FSR Medische Wetenschappen 2011-2012 stelt zich voor

Beste studenten van de Medische Faculteit,

Bij dezen willen wij ons als FSR 2011-2012 kort aan jullie introduceren, zodat je weet wie wij zijn en waar wij mee bezig zijn, tips/klachten/vragen zijn altijd welkom. Is je iets opgevallen wat beter kan of heb je een nieuw idee, mail dan naar: fsr@iwoo.umcn.nl of spreek één van onderstaande aan.

Toon Lamberts, dit jaar de voorzitter van de Facultaire Studentenraad der Medische Faculteit. Als FSR is het onze taak om de (onderwijs)-belangen van alle studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en masterstudenten Molecular Mechanisms of Disease te behartigen. Na een bestuursjaar vond ik het interessant om mijzelf in te gaan zetten voor goed onderwijs en alle zaken die daarmee samenhangen.

Bryan Aaldering, 23 jaar oud en student Biomedische Wetenschappen. De afgelopen jaren ben ik al actief geweest bij het SOOS, onder andere als penningmeester. Dit jaar zal ik er voor zorgen dat de lijntjes tussen de FSR en de OLC BMW, en de FSR en het SOOS kort zijn. Daarnaast zal ik een kritische blik werpen op blokevaluaties (die leuke formuliertjes die je krijgt bij de bloktoetsen). En als kers op de taart ben ik samen met Rebecca verantwoordelijk voor sollicitaties ten behoeve van de assessor en de OMT’s. Als je meer over me wil weten, wandel dan een keer de SOOSkamer op, grote kans dat ik daar ben.

Eva Papenhuijzen, 21 jaar oud en student Geneeskunde. Dit jaar zal ik me vanuit de FSR gaan in zetten om de banden met de Universitaire Studenten Raad te onderhouden. Want samen staan we sterk.  Daarnaast is mijn speerpunt internationalisering, om te kijken hoe we de mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen kunnen verbeteren en/of uitbreiden.  Tevens houd ik me bezig met de evaluatie  van het studentmentoraat, wat sinds dit jaar een verplicht onderdeel is van het 1e jaars curriculum, dus mocht je nog tips/klachten hebben, laat je horen!

Sanne van Raaij, 4e jaars student Biomedische Wetenschappen en dit jaar versterk ik de FSR van de Medische Faculteit onder meer als secretaris en lid van de UMC raad. Ik heb de afgelopen jaren mijn stem laten horen in de Opleidingscommissie van BMW (OLC) en in Onderwijs Management Team 1 (OMT1) en met deze ervaring hoop ik dit jaar veel te kunnen bereiken in de FSR!

Lianne Schouten, vierdejaars Geneeskunde studente. Ik ben penningmeester van de FSR en studentlid van de UMC-raad. Daarnaast ben ik contactpersoon van de OLC Geneeskunde. Mijn persoonlijke speerpunten zijn de academische vorming in het medisch onderwijs en de naleving van de OERs.

Anouk Rozeboom, 23 jaar oud en studente Biomedische Wetenschappen. Ik ben de laatste jaren actief geweest binnen de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen als Ab Actis, maar ook binnen de opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen. Nu vond ik het eens tijd voor de FSR en zal ik me voornamelijk bezig houden met de Onderwijs en Examenregeling. Ben benieuwd of de opleidingen zich hier een beetje aanhouden!

Camiel Berens, 20 jaar oud en studeert geneeskunde.

Ik heb altijd al affiniteit gehad met de medezeggenschap; al op de middelbare school was ik actief bij plaatselijke maar ook internationale gelegenheden.Toen ik in de loop van vorig jaar hoorde dat er nieuwe verkiezingen aankwamen besloot ik mee te doen.

Mijn belangrijkste taak binnen de facultaire studentenraad (ofwel FSR) is mijn deelname aan de agendacommissie van de UMC-raad; ik ben hier de vertegenwoordiger van de studentenfractie.

Verder ben ik verantwoordelijk voor de geneeskunde wegwijzer, dus als hier op of aanmerkingen op zijn hoor ik het graag en voor zover nodig ben ik de contactpersoon van de OLC MMD.

Last but not least is de medische bieb iets waarvoor ik me in het bijzonder in zal zetten.

Als je meer wil weten over de medezeggenschap, mijn rol in de FSR of een andere vraag wil stellen, ben je altijd welkom.  Ik ben vaak te vinden op de sooskamer.

Rebecca Kirana, studente Tandheelkunde, 20 jaar.

– Verantwoordelijk voor het opzetten van de werving en sollicitatieprocedures van de OMT’s en Assessor
– Tevens lid van de UMC-Raad
– Vormt de schakel tussen Tandheelkunde en de overige opleidingen binnen de medische faculteit.

Naast mijn bezigheden voor de FSR, ben ik lid van de OLC THK en zal ik vanaf december als Vice-Praeses zitting nemen in het bestuur van de Tandheelkundige FaculteitsVerenigigng.