Vanuit de USR – 13 mei 2011

Hierbij de nieuwsbrief van de USR. In de Senaatszaal wordt op 16 mei om 14.00 uur de overleg vergadering met het CvB gehouden. Hierin wordt onder andere het profileringsfonds, het milieubeleidsplan, het studentenstatuut, het model faculteitreglement en de algemene studentenenquête 2010 besproken.

Voldoendes herkansen
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien op ANS-online en de nieuwssite heeft het CvB een aanvulling verstuurd op de model-OER. Deze aanpassingen zijn gedaan nadat wij de model-OER hebben besproken in de GV. Wij zijn over lang niet alle nagezonden aanpassingen te spreken. Met name dat voldoendes niet meer herkanst mogen worden vinden wij een slechte maatregel. Gemotiveerde studenten die hun best doen om een judicia te halen, worden zo ontmoedigd. De enige manier om deze, en eventueel andere maatregelen, te voorkomen is tijdens de FGV. Het is dus aan de FSR om het faculteitsbestuur te overtuigen dat deze maatregel niet wenselijk is!

Model faculteitreglement
Dit is een model reglement zodat alle faculteit qua vorm hetzelfde reglement hebben. De tekst is echter zeer beknopt en geeft weinig richting. Daarom denken wij dat met het model geen uniformiteit gecreëerd wordt. Wij zetten daarom in op een uitvoerige model reglement zodat er geen wildgroei aan verschillende reglementen ontstaat. Zo kan ook worden voorkomen dat faculteitbesturen zich te veel vrijheid toe eigenen.

Rector on Tour
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Rector on Tour bij Medische Wetenschappen plaatsvinden op 8 juni van 12.00-14.00 in Café de Aesculaaf. De rector zal in gesprek gaan met studenten van de faculteit. Deze discussies zijn echter ook altijd erg interessant voor andere medezeggenschap studenten. Immers veel problemen en onderwerpen spelen zich op meerder faculteiten af. Wie weet kun je nog wat van elkaar leren!