in de laagbouw van het Mercator-gebouw, toch mogelijk kan zijn. De precieze invulling hiervan wordt de komende weken door het Facilitair Bedrijf onderzocht, net als een mogelijke samenwerking met een supermarktketen. Het idee is: een klein assortiment, gericht op de student, voor redelijke prijzen.

Huiskamerproject
Naar aanloop van deze bijeenkomst is er door de studenten die zitting nemen in de werkgroep, van de huidige USR Daniel Bonder en Rolf de Rode, samen met voormalig USR-voorzitter Patrick Verleg, een inventarisatie gemaakt van de huiskamers op de universiteit. Enkele voorbeelden zijn de studentenkantines van FNWI, het DE Café en de coffeecorner FFTR. Zo kan een goed beeld geschept worden voor de toekomstige huiskamers. Speerpunten voor deze ruimtes zijn dat ze beheerd worden door studenten (in samenspraak met studieverenigingen), ingericht mogen worden door studenten, maar wel onder lichte vorm van controle staan van de faculteit. Eten en drinken zou ook aangeboden gaan worden.

Andere zaken die besproken en hopelijk snel aangepakt worden (op basis van resultaten uit de Algemene Studentenenquête) zijn het matige draadloze netwerk, de verschillen in openingstijden en de communicatie over voorzieningen. Zodra er meer ontwikkelingen zijn over deze onderwerpen, laten we het gelijk weten!

USR schrijft notitie over studeren op de campus

De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een notitie over studeren op de campus en deze is vanochtend aangeboden aan het college van bestuur. In deze notitie beschrijft de USR de ideale campus, waar studenten de hele dag met plezier kunnen studeren. In meerdere lunchoverleggen is de notitie besproken met o.a. onderwijsdirecteuren, docenten en het universitair vastgoed bedrijf, waarbij erg enthousiast werd gereageerd. De visie van de USR wordt verwoord in drie pijlers.

Werkplekken
Er zijn te weinig werkplekken en de faciliteiten zijn ook nog niet goed genoeg. De universiteit zou moeten voorzien in vlotte computers met de juiste software en snelle, goede ondersteuning. Daarnaast verschilt het werk dat studenten doen, waardoor er behoefte is aan groepswerkplekken, maar ook aan stiltewerkplekken en lunchwerkplekken. Communicatie over deze werkplekken is erg belangrijk: voor studenten moet duidelijk zijn waar er nog ruimte is en waar de verschillende werkplekken te vinden zijn. Ook kunnen ruimtes nu gevarieerder worden ingezet, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan de Refter. Buiten de lunchpauze kan deze heel goed worden gebruikt als studieplek.

Ontmoeting en ontspanning
Bij het studeren is het ook van belang om voldoende te ontspannen, waarbij nog veel valt te winnen voor de Radboud Universiteit. De USR ziet graag meer ontmoetingsplekken op de campus, waarbij de kantines in het Huygensgebouw en de Lounge in de UB goede voorbeelden zijn. De nieuwe ruimtes kunnen worden beheerd in samenwerking met studieverenigingen.

Voorzieningen
Er zijn goede voorzieningen nodig om studenten op de campus te houden of ze er juist naartoe te krijgen. Niet alleen een betaalbare maaltijd is daarbij van belang, ook ruime openingstijden van bibliotheken spelen hier een grote rol in. Maar er zijn ook kleinere dingen die kunnen verbeteren, zoals de aanwezigheid van kluisjes met eventueel een oplaadpunt voor laptops, en de magnetrons in de Refter terugplaatsen.

De hele notitie is hier te lezen.

 

Studeren op de Campus: ontmoetingsplekken

De Universitaire Studentenraad is druk bezig met een visiestuk over Studeren op de Campus: welke voorzieningen moeten er zijn om zo goed mogelijk op de campus te kunnen studeren? Onlangs is er een lunchbijeenkomst geweest waarin het stuk met verschillende medewerkers van de RU werd besproken. Het grote enthousiasme dat ze toonden heeft ook de media bereikt, de USR werd door de VOX gevraagd om alvast een voorproefje te geven. Dat resulteerde in onderstaand opiniestuk van de USR.

Wie om zich heen kijkt op de campus, ziet mooie plekken waar studenten bij elkaar kunnen komen om even te ontspannen tijdens en na college. Denk aan de nieuwe ruimte in de UB of aan Aesculaaf op de medische faculteit. Maar die plekken zijn er nog te weinig. De Thomas van Aquinostraat bijvoorbeeld biedt voor studenten nauwelijks zo’n gelegenheid. Wij horen vaak dat studenten graag op de universiteit studeren, maar dan willen ze tussendoor wel even op adem komen. Werkplekken met goede computers moeten geschikt zijn voor overleg. De onvoldoende voorzieningen op dit vlak hebben ons gemotiveerd om een nota te schrijven met voorstellen tot verbetering, die we de komende maand bespreken met het CvB. Bijna overal op de campus is nog winst te boeken, waarbij we onderstrepen dat dit ook in het belang is van de RU zelf. Die is gebaat bij studenten die hier graag studeren, die op de campus een sociaal fundament hebben, die betrokken zijn bij elkaar en bij hun opleiding. We weten dat studenten die onnodig afvallen vaak juist diegenen zijn die een mindere binding hebben met de universiteit. De Studentenraad is niet uit op een campus waar je vooral goed kunt ontspannen, wat wij willen is een universiteit waar alle studenten zich goed thuis voelen. Waar dit nog te weinig gebeurt, zouden we moeten leren van de initiatieven die al van de grond zijn gekomen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.