FSR Medische Wetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) der Medische Wetenschappen behartigt de belangen van alle studenten van de Medische Faculteit, zowel onderwijsinhoudelijk als facilitair. Onder de Medische Faculteit vallen Geneeskunde (GNK), Tandheelkunde (THK), Biomedische Wetenschappen(BMW) en Molecular Mechanisms of Disease (MMD). De FSR bestaat uit 8 studenten, waarvan 4 Geneeskunde studenten, 2 Tandheelkunde en 2 BMW studenten. Voor het eerst dit jaar nemen ook alle 8 de studenten zitting in de UMC-Raad, het advies orgaan van de Raad van Bestuur (RvB) van het Radboudumc. De UMC-Raad bestaat 25 raadsleden die de RvB adviseren over alle klinische, onderzoek –en onderwijsgerelateerde aangelegenheden. Over alle onderwijs gerelateerde zaken heeft de UMC-Raad tevens ook instemmingsrecht.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën mail naar fsr@iwoo.umcn.nl.

UMC-medezeggenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *