FSR Filosofie, Theologie- en Religiewetenschappen

FSR FFTR 2017-2018De FSR behartigt ieder jaar de belangen van studenten in de facultaire vergadering. Dit jaar valt ons deze taak ten deel. Wij, Stijn, Tuçe, Lesley, Lisanne, Janneke en Anouk zullen ons dit jaar inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van de studenten van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gehoord zal worden binnen de Facultaire vergadering. Wij zullen dit doen aan de hand van een aantal speerpunten. We willen de faculteit een hechtere leergemeenschap maken door de studenten meer te betrekken in het onderwijs en studenten van verschillende opleiding meer met elkaar in aanraking te brengen. Ook willen we dat de faculteit groener wordt. Hiertoe zullen we een aantal adviezen omtrent duurzaamheid uitbrengen. Natuurlijk blijven we open staan voor ideeën van studenten en medewerkers waardoor we hopen dat wij een transparante en benaderbare FSR zijn.

De FSR is de schakel tussen studenten en het Faculteitsbestuur. Dit collegejaar zullen wij de studenten van onze faculteit vertegenwoordigen tijdens de FGV (facultaire gemeenschappelijke vergadering). Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de faciliteiten, procedures en de kwaliteit van onderwijs, ondersteuning en begeleiding binnen onze faculteit. Het doel is om studenten zo veel mogelijk uit hun studie te laten halen. Wij zullen de studenten zoveel mogelijk op de hoogte houden van belangrijke zaken en evenementen. Dit zal voornamelijk gebeuren via onze Facebook site en via de studieverenigingen. Voor ons is het erg belangrijk om te weten wat er speelt binnen de faculteit. Wij houden dit zelf zo veel mogelijk in de gaten maar het is natuurlijk ook belangrijk dat studenten die ideeën of opmerkingen hebben weten dat ze bij ons terecht kunnen! Jullie kunnen contact met ons opnemen via ons e-mailadres: studentenraad@ftr.ru.nl of door langs te komen bij de medezeggenschapskamer E14.03a of door een bericht achter te laten of te sturen naar onze Facebook-pagina.

Contactgegevens:
FSR FFTR
studentenraad@ftr.ru.nl
www.facebook.com/facultairestudentenraad
E14.03A