16e Universitaire Studentenraad

De 16e Universitaire Studentenraad (2012-2013) heeft zich ingezet voor de belangen van de studenten aan de Radboud Universiteit. Hieronder een opsomming van wat ze hebben gedaan.

UBNacht van de UB

 • De USR organiseerde voor het eerst een ‘Nacht van de UB’, waarbij de UB een hele nacht bleef geopend en er tal van activiteiten zijn georganiseerd. Zo waren er ook rondleidingen achter de schermen, een college over de geschiedenis van de RU en een silent disco.
 • Dit collegejaar ging de UB voor het eerst open op 24 december, Paaszaterdag, Tweede Paasdag en 5 mei, na vele verzoeken van de USR.
 • Ook is de UB sinds half mei in het weekend tot 20.00 uur geopend, terwijl voorheen de deuren om 17.00 uur sloten. In tentamenweken, zo’n 20 weken per jaar, kun je zelfs tot middernacht studeren! Dit voorstel werd door de USR gedaan en vrij snel door het college van bestuur overgenomen.
 • Helemaal in tentamentijd is de UB vaak overvol. De USR heeft bij de directie van de bibliotheek aangegeven extra werkplekken te willen. In ieder geval zal de Leeszaal daardoor extra werkplekken en wordt er over nagedacht om een studieterras aan te leggen voor de UB.

Restauratieve voorzieningen

Onderwijs

 • Het college van bestuur was van plan om de lunchpauze af te schaffen en een nieuw tijdslot voor colleges in te plannen, waarbij het vaak zou voor komen dat je tot later college zou hebben. De USR heeft dit weten te voorkomen.
 • Als je een 2e studie wilt volgen, mag de onderwijsinstelling het bedrag voor deze studie bepalen, het zogenaamde ‘instellingstarief’. Ook dit jaar heeft de USR deze tarieven laag kunnen houden, waarbij je vaak nog een 2e studie tegen het wettelijk tarief (ongeveer €1.800,-) kunt volgen. Ook werd het deeltijdtarief van de Master Rechtsgeleerdheid verlaagd.
 • Begin december is de USR geschrokken van de geruchten dat het Academisch Schrijfcentrum zou verdwijnen. In een brief roepen de USR en Ondernemingsraad op dit waardevolle schrijfcentrum te behouden. En met succes: het college van bestuur besloot om niet de hele subsidie stop te zetten, waardoor het ASN nog steeds bestaat.
 • Pas je bachelor of masterdiploma krijgen als je een evaluatieformulier hebt ingevuld? Het is in ieder geval studenten aan de Managementfaculteit overkomen. De USR was hier erg kritisch op en verzocht het cvb met klem hier tegen op te treden.
 • Als je je inschrijft voor een vak, wil de USR dat je ook meteen bent ingeschreven voor een tentamen. Het college van bestuur werd verzocht deze koppeling mogelijk te maken en inmiddels zijn er vier faculteiten waarbij deze regeling geldt: Letteren, FTR, Medisch en Sociale Wetenschappen.
 • Als je lang wilt studeren op de campus, moeten er volgens de USR wel goede faciliteiten zijn. Er kan nog veel verbeterd worden aan het studeerklimaat, dus schreef de USR een notitie ‘Studeren op de Campus’. Er is nu een werkgroep ingesteld die gaat nadenken hoe dit bewerkstelligd kan worden.
 • In het proces van de scriptiebegeleiding kan nog veel verbeteren, zo was de conclusie van de USR in de notitie Scriptiebegeleiding. De universiteit heeft onvoldoende overzicht van het scriptieproces, maar uit de notitie blijkt dat er goede stappen te zetten zijn naar betere begeleiding. De notitie is bedoeld om handvatten te bieden om op centraal niveau meer te doen met de scriptiebegeleiding.
 • Dit jaar hoorde de USR vaak genoeg dat de rendementen omhoog moeten. Daarvoor werd aan de faculteiten een aantal maatregelen voorgesteld. De USR sprak zich fel uit tegen een aantal maatregelen in een notitie aan het cvb.
 • Steeds meer colleges worden in het Engels gegeven, maar dit niveau is lang niet altijd hoog genoeg. In een brief roept de USR het college van bestuur op om meer aandacht te besteden aan het taalbeleid Engels.

ICT

 • Lang kon je alleen Internet Explorer gebruiken op de pc’s op de campus. In oktober werd Firefox op de computers geïnstalleerd, op aandringen van de USR.
 • Het draadloos netwerk op de RU is niet al te best. Sinds halverwege maart heeft de USR gesprekken met ICT-medewerkers hoe dit verbeterd kan worden. Er komen meer zogenaamde ‘access points’ en uiteindelijk wordt het hele netwerk vervangen. Sindsdien is het netwerk al wat verbeterd. Ook is aangekaart dat er bij Tandheelkunde echt een draadloos netwerk moet komen: nu is dat er nog helemaal niet.
 • In een enquête werd studenten gevraagd naar welke software zij nog missen. Ongeveer vierhonderd studenten reageerden en de eerste extra programma’s zijn reeds op de computers geïnstalleerd.
 • Blackboard is duur, onveilig en lang niet iedereen vindt de software prettig werken. Dus heeft de USR het cvb verzocht eens kritisch te kijken naar dit programma. De huidige licentie loopt in 2015 af, dus is nu het moment de alternatieven te onderzoeken. Ook ging in februari Blackboard op zwart tijdens tentamentijd. De USR heeft in ieder geval kunnen afdwingen dat dit niet nog eens gebeurd.
 • In april zijn er 40 nieuwe printers, zogenaamde multifunctionals geplaatst. De USR heeft meegedacht waar deze printers moesten komen te staan en al in een eerder stadium wat de vereisten moesten zijn. PDF’s kunnen nu sneller geprint worden, printen, scannen en kopiëren in kleur is mogelijk en is A3-formaat beschikbaar.
 • Vijfhonderd nieuwe pc’s met Windows 7 die een stuk sneller zijn. De USR heeft hier al vanaf het begin van het jaar op aangedrongen, omdat de computers nu echt niet meer voldoen. In de zomer zullen de computers bij de UB en Faculteit der Sociale Wetenschappen worden vervangen.
 • Weblectures: ze komen er! Ook dit jaar heeft de USR weer gesproken over opgenomen hoorcolleges, die op het internet geplaatst worden. In een aantal grotere collegezalen komen vaste opstellingen te staan om de colleges op te nemen. Ook worden er tien mobiele installaties aangeschaft.

Communicatie

Flyer

 • Afgelopen collegejaar zijn er veel nieuwsberichten op de website www.numedezeggenschap.nl verschenen, over waar de USR zich mee bezig houdt. Ook gaven USR-leden een kijkje in hun werkzaamheden, in de rubriek ‘De Week Van’.
 • Eind december ging de USR in kerstmanpak over de campus om kerstkransjes uit te delen én studenten te vragen naar hun wensen voor het nieuwe jaar.
 • Er is samen met de afdeling Communicatie een brochure ontwikkeld over de medezeggenschap. Wat doet de medezeggenschap eigenlijk voor jou?
 • Iedere student krijgt aan het einde van een cursus een evaluatieformulier voorgeschoteld. Daar kun je aangeven wat je van het vak vond, hoe de docent presteerde en hoe moeilijk het eigenlijk was. Deze resultaten worden alleen nooit met studenten gecommuniceerd. Daarom roept de USR het cvb op om cursusevaluaties terug te koppelen aan studenten.
 • Op aandringen van de USR zullen er voortaan cursusevaluaties gehouden worden bij de cursussen van het Honoursprogramma.
 • De communicatie vanuit faculteiten en opleidingen kan veel beter, zo was de mening van de USR in de notitie communicatie. Het cvb sprak haar waardering over deze notitie uit en gaat er mee aan de slag. Onder andere zal iedere student een e-mail krijgen met daarin de Onderwijs- en Examenregeling en zal er meer overleg met faculteiten en opleidingen komen over de communicatie. Er vindt nog overleg plaats over de website.

ActiesWZP

 • De USR organiseerde met enkele andere partijen de actieweek ‘Wat Zijn de Plannen’, waarbij studenten zijn geïnformeerd over de maatregelen vanuit Den Haag én vanuit de RU zijn gecommuniceerd. In een paar dagen tijd bezochten 10.000 studenten de website www.watzijndeplannen.info.
 • Van 18 t/m 22 maart vond de Week van het Studentbestuur plaats. Deze week is samen met SNUF georganiseerd, om het Nijmeegse studentenleven draaiende te houden. In deze week zijn alle studentbestuurders in het zonnetje gezet en werd de meerwaarde van een bestuursfunctie getoond.
 • In april organiseerde de USR de Dag van de Medezeggenschap. Tijdens deze dag hebben de USR en FSR-en laten zien wat de medezeggenschap nou eigenlijk doet.

Overig

 • Arbeidsmarktoriëntatie is een belangrijk onderwerp voor de USR. Er is meegedacht met de RU over hoe dit beter vorm kan worden gegeven.
 • Te lang wachten bij de balie van Dienst Studentenzaken zorgt voor veel ergernis. De USR heeft de lange wachtrijen aangekaart en het college van bestuur zorgt dat er een oplossing komt vanaf de zomer van 2013.
 • De regeling topsport is door de USR en het cvb gewijzigd. In de nieuwe regeling kom je veel eerder in aanmerking voor een topsportstatus.
 • Studieadviseurs kunnen, nadat je een gesprek met hen hebt gehad, een notitie van het gesprek in Osiris zetten. De USR heeft gezorgd dat je een deel van deze notities in kunt zien: de zogenaamde ‘dossiernotities’, notities naar aanleiding van een gesprek met een studieadviseur, kun je zelf in Osiris raadplegen.
 • Al jaren is er veel gedoe over Vox en de website. De USR wist samen met de OR te bewerkstelligen dat in de statuten van Vox is vastgelegd dat ook de website onafhankelijk en openbaar is.
 • Je fiets parkeren op de campus lijkt makkelijker dan het is, omdat de fietsenstallingen vaak overvol zijn. De USR wist voor extra fietsenrekken te zorgen bij het Collegezalencomplex en het Erasmusgebouw.
 • De USR monitorde de ontwikkeling van het beleid op uitgaande studentenmobiliteit op de faculteiten en bundelde deze informatie voor het centrale International Office.
 • Even was er sprake van dat de Webdisk zou verdwijnen. De USR wist dit te voorkomen.
 • De prijzen voor het ophangen van een banner op de campus zijn gestegen met 250%, maar niet voor lang. De USR accepteerde dit niet en wist te zorgen dat de prijsverhoging werd teruggedraaid.