Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Afgelopen maandag 30 september was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV), waarbij wij als Universitaire Studentenraad met de Ondernemingsraad (medezeggenschap van medewerkers) en het College van Bestuur bijeenkwamen. Een aantal stukken is daar besproken. De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens is daarbij het stuk met de meeste impact voor de studenten.

De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens vervangt een ouder reglement. Deze nieuwe regeling geeft concreter weer hoe er op basis van nieuwe wet- en regelgeving binnen de Radboud Universiteit met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vaststelling van de nieuwe Regeling is bovendien nodig om de samenhang en verhouding met de nadere nieuwe stukken en de rolverdeling op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken.

Als USR hebben we kritisch naar het stuk gekeken en ingezet om hier ook de belangen van studenten in terug te laten komen. Door onze vragen is het volgende door de universiteit toegezegd:

  • er komt een zelfleermodule over privacy die ook toegankelijk voor studenten wordt;
  • het wordt duidelijker gemaakt bij wie je terecht kunt met vragen over privacy en jouw rechten;
  • bij de registratie wordt gekeken of de opties “zeg ik liever niet” en “overig” ook mogelijk worden naast de opties “man” en “vrouw”. 

Ophoging BSa

Het College van Bestuur heeft door middel van een brief met notitie laten weten het BSa te willen ophogen naar 42-45 ect. De USR is van mening dat het leenstelsel studenten genoeg zal stimuleren om snel hun studiepunten te halen. Het is dus niet nodig om het BSa op te hogen als extra stimulans. De USR zal ook met andere medezeggenschapsgremia dit onderwerp bespreken. Tijdens de GV van 5 oktober ligt het stuk ter vergadering en zal de USR dit bespreken met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur.

USR bepleit instemmingsrecht judicia

Naar aanleiding van een brief eerder deze week waarin het college meldde dat een groot deel van de judicia afgeschaft gaat worden, heeft de USR vandaag een schriftelijke reactie gestuurd.  In de brief merkte het college van bestuur op dat er op aanpassing van de OERen op dit onderwerp geen instemming nodig is van de medezeggenschap. De USR heeft hierover echter juridisch advies ingewonnen en is van mening dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. De USR is van mening dat de bindende richtlijn zoals voorgesteld door het college niet geldig tot stand is gekomen.

Op dit moment ligt de brief met de argumenten bij het college van bestuur. De USR roept het college op om constructief het gesprek aan te gaan en samen met de USR tot een uniforme regeling te komen. Aan de regeling zoals die er nu ligt zitten te veel nadelen, zoals de eis dat er maar één tentamen herkanst mag worden. Daarnaast ziet de USR meerwaarde in de judicia bene meritum en summa cum laude, die het college dus wil schrappen.

Hoe bescherm je je mobiele apparaat?

De USR voerde afgelopen week actie om ervoor te zorgen dat er minder gestolen wordt op de campus doordat minder studenten hun kostbaarheden onbewaakt achterlaten. Wil je weten wat je zelf nog kunt doen om diefstal te voorkomen?Natuurlijk is zelf op je kostbare spullen letten al een heel goed begin, maar er is nog meer dat je kunt doen. De USR zet verschillende mogelijkheden voor je op een rij.

Continue reading “Hoe bescherm je je mobiele apparaat?”