17e Universitaire Studentenraad

Groep2

Wat doet de Universitaire Studentenraad?
Er zitten 19.000 studenten op de Radboud Universiteit. Allemaal hebben ze een mening over het onderwijs dat ze volgen, over de faciliteiten die ze gebruiken en over allerlei andere zaken. Studenten hebben dan ook op elk niveau een medezeggenschapsfunctie om deze belangen te vertegenwoordigen. Op elk niveau zijn daarvoor raden, die gedeeltelijk of geheel uit studenten bestaan. Bij opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLCs), op faculteiten de Facultaire Studentenraden (FSR) en op universitair niveau is er de Universitaire Studentenraad (USR).
De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat dit jaar uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten. De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden.

Klik hier om naar alle nieuwsberichten van de Universitaire Studentenraad te gaan.

Fracties
De studentenraad bestaat uit acht gekozen leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor deze acht leden. Alle studenten die willen kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen.

AKKUraatd (4 zetels)
asap (4 zetels)

Koepels
Zes leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS – Studentenverenigingen)
Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR – Sportverenigingen)
Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv – Studieverenigingen)
– International Student Organisations Nijmegen (ISON, voorheen KIS – Internationale verenigingen)
Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN – Christelijke verenigingen)
Charitatieve en Culturele Koepel (CHECK – Charitatieve en Culturele verenigingen)

Leden
Groep1Voorzitter: Jip Mennen (asap)
Vicevoorzitter: Domenique Sinke (AKKUraatd)
Secretaris: Daniel Bonder (CHECK)
Jo Deckers (CSN)
Anne Verwaaij (AKKUraatd)
Esra Hageman (asap)
Rolf de Rode (AKKUraatd
Evy van der Aa (NSSR)
Simon Tjoonk(asap)
Stefan Vermaat (ISON)
Teun Bens (BOS)
Huguette Poolen (AKKUraatd)
Teun Dings (SOFv)
Peter Moons (asap)

 

Contactpersonen FSR’en
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: Jip Mennen
Faculteit der Letteren: Anne Verwaaij
Faculteit der Managementwetenschappen: Simon Tjoonk
Faculteit der Medische Wetenschappen: Peter Moons
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: Teun Dings
Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Huguette Poolen
Faculteit der Sociale Wetenschappen: Esra Hageman

Anne

DanielB

Domenique

Esra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anne Verwaaij, Daniel Bonder, Domenique Sinke, Esra Hageman

 

Evy

Huguette

Jip

Jo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evy van der Aa, Huguette Poolen, Jip Mennen, Jo Deckers

Peter

Rolf

Simon

Stefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Moons, Rolf de Rode, Simon Tjoonk, Stefan Vermaat

TeunB

Teund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teun Bens, Teun Dings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *