USR: de belangen- vertegenwoordigers

AKKUraatd
AKKUraatd is een studentenfractie die sinds 2002 jaarlijks meedoet aan de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Al jaren levert AKKUraatd vele brieven, rondvragen en notities en ook buiten het formele circuit zijn wij zo actief en zichtbaar als mogelijk. Sinds dag 1 zet AKKUraatd zich vol overtuiging in voor goed onderwijs, een studentenleven voor iedereen, een duurzame universiteit en sterke medezeggenschap. Wij zijn verbonden als werkgroep aan Studentenvakbond AKKU. Daardoor hebben wij het voordeel van een grote achterban die ons gedurende het jaar op een kritische manier controleert. Wij onderscheiden ons als fractie door onze professionele structuur en de rijke bron van kennis waaruit wij kunnen putten (oud-AKKUraatd’ers, de Landelijke Studentenvakbond en het Landelijk Overleg Fracties). AKKUraatd staat voor inhoud, durft een langetermijnvisie te hebben en gaat grote problemen per definitie niet uit de weg. In deze hoedanigheid vormen wij al jaren een sterke en continue basis binnen de USR.

Bekijk onze website (www.akkuraatd.nl) voor meer informatie over ons. Bezoek ook onze Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van wat wij doen. Wil je ons graag contacteren? Dat doe je via akkuraatd@akku.nu. Wil je enkel contact opnemen met de AKKUraatd USR-leden, mail dan usr@akku.nu

asap
Studentenpartij asap zet zich al jaren in voor de studentengemeenschap aan de Radboud Universiteit en heeft daarbij in het specifiek oog voor de actieve student. Onder de noemer ‘actieve student’ is volgens ons iedereen te scharen die iets extra’s binnen of buiten het studieprogramma doet. Als partij nemen wij een professionele en constructieve houding aan richting het college van bestuur, beleidsmedewerkers en andere actoren. Gezamenlijk streven we één en hetzelfde doel na: een zo prettig mogelijk studieklimaat aan de Radboud Universiteit.

asap vertegenwoordigt de student in de medezeggenschap door middel van vier kernpunten. Allereerst pleit asap voor toekomstbestendig en innovatief onderwijs. Daarnaast zet asap vol in op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Welzijn is hiervoor een essentiële voorwaarde om jezelf te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen waarbij sociale en groene duurzaamheid vooropstaan. Deze visie kan niet tot stand komen zonder de eigenheid van asap: krachtige medezeggenschap!

Ben je benieuwd naar de partij en waar wij ons elk jaar voor inzetten? Ga dan naar https://asapnijmegen.nl​.

ISON
The International Student Organisations Nijmegen is the umbrella association for all internationally-minded associations. Radboud University and HAN University of Applied Sciences are more than just isolated islands: they are a part of a global network of students and scientists. This broad orientation is illustrated by the diverse nature of the ISON member organisations. Its members range from internationally- interested to internationally-focused to fully English-speaking associations. Also, the members activities show a great variety. Students can be part of social activities, internships abroad, debating on international level, trips within the Netherlands, discovering cultures through food, discover Nijmegen during the orientation or taking part in medical related events drawing attention to global health. ISON is convinced that an international experience enriches your life and your world, and that it widens your perspective and therefore advocates for a divers Radboud University. A university that facilitates intercultural encounters and stimulates diversity.

If you would like to get in touch, please email ison@student.ru.nl or follow us on Facebook @International Student Organisations Nijmegen – ISON

SOFv
Het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) is de koepelorganisatie voor studieverenigingen in Nijmegen. Het SOFv is er om lid verenigingen in contact te brengen en ideeën te laten uitwisselen. Bovendien vertegenwoordigt het SOFv zijn leden ook op verschillende niveaus binnen de universiteit. Dit gebeurt door contact te onderhouden met instanties als Student Life, maar ook in de Universitaire Studentenraad (USR). De politiek commissaris van het SOFv heeft een zetel in de USR om zich in te zetten voor het belang van studieverenigingen en hun actieve studentleden. Relevante zaken die spelen in de medezeggenschap worden meegenomen naar de algemene ledenvergadering van het SOFv, die elke USR-cyclus wordt gehouden. De input van de leden wordt vervolgens weer door de politiek commissaris meegenomen in de USR. Zo ontstaat een productieve wisselwerking tussen de medezeggenschap en het verenigingsleven.

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website: http://www.sofv.nl/ Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: info@sofv.nl

NSSR
De NSSR is de koepelorganisatie voor alle Nijmeegse studentensportverenigingen en individuele studentensporters. De NSSR zelf fungeert als contactpersoon voor alle verenigingen en probeert op alle mogelijke manieren de belangen van de Nijmeegse studentensporter zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De politiek commissaris is de directe contactpersoon voor de Radboud Universiteit en de HAN. In het geval van de Radboud Universiteit neemt de politiek commissaris zitting in de universitaire studentenraad om via deze weg de belangen van de studentensporters zo goed mogelijk naar voren te brengen en ten alle tijden in acht te nemen.

Contactgevens:
Nijmeegse Studenten Sport Raad
Heyendaalseweg 141, Kamer N -1.310
6525AJ Nijmegen
T: 024-3612394
E: bestuur@nssr.nl

B.O.S.
Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) is de koepelorganisatie voor de vijf gezelligheidsverenigingen van Nijmegen: NSV Carolus Magnus, NSV Ovum Novum, NSRV Phocas, NSZV de Loefbijter en ASV Karpe Noktem. Als koepelorganisatie zorgen wij voor een goed contact met de verenigingen onderling. Elk jaar organiseren we meerdere activiteiten voor (aankomende) studenten, zoals de Week van de Verenigingen en de BOSwandeling. Daarnaast behartigt het B.O.S. het belang van deze verenigingen ten aanzien van de universiteit, de HAN en de gemeente. Het B.O.S. zit ook aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen, waardoor we ook contact hebben met de landelijke koepels en andere studentenverenigingen in Nederland.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.bosnijmegen.nl  of een mail sturen naar bos.nijmegen@gmail.com. Ook hebben wij een Instagram account @b.o.s.nijmegen en een Facebook pagina! 

CODC
De koepelvereniging Cultuur op de Campus (CODC) heeft zowel een programmerende als een representerende taak. Ten eerste organiseert CODC het hele jaar culturele programmeringen op en buiten de campus rond de disciplines muziek, beeldende kunst, film, theater en literatuur. Ten tweede is CODC een koepelvereniging om de culturele lidorganisaties op de campus te adviseren, te ondersteunen en te vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad. CODC bereikt dit onder andere door de lidorganisaties te ondersteunen met haar problemen, hen te adviseren door al hun vragen te beantwoorden, door subsidies te verstrekken van Student Life en door constant te communiceren via de Algemene Ledenvergaderingen. Kortom, Cultuur op de Campus streeft ernaar om op een toegankelijke manier, zowel in actieve als passieve vorm, studenten en iedere andere geïnteresseerden in aanraking te brengen met cultuur in al zijn verscheidenheid.

Cultuur op de Campus is altijd te bereiken voor eventuele vragen, opmerkingen of advies via het e-mailadres bestuurcodc@gmail.com. Tevens is CODC op werkdagen bereikbaar via het telefoonnummer 024-36122823.

CSN
CSN is de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen in Nijmegen. We zijn een samenwerkingsverband tussen NSN, de VGSN-TQ, C.S.F.R. Quo Vadis, Ichthus Nijmegen en KSN. CSN heeft als doel het vergroten van de onderlinge band tussen de christelijke studentenverenigingen en is het gezamenlijke gezicht naar buiten.

De onderlinge band tussen de christelijke studentenverenigingen wordt onder andere versterkt door samen te werken aan gezamenlijke projecten. Een van deze projecten is Happietaria Nijmegen, een (studenten)restaurant voor het goede doel. StudentAlpha helpt studenten rond levensvragen in een groepssetting en IFES Nijmegen is een organisatie die gericht is op internationale, christelijke studenten.
De politiek functionaris is de vertegenwoordiger van de christelijke studentenverenigingen in de Universitaire Studentenraad.
Je kunt contact met ons opnemen via bestuur@csnijmegen.nl of stuur ons een berichtje via Instagram (@csnbestuur) of Facebook (@christelijkestudentennijmegen)!