Handhaving zachte knip FNWI

Beste studenten,

Alle FNWI bachelor studenten hebben 11 oktober jl. een mail gekregen van de vice-decaan onderwijs en de decaan FNWI. Wij willen graag nog eens op de belangrijke informatie in deze mail wijzen en ons standpunt toelichten.

In de mail wordt uitgelegd hoe de handhaving van een al langere tijd bestaande regel vorm gegeven wordt. Het is namelijk al enige jaren zo dat je pas mastertentamens mag doen als je minder dan 18EC aan cursussen in de bachelor open hebt staan. Het was tot nu toe niet mogelijk om dit te handhaven, maar per 1 februari 2012 kan dit wel, door de invoering van het nieuwe cursusregistratiesysteem Osiris. Aangezien het gaat om de handhaving van een regel die al bestond, kunnen wij als FSR niet veel aan de invoering van dit systeem doen. Bovendien gaat het om een overgangsregeling van vermoedelijk slechts een half jaar. Wij zullen wel scherp kijken naar problemen die eventueel zullen ontstaan door deze handhaving en roepen jullie op om deze aan te kaarten via fsr@science.ru.nl.

Aangezien waarschijnlijk per 1 september 2012 de regeling m.b.t. de harde knip grotendeels gewijzigd zal moeten worden vanwege nieuwe regels van de regering, zullen wij ons namens jullie voornamelijk inzetten op de eerlijkheid en duidelijkheid van dat nieuwe beleid.

Hopelijk hebben jullie hiermee een duidelijk beeld van het hoe en waarom van ons standpunt in deze kwestie. Wij raden alle FNWI studenten aan de mail goed te lezen en te bedenken of deze maatregelen gevolgen zullen hebben voor jouzelf.