FSR Rechtsgeleerdheid

Ieder jaar worden vier studenten verkozen om zitting te nemen in de Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid (FSR). De FSR behartigt de belangen van alle Nijmeegse rechtenstudenten. Onderwerpen als computervoorzieningen, onderwijs- en tentamenroosters en openingstijden van het Grotiusgebouw worden in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), waarbij onder andere het faculteitsbestuur aanwezig is, aan de orde gesteld. Alle studenten krijgen met deze onderwerpen te maken en het is dan ook niet vreemd dat hier weleens klachten over zijn. De FSR fungeert als luisterend oor en als spreekbuis tussen studenten en docenten. Door in de FGV mee te praten en beslissen zorgt de FSR ervoor dat bij het nemen van belangrijke besluiten de student niet uit het oog wordt verloren. Heb je opmerkingen, klachten of vragen mail dan naar inspraak@jur.ru.nl of spreek ons aan. Daarnaast kun je op de hoogte blijven door onze Facebookpagina Inspraak Rechten Radboud Universiteit te liken.