FSR Medische Wetenschappen

De Facultaire Studentenraad der Medische Wetenschappen behartigt de belangen van alle studenten binnen het Radboudumc op het gebied van onderwijs en faciliteiten. Onder de Medische Faculteit vallen de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen/Biomedical Sciences en Molecular Mechanisms of Disease.

De FSR bestaat uit 8 studenten, waarvan 4 Geneeskunde, 2 Biomedisch en 2 Tandheelkunde studenten. Zij zitten allemaal ook in de UMC-Raad (de FGV van het Radboudumc) en adviseren de Raad van Bestuur van het Radboudumc over de onderwerpen onderwijs, onderzoek en opleiding.

De belangrijke punten waar we ons als FSR in het studiejaar 2020-2021 mee bezig houden zijn:
– Veilige leeromgeving
– Kwaliteitsgelden
– Goede studiefaciliteiten
– Het nieuwe bestuursmodel van het Radboudumc en de ontvlechting van RU en UMC
– Contact met andere (medische) faculteiten in Nederland en Nijmegen

De FSR bestaat momenteel uit 8 leden:

  • Aaya Darai
  • Jackelien Netjes
  • Lisa Houtman
  • Milou Groenen
  • Nicole de Kort
  • Niels van de Beek
  • Nina Nieuweweme
  • Robert Hauptmeijer

Je input is altijd welkom! Je kan ons bereiken via facultairestudentenraad@radboudumc.nl

UMC-medezeggenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *