FSR Filosofie, Theologie- en Religiewetenschappen

De FSR FFTR vertegenwoordigt de studenten van de bacheloropleidingen PPS, Filosofie, Theologie, Religiewetenschappen en Islamstudies, en alle masteropleidingen van de faculteit FTR. Wij zitten minimaal 5 keer per jaar in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering, samen met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (medezeggenschapsorgaan voor medewerkers). Hier vertegenwoordigen we de belangen van de student bij het maken van keuzes over facultair beleid. Omdat we zo’n kleine faculteit zijn, hebben we naast deze officiële vergaderingen ook informeel contact met deze organen.
De FSR bestaat meestal uit 6 leden, afkomstig uit de verschillende opleidingen van de faculteit. Als studenten onderwerpen onder onze aandacht willen brengen, kunnen ze ons bereiken via studentenraad@ftr.ru.nl, of langs komen in de Medezeggenschapskamer (E14.03a).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *