FSR Filosofie, Theologie- en Religiewetenschappen

De FSR FFTR vertegenwoordigt de studenten van de bacheloropleidingen PPS, Filosofie, Theologie, Religiewetenschappen en Islamstudies en alle masteropleidingen van de faculteit FTR. Wij zitten minimaal 5 keer per jaar in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering, samen met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie (medezeggenschapsorgaan voor medewerkers). Momenteel vinden deze bijeenkomsten plaats via video calls, om zo de corona maatregelen in acht te nemen. Hier vertegenwoordigen we de belangen van de student bij het maken van keuzes over facultair beleid. Omdat we zo’n kleine faculteit zijn, hebben we naast deze officiële vergaderingen ook informeel contact met deze organen.

De FSR bestaat momenteel uit 6 leden, afkomstig uit de verschillende opleidingen van de faculteit:

  • Luisa Koch
  • Thembi Lamsberg
  • Marit van der Wielen
  • Lenneke Geerts
  • Ajuna Soerjadi
  • Maud Dingemans

Als studenten onderwerpen onder onze aandacht willen brengen of vragen hebben, kunnen ze ons bereiken via studentenraad@ftr.ru.nl (momenteel is fysiek langskomen in de Medezeggenschapskamer E14.03a vanwege de corona-maatregelen alleen op afspraak mogelijk).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *