FSR Letteren

Met het nieuwe collegejaar heeft zich ook een nieuw medezeggenschapsjaar aangediend. Dit betekent dat ook de Facultaire Studentenraad Letteren een aantal nieuwe gezichten kent. De Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) is er voor alle studenten van de Faculteit der Letteren! Wij vertegenwoordigen jullie op facultair niveau en staan elke dag weer klaar voor jullie klachten, vragen en opmerkingen! Wat vind jij belangrijk? Kom elke dinsdag om 12:30 naar E12.13 voor ons inloopuurtje of mail naar fsrl@student.ru.nl.

Cecile Collin
Mijn naam is Cecile Collin. Ik ben de voorzitter van de FSRL. Die functie houdt in dat ik het directe aanspreekpunt van de FSRL ben en ik agendeer/plan de vergaderingen en ik zit ze voor. Daarnaast verzorg ik de allerslechtste woordgrappen aller tijden (iets met een bachelor Nederlands…). De FSRL sprak mij aan omdat ik de toekomst van de Letterenfaculteit heel belangrijk vind. De faculteit wordt soms gezien als het ondergeschoven kindje terwijl er zo veel interessants gebeurt! Momenteel volg ik de master Europese Letterkunde, waar veel studenten van verschillende taalstudies samenkomen. Het is heel verfrissend om de visie te horen van andere studenten en om met hen ideeën uit te wisselen.

Bas Nordkamp
Mijn naam is Bas Nordkamp en ik studeer Geschiedenis. Namens de FSRL ben ik dit jaar vicevoorzitter en verantwoordelijk voor het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve). Het is een belangrijke en leuke taak; ik sta in contact met alle studieverenigingen van de faculteit. De input die ik hieruit krijg gebruik ik om de studieverenigingen te vertegenwoordigen in de vergaderingen met het faculteitsbestuur. Zo hoop ik dat ik dit jaar een steentje bij kan dragen aan een bloeiend verenigingsleven op onze faculteit!
Een ‘hot item’ waar ik me de komende tijd mee bezig zal houden is de brandveiligheid van de verenigingskamers. Het is te gek voor woorden dat een kopje koffie drinken op de verenigingskamer – de makkelijkste manier om met je leden in contact te komen – moeilijk wordt gemaakt.

Job Verwaaij
Mijn naam is Job Verwaaij en ik studeer Geschiedenis. Ik ben de secretaris van de FSRL, mijn voornaamste taken zijn het notuleren van de vergaderingen en het lezen en het beantwoorden van mails of, voor de liefhebber, post. Ik zet me in voor een zichtbare FSRL en ik probeer contact met de OLC’s en studenten zo goed mogelijk te laten verlopen, want de FSRL moet de mening van de studenten laten horen. Laat daarom van je horen en geef ons je mening.

Veerle Kruitbosch
Ik ben Veerle Kruitbosch en ik studeer Engelse taal en cultuur. Dit jaar ben ik de Commissaris UB en UMO van de FSR Letteren. Ik ben verantwoordelijk voor het contact met de Universiteitsbibliotheek en met de FSRs van andere faculteiten. Afgelopen jaar zat ik in het bestuur van de studievereniging van Engels en ik was nog niet helemaal klaar met bestuurlijke zaken. De FSRL leek mij daarom een leuke en leerzame ervaring waarmee ik ook nog eens iets kan betekenen voor studenten. Als lid van de FSRL wil ik studenten er graag bewust van maken dat ze vaak meer in de hand hebben dan ze denken. Heb je een klacht of een probleem, laat je horen aan ons of aan je Opleidingscommissie! Wij of zij, of allebei, kunnen misschien iets voor je betekenen en zullen ons uiterste best doen om tot een oplossing te komen.

Thomas Coenraads
Dag beste letterenstudenten, naast mijn vijf medestrijders zal ook ik mij het komend jaar in gaan zetten in de FSRL. Penningmeester is de functie waaraan ik invulling mag gaan geven. Naast het beheren van het budget en de begroting voor volgend jaar opstellen behoort algemeen lid zijn natuurlijk tot mijn voornaamste taak. Dit houdt in dat ik samen met de andere leden jullie geluid zo goed mogelijk zal laten gelden bij de facultaire besluitvormingen. Als student Duitse taal en cultuur denk ik een goede vertegenwoordiger voor de kleinere studies te zijn. Dit was ook een van de redenen om mij verkiesbaar te stellen voor de FSRL en hieraan zal ik ook invulling proberen te geven. Ik ga mijn best doen!

Jiska Koemans
Hoi allemaal! Mijn naam is Jiska Koemans, eerstejaars student van de research master Language and Communication van Taalwetenschap. De functie die ik dit jaar binnen de FSRL ga vervullen is commissaris PR. Dit houdt in dat ik jullie zo goed mogelijk op de hoogte hou van alles wat er speelt binnen de FSRL en de faculteit. Ik vind het belangrijk dat jullie weten waar wij ons mee bezig houden, en daarnaast dat jullie ons vertellen wat jullie belangrijk vinden, zodat wij ermee aan de slag kunnen! Als voormalig lid van de opleidingscommissie van Taalwetenschap heb ik al even mogen ervaren hoe het is om me bezig te houden met medenzeggenschap, en omdat me dat goed beviel heb ik besloten er nog een jaartje mee door te gaan. Ik hoop dat we jullie als FSRL goed gaan vertegenwoordigen :)

Delano van Luik (Assessor)
Hallo! Mijn naam is Delano van Luik, ben een vierdejaars bachelorstudent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en heb dit jaar de eer om als studentassessor in het Faculteitsbestuur zitting te mogen nemen. Mijn taak is het om in vergaderingen en gesprekken met het bestuur en medewerkers het studentenperspectief te tonen en het belang van studenten te benadrukken. Als speerpunten dit jaar wil ik mij vooral focussen op studentbeleving en de tevredenheid van studenten: enerzijds wil ik dit doen door het contact tussen faculteit en student te vergroten, anderzijds door te achterhalen wat studenten concreet dwars zit. Iedereen met vragen, problemen en complimenten kan bij mij terecht in kamer E12.13. Dat kan ik weer meenemen naar het Faculteitsbestuur. Iedereen is van harte welkom!