FSR Sociale Wetenschappen

Wie zijn wij?

De FSR zet zich ook dit jaar weer in om de belangen van studenten te behartigen binnen het bestuur van de faculteit. Dit is belangrijker dan ooit, nu studenten onzichtbaar lijken te worden door het online onderwijs en de COVID pandemie. Ook dit jaar zullen we weer intensief contact houden met OLC┬┤s om de kwaliteit van onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Zorg daarom dat je altijd naar de OLC stapt indien je tegen problemen aanloopt binnen de opleiding.

Misschien heb je een vraag over de onderwijs- en examenregeling (OER), of heb je suggesties voor de studentwerkplekken of heb je een ander idee over wat beter kan bij onze faculteit? Waar ga je dan naar toe als student? Nou, je kan contact opnemen met de facultaire studentenraad (FSR)! De facultaire studentenraad is een groep van studenten die zich inzetten om de studenten van de faculteit te representeren. We overleggen over onderwerpen die relevant zijn voor onze faculteit. Dit kunnen onderwerpen zijn die regelmatig terugkomen, zoals eerder genoemd studentwerkplekken en de OER, maar dit kunnen ook onderwerpen zijn die actueler zijn, zoals het nieuwe Maria Montessorigebouw voor sociale wetenschappen en ook onderwerpen die alleen maar relevanter worden, denk aan het welzijn van studenten en duurzaamheid.

De FSR van sociale wetenschappen van studiejaar 2020-2021 bestaat uit:

  • Mika Kraft (voorzitter)
  • Ilya Buma (vice-voorzitter)
  • Eline Verheijen (secretaris)
  • Matthijs Sparreboom (penningmeester)
  • Hanneke Prins (technisch voorzitter)
  • Gerardo Maio (algemeen lid)
  • Femke Kogels (assessor)

We doen ons best om de studenten te representeren maar wij hebben jullie hulp daarbij nodig! door het delen van jullie advies, klachten en suggesties hebben wij een beter beeld van de faculteit, hoe de studenten het ervaren en daardoor zijn wij beter instaat om de studenten te representeren. Je bent echter ook altijd welkom om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over onze faculteit, we zullen ze graag beantwoorden. Je kunt onze contactgegevens onderaan vinden en je kunt op de hoogte blijven via onze sociale media.

Algemene informatie

De leden van de FSR worden jaarlijks gekozen tijdens de universitaire verkiezingen. Als je ge├»nteresseerd bent om volgend collegejaar lid te worden van de FSR houdt dan vooral onze sociale media in de gaten voor meer informatie of stuur ons een e-mail op het adres hier beneden voor meer informatie. 

De FSR is verantwoordelijk voor het representeren van de studenten in onze faculteit, maar hoe doen ze dit? De FSR heeft een paar initiatieven van zichzelf zoals het ondersteunen van de opleidingscommissies (OLCs) en het communiceren van relevante informatie naar de studenten. Echter, het meest belangrijke voor de FSR is dat zij aanwezig zijn in de facultaire gezamenlijke vergaderingen, in deze vergaderingen kan de FSR dingen bespreken en soms ook stemmen op beleid gepresenteerd door het faculteitsbestuur.

Contact

Emailadres: medezeggenschap@socsci.ru.nl

Facebook: https://www.facebook.com/fscfssru/