FSR Medische Wetenschappen

De FSR Medische Wetenschappen stelt zich voor
De FSR Medische Wetenschappen stelt zich voor

De Facultaire Studentenraad (FSR) der Medische Wetenschappen behartigt de belangen van alle studenten van de Medische Faculteit, zowel onderwijsinhoudelijk als facilitair. Onder de Medische Faculteit vallen Geneeskunde (GNK), Tandheelkunde (THK), Biomedische Wetenschappen(BMW) en Molecular Mechanisms of Disease (MMD). De FSR bestaat uit 8 studenten, waarvan 4 Geneeskunde studenten, 2 Tandheelkunde en 2 BMW studenten. Voor het eerst dit jaar nemen ook alle 8 de studenten zitting in de UMC-Raad, het advies orgaan van de Raad van Bestuur (RvB) van het Radboudumc. De UMC-Raad bestaat 25 raadsleden die de RvB adviseren over alle klinische, onderzoek –en onderwijsgerelateerde aangelegenheden. Over alle onderwijs gerelateerde zaken heeft de UMC-Raad tevens ook instemmingsrecht.

De samenstelling van de FSR is als volgt:
Roderick van den Oudenalder, GNK (Voorzitter)
Kathelijne Prick, THK (Vice-voorzitter)
Bart de Beer, THK (Secretaris)
Jules Janssen Dalen, GNK (Agendacommissie)
Fedor Hageman, GNK (CVSV)
Nino Schoeber, GNK (Sollicitatiecommissie)
Lidwine Luijkx, BMW (Contactpersoon FSR-USR)
Sanish Maharjan, BMW (Sollicitatiecommissie)

Voor vragen, opmerkingen of ideeën mail naar fsr@iwoo.umcn.nl.

UMC-medezeggenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *