21e Universitaire Studentenraad

usr foto 1

Op de eerste dag van academisch jaar 2017-2017, 4 september jongstleden, is de XXIe Universitaire Studentenraad (USR) geïnstalleerd. We kijken er ontzettend naar uit om ook dit jaar de belangen van de studenten van de Radboud Universiteit zo goed mogelijk te behartigen. De USR bestaat uit acht verkozen leden en zes koepelleden. Koepelverenigingen vertegenwoordigen een bepaald deel van de studentenpopulatie en zorgen er zo voor dat de belangen van alle studenten behartigd worden. Voor de verkozen leden worden elk jaar verkiezingen gehouden in mei, waarop er momenteel op drie partijen gestemd kan worden: AKKUraatd, asap en De Vrije Student (DVS).

De XXIe USR bestaat uit:
– Fatbardha Selmani (voorzitter; AKKUraatd)
– Wouter van Weert (vicevoorzitter; CHECK)
–  Anne Kurstjens (secretaris; CSN)
– Lieve Heijsters (AKKUraatd)
– Tessa van Erp (AKKUraatd)
– Stijn van Uffelen (AKKUraatd)
– Marten Porte(asap)
– Ricardo Stoffels(asap)
– Tim Gulpen (asap)
– Jafar Alhasime (asap)
– Thomas Buijnink (ISON)
– Jesmer Engbers (B.O.S.)
– Ruben Meijerink (NSSR)
– Jesse Claessen (SOFv)

De contactpersonen voor de FSR’en zijn:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: Jesse Claessen
Faculteit der Letteren: Ricardo Stoffels
Faculteit der Managementwetenschappen: Jesmer Engbers
Faculteit der Medische Wetenschappen: Tim Gulpen
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: Stijn van Uffelen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Jafar Alhasime
Faculteit der Sociale Wetenschappen: Lieve Heijsters