Universitaire Studentenraad

Wat doet de Universitaire Studentenraad?
Er zitten 20.000 studenten op de Radboud Universiteit. Allemaal hebben ze een mening over het onderwijs dat ze volgen, over de faciliteiten die ze gebruiken en over allerlei andere zaken. Studenten hebben dan ook op elk niveau een medezeggenschapsfunctie om deze belangen te vertegenwoordigen. Op elk niveau zijn daarvoor raden, die gedeeltelijk of geheel uit studenten bestaan. Bij opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLCs), op faculteiten de Facultaire Studentenraden (FSR) en op universitair niveau is er de Universitaire Studentenraad (USR).
De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat dit jaar uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten. De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden.

Klik hier om naar alle nieuwsberichten van de Universitaire Studentenraad te gaan.

Fracties
De studentenraad bestaat uit acht gekozen leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor deze acht leden. Alle studenten die willen kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen. De zetelverdeling voor 2020-2021 is als volgt:

AKKUraatd (4 zetels)
asap (4 zetels)

Koepels
Zes leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS – Studentenverenigingen)
Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR – Sportverenigingen)
Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv – Studieverenigingen)
International Student Organisations Nijmegen (ISON, voorheen KIS – Internationale verenigingen)
Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN – Christelijke verenigingen)
Cultuur op de Campus (CODC – Culturele studentenverenigingen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *