Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 30 mei 2011

Studenten kiezen nieuwe vertegenwoordigers
Van vrijdag 20 mei tot en met donderdag 26 mei heb je de kans gehad om je stem uit te brengen op de kandidaten voor de Facultaire Studentenraad van volgend collegejaar. Je kon kiezen uit tien waardige kandidaten, en na het tellen van de 839 stemmen zal de FSR volgend jaar als volgt zijn samengesteld:

  • Sia Ataredian (Economie en Bedrijfseconomie)
  • Emiel Helmink (Sociale Geografie en Planologie)
  • Sjir Schütt (Politicologie)
  • Iris van Diest (Bestuurskunde)
  • Jordi Vreede (Bedrijfskunde)
  • Chiel Soeter (Bedrijfskunde

Zij zullen op korte termijn worden ingewerkt, om ook volgend collegejaar weer zo goed mogelijk jullie belangen te kunnen behartigen.

Universitaire medezeggenschap lanceert website
Alle informatie over de Nijmeegse universitaire medezeggenschap wordt voortaan gebundeld op een centrale website: NUMedezeggenschap.nl. De website is een initiatief van de Universitaire Studentenraad (USR) en de verschillende FSR’en en zit momenteel in de ontwikkelingsfase. Met de website kunnen studenten op de hoogte worden gehouden van wat er speelt in de medezeggenschap op verschillende niveaus.

Tentamencijfer 5,5 voortaan voldoende
Het College van Bestuur heeft besloten dat cijfers voor een tentamen voortaan worden uitgedrukt in hele en in halve punten en dat een 5,5 wordt uitgesloten. Een 5,0 wordt beschouwd als onvoldoende, een 6,0 als voldoende. Als een cijfer na weging op 5,5 uitkomt, wordt dit cijfer afgerond naar een 6,0. Dit betekent dus dat een 5,5 voortaan wordt bestempeld als voldoende.

Vooraanmeldingen bacheloropleidingen
Op Radboudnet.nl wordt elke week een update gegeven van het aantal vooraanmeldingen per opleidingen met daarbij het verschil ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vooraanmeldingen bij de bacheloropleidingen op de Managementfaculteit zien er op 24 mei als volgt uit:

Bedrijfskunde: 225 (+9%)
Bestuurskunde: 35 (-20%)
Politicologie: 62 (+22%)
Sociale Geografie en Planologie: 68 (-28%)
Economie: NB

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.