FSR Managementwetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) heeft als belangrijkste doel het belang van de student te vertegenwoordigen tijdens de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV). Hier wordt met docenten en het faculteitsbestuur gesproken over voorzieningen, onderwijs en onderzoek aan onze faculteit.

Als FSR van de Managementwetenschappen 2016/2017 zullen wij ons ook dit jaar vol inzetten om de stem van alle studenten van onze faculteit te laten horen. Naast alle reguliere zaken, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de OER, zullen wij dit jaar extra veel bezig met de verhuizing naar ons nieuwe gebouw, het Gymnasion. De FSR van de Managementwetenschappen 2016/2017 bestaat dit jaar uit:

* Hans Krommenhoek (Voorzitter)
* Stan van Moorsel (Vice-voorzitter & Secretaris)
* Sophie Bierens (Penningmeester & Contactpersoon stages)
* Rick Weijers (Social media & Contactpersoon studieverenigingen)
* Stijn Altena (Contactpersoon huisvesting)
* Kim van den Beuken (Contactpersoon USR/OLC’s)