College van Assessoren

College van Assessoren 2020-2021:

  • Femke Kogels (FSW)
  • Fabienne Taks (FdR)
  • Remy Richie en Nienke Wessel (FNWI)
  • Stephen Gijsbers (FdM)
  • Stijn van der Velden (FMW)
  • Pauline Stevens (FdL)
  • Charlotte Blaak (FFTR)

Om de studentenbelangen ook op bestuurlijk niveau te kunnen behartigen, heeft elke faculteit een aangewezen assessor. Deze assessor is een student die zitting neemt in de bestuurlijke vergaderingen van de faculteit en daarin een adviserende rol heeft. De studentenbelangen en faculteitsbelangen komen op deze manier samen.

Om kennis en informatie te delen tussen de assessoren van de verschillende faculteiten, bestaat het College van Assessoren (CvA). Het College van Assessoren komt in de regel wekelijks bijeen om lopende zaken te bespreken en te bezien in welke mate en op welke wijze er samengewerkt kan worden. De overlappende belangen en universiteitsbrede zaken komen ook terug bij de bijeenkomsten met de Rector Magnificus die zes maal per collegejaar plaatsvinden en door het College van Assessoren georganiseerd worden.

De assessor staat facultair gezien het dichtst bij de medezeggenschap door het nauwe en veelvuldige contact met het bestuur, de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Opleidingscommissies (OLC’s) en heeft centraal gezien een belangrijke functie te vervullen vanwege het contact met de Rector Magnificus, het College van Assessoren en het contact met de USR. Tevens heeft een aantal assessoren contact met assessoren van andere universiteiten. Op deze manier oefent de assessor invloed uit op universiteitsbeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *