Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 9 mei 2011

De Facultaire Studentenraad (FSR) is een orgaan dat op facultair niveau de belangen van de student behartigt. Met deze nieuwsbrief zijn we van plan om regelmatig het nieuws uit de facultaire medezeggenschap te verspreiden. Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.

De afgelopen weken hebben we ons voornamelijk bezig gehouden met de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de strengere ingangseisen voor hbo-instromers en het jaarrooster 2011-2012. Daarnaast hebben we te maken gehad met het beleid op het gebied van videocolleges.

Onderwijs- en Examenreglement aangenomen
De Facultaire Studentenraad heeft ingestemd met de Onderwijs- en Examenregeling. Behalve enkele grote aanpassingen met betrekking tot de invoering van het Bindend Studieadvies (BSA) en de strengere ingangseisen voor hbo-instromers (zie beneden), hebben zich op facultair niveau geen grote noemenswaardige wijzigingen voorgedaan.

Nieuwe ingangseisen voor hbo’ers
Met ingang van komend collegejaar zal het voor studenten op het hbo lastiger worden om in te stromen op de faculteit. Hbo-instromers hebben een 7,5 gemiddeld nodig om direct te kunnen instromen, bij een gemiddelde tussen de 7,0 en 7,5 zal een motivatiebrief moeten worden geschreven. Aan de hand van deze brief zal een examencommissie bepalen of de student zal worden toegelaten. Bij de meeste opleidingen van onze faculteit gold verleden jaren al de regel dat hbo-instromers welkom waren vanaf een 7,0 gemiddeld.

Geen meivakantie in 2012
Door de invoering van het Bindend Studieadvies is de meivakantie komend collegejaar uit het jaarrooster verdwenen. Door het vervallen van deze vrije week kan al het onderwijs een week naar voren worden geschoven, waardoor de eerstejaars tijdig hun BSA zullen ontvangen. Volgend collegejaar zal worden bekeken of de meivakantie in 2013 wel kan worden behouden.

Videocolleges afgeschaft
Eerder werd tijdens een vergadering tussen de Universitaire Studentenraad, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur al besloten dat videocolleges zouden moeten worden geminimaliseerd. De Faculteit der Managementwetenschappen zal er op toe zien dat er met ingang van het nieuwe collegejaar geen videocolleges meer zullen plaatsvinden. Enkel wanneer het een noodoplossing betreft is het een mogelijk redmiddel. In plaats van de videocolleges zullen er extra colleges worden gegeven.