USR neemt initiatief: eerste taskforces ingesteld!

Als Universitaire Studentenraad krijgen wij allerlei maatregelen voorgeschoteld door het College van Bestuur. Hier moeten we kritisch naar kijken, advies over geven en soms ook wel of niet mee instemmen. Echter, de studenten in de USR hebben natuurlijk ook een eigen visie over het onderwijs, de campusvoorzieningen en het Nijmeegse studentenleven! Hiermee gaan we pro-actief aan de slag. Om zelf zaken aan de kaak te stellen, nieuwe regelingen aan te kunnen dragen en initiatieven te nemen zijn de volgende taskforces in het leven geroepen:

-Tentaminering: een kritische houding tegenover multiple-choice tentamens leidt tot een inventarisering naar het gebruik en de kwaliteit hiervan op onze universiteit.
Mark Buck, Mart Waterval, Loeke Salemans en Klaasjan Boon.
-Actief studentenleven: gericht op het actief houden van de student en het in stand houden van het Nijmeegse verenigingsleven.
Ralf van Heumen, Tijke Eijkemans, Niek Janssen, Daphne Beunk, Bart Smouter en Mike Lighthart.
-ICT: met name gericht op het ontwikkelen van één minoren- en vakkenzoeksysteem.
Klaasjan Boon, Mart Waterval, Pieter Mensink, Mark Buck en Mike Lighthart.
-Communicatie maatregelen: reeds bestaande en nieuwe regelingen moeten duidelijk gecommuniceerd worden naar alle studenten.
Tijke Eijkemans, Ralf van Heumen, Arlette van Lint, Niek Janssen en Bart Smouter.
-Topsport: kijkt kritisch naar het huidige topsportbeleid voor studenten die de ultieme top nog niet bereikt hebben, maar hier wel hard voor trainen.
Pieter Mensink en Frederik Kerling.
-Printers: richt zich op het verkrijgen van meer printers op de universiteit.
Simone Endert, Frederik Kerling en Arlette van Lint.
-Betrokkenheid en verkiezingen: zorgt ervoor dat studenten weten wat de USR is en wat wij doen.
Tijke Eijkemans, Arlette van Lint, Simone Endert en Mark Buck.
-Internationalisering: richt zich op allerlei zaken met betrekking tot internationalisering op onze universiteit.
Daphne Beunk, Bart Smouter en Niek Janssen.
-Lustum: als 15e USR willen we samen met de studenten ons lustrum vieren!
Niek Janssen, Mart Waterval en Mark Buck.
Verder zullen wij ook betrokken blijven binnen de klankboordgroep UB en zullen wij de ingeslagen weg naar online-learning blijven volgen.