FSR Managementwetenschappen

De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Naast de reguliere zaken, zoals het vaststellen van de OER en het medezeggenschap binnen de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV) zullen wij ons dit jaar veel bezig houden met het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en de tentaminering onder de COVID-19 omstandigheden en met de begeleiding van nieuwe studenten.

De FSR van Faculteit der Managementwetenschappen 2020-2021 bestaat uit:

Joor Bluemink – voorzitter
Jet Dunnewind – vice-voorzitter
David van Gils – penningmeester en contactpersoon OLC’s
Jelte Deurwaarder – Secretaris, OER en onderwijs
Jurian Van der Waal – huisvesting en herstartteam
Jean-Pierre Dullens – studentbegeleiding en contactpersoon USR

Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over de gang van zaken op de faculteit, stuur dan een e-mail naar de FSR (studentenraad@fm.ru.nl). Like en volg onze Facebookpagina en Instagrampagina om op de hoogte te blijven van wat wij als FSR voor je kunnen doen en waar wij mee bezig zijn.